Y Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

Y  Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı  Kelimelerin Tümü

 

Yabancı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    yerli

Yabani     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    evcil, medeni

Yabansı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    normal, olağan

Yabansılık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    tuhaflık, aykırılık

Yad     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    tanıdık

 

 

Yadsımak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    kabul etmek

Yağı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    dost

Yakalamak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    kaçırmak

Yakalanmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    kaçmak

Yakın      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    uzak

Yakınlık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    yabancılık

Yakınma     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    beğenme

 

 

Yakışıklı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    çirkin, biçimsiz

Yaklaşık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    tam olarak

Yaklaşmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    uzaklaşmak, kopmak

Yakmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    söndürmek

Yalan     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    gerçek

Yalanlamak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    doğrulamak

 

 

Yanaşmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    uzaklaşmak

Yandaş     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    tarafsız, yansız

Yanık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    sönük

Yanıt     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    soru

Yanlı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    tarafsız, bitaraf

Yanlış     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    doğru

Yanlışlık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    doğruluk

Yanlışlıkla     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    kasten, bilerek, bile bile

 

 

 

Yanmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    sönmek

Yansız     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    yandaş, taraflı

Yapay     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    doğal

Yapıcı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    yıkıcı, kırıcı

Yapım     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    yıkım

Yapma     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    yıkma, bozma, hakiki, içten

Yapmacık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    samimi, içten

Yapmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    bozmak

 

 

Yaramaz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    uslu

Yarar     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    cereme

Yarar     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    zarar

Yas     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    neşe, sevinç

Yasadışı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    legal

Yaslı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    şen

Yaş     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    kuru

Yaşam     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    ölüm

 

 

Yaşasın     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    kahrolsun

Yaşatmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    öldürmek

Yaşlı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    genç

Yatay     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    dik

Yatılı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    gündüzlü

Yatıştırmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    kışkırtmak     

Yavaş     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    acele

 

 

Yayla     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    kışla

Yaz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    kış

Yazılı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    sözlü

Yazmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    silmek

Yedek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    asil

Yekta     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    çok

Yeni     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    eski

Yenik     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    galip

 

 

Yenilgi     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    galibiyet

Yer     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :     gök

Yergi     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    övgü

Yerinde     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    uygunsuz, yakışıksız

Yerinmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    sevinmek

Yerleşik     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    göçebe

Yerleşmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    göçmek

Yerli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    yabancı

 

 

Yermek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    övmek

Yersiz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    uygun, münasip

Yeterli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    kifayetsiz

Yetersizlik     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    ehliyet

Yetiştirici     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    tüketici, yiyici

Yetkin     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    eksik, kusurlu

Yıkıcı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    yapıcı

Yıkık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    sağlam

Yıkım     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    yapım, onarım

Yılgın     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    korkusuz, cesur, yürekli

 

 

Yılışık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    ciddi, ağırbaşlı

Yılmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    yüreklenmek, cesaretlenmek

Yırtıcı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    evcil

Yiğit     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    korkak, cesaretsiz

Yiğitlik     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    korkaklık

Yitik     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    buluntu

Yitirmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    bulmak, elde etmek

 

 

Yoğun     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    seyrek

Yok    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    var

Yok olma     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    var olma

Yokluk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    varlık

Yoksul     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    zengin, varsıl

Yokuş     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    iniş

Yolsuz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    uygun, yasal, kanuni

Yom     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    uğursuzluk

 

 

 

Yorgun     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    dinç, zinde

Yorulmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    dinlenmek

Yozlaşma     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    ehlileşme

Yukarı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    aşağı

Yumuşak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    sert

Yüce     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    alçak

Yüceltilmiş     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    alçaltılmış

Yüceltmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aşağılamak

Yüksek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    alçak

 

 

Yükseltme     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    alçalma

Yürekli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    korkak, ödlek

Yüreksiz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    cesur

Yüz akı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    yüz karası

Yüz karası     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    yüz akı

Yüzsüz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    mahcup, çekingen

Yüzükoyun    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    sırtüstü

Yüzüstü     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    arkaüstü

 

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.