V Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

V Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimeler

 

Vaaz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğüt

Vacip  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerekli

Vade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mühlet, süre

Vadeli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     süretli

Vadesiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     günsüz, süresiz

Vadetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söz vermek

 

 

Vadi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koyak, derey

Vahdet  : Kelimesinin Eş Anlamı:     birlik

Vahim  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tehlikeli, ağır

Vahşet  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yabanıllık

Vahşi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yabani

Vaiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğütçü

Vaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olay

Vakar  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağırbaşlılık

 

 

Vakarlı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağırbaşlı, onurlu

Vakarsız  : Kelimesinin Eş Anlamı:     onursuz

Vakıa  : Kelimesinin Eş Anlamı:     olgu

Vaki  : Kelimesinin Eş Anlamı:     olan, olmuş

Vakit  : Kelimesinin Eş Anlamı:     zaman, çağ

Vakitli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürevli

Vakitsiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürevsiz

Vakur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağırbaşlı

Vali  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilteber

Valide : Kelimesinin Eş Anlamı:     anne

Valilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vilayet, ilteberlik

Valiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bavul

Valüasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçerleme

 

 

Vampir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hortlak

Vantilatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     estireç

Vapur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gemi

Var   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mevcut

Varak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaprak

Varda   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savul, kezik

Varidat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelir

Varis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalıtçı

Vâris   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mirasçı

Variyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     varlık

Variyetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     varsıl

Varlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mevcudiyet, zenginlik, servet

 

 

Varlıkbirliği   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vahdeti vücut

Varlıklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zengin

Varmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulaşmak, erişmek

Varol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaşa

Varolma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mevcudiyet

Varoş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     palanka

Varsayım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     faraziye, hipotez

Varsıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zengin

Varyasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çeşitleme, değişim

Varyemez   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pinti

Varyete   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösteri

Vasat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortalama, orta

Vasati   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortalama

 

 

Vasıf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nitelik

Vasıflandırma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nitelendirme, adlandırma

Vasıflandırmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    nitelemek

Vasıflanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nitelenmek

Vasıflı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nitelikli

Vasıfsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     niteliksiz

Vasıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulaşan, varan

Vasıta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     araç, aracılık

Vasıtasıyla   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aracılığıyla

Vasi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulama

Vatan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yurt

Vatandaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yurttaş

 

 

Vatandaşlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yurttaşlık

Vatani  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yurtsal

Vatanperver   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yurtsever

Vaveyla   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çığlık

Vazgeçmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     caymak, dönmek

Vazife   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görev, ödev

Vazifeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görevli

Vazifesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görevsiz

Vazifesizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görevsizlik

Vaziyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durum, konum

Vazo   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çiçeklik

 

 

Vebal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     günah

Vecd   : Kelimesinin Eş Anlamı:     coşku

Vecibe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödev, boyun borcu

Veciz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özlü

Vecize   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özdeyiş

Vedre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     helke

Vefa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağlılık

Vefakar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vefalı

Vefat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ölüm

Vehim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuruntu

Vehimli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuruntulu

Vehimsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuruntusuz

 

 

 

Vekalet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bakmanlık, vekillik

Vekil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bakan

Vekillik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bakmanlık

Vektör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yöney

Veladet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğum

Velespit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bisiklet

Velev   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ister, isterse

Velhasıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kısacası

Veli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     evliya, ermiş

Velut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğurgan, üretken

Velvele   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gürültü, bağrışma, yaygara

Venüs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çolpan

Veraset   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalıtım

Verim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bereket, semere, mahsul, randıman

Verimkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     verimli

Verizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğruculuk

 

 

Versiyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyarlama

Vesaire   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başkaları, ve benzerleri

Vesait   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşıt, araçlar

Vesika   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belge

Vesikalı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     belgeli, ersek

Vesikalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belgelik

Vesile   : Kelimesinin Eş Anlamı:     neden, fırsat, tav

Vestiyer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     askılık

Vestiyerci  : Kelimesinin Eş Anlamı:     askılıkçı

Vesvese   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuruntu, şüphe, işkil

Vesveseli   : Kelimesinin Eş Anlamı:   işkilli, kuruntulu

Vesvesesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işkilsiz, kuruntusuz

Veteriner   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baytar

Vetire   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süreç

Vezin  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ölçü, tartı

 

 

Vezinli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ölçülü

Vezinsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ölçüsüz

Viladet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğuş

Vilayet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     il, ilteberli, valilik

Viraj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dönemeç

Virajsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dönemeçsiz

Viran   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıkık, harap

Virane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıkıntı

Virman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aktarım

Vitalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dirimselci

Vitalite  : Kelimesinin Eş Anlamı:     canlılık

Vetalizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dirimselcilik

Vitrin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     camekan, sergilik

 

 

Viyadük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşıt

Viyolonist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kemancı

Vizüel  : Kelimesinin Eş Anlamı:     görsel

Vizyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzgörü, gösterim

Vokabüler   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözdağarcığı

Vokal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünlü, sesli

Vokalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     seslikçi

Volatilite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirsizlik

Voleybol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uçantop

Volkan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yanardağ

 

 

Volkanik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yanardağsal, püskürük

Voltaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerilim

Vuku   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olma, oluş

Vukuat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olaylar

Vurdumduymazlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlayışsızlık, aldırışsızlık

Vurgun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşık

Vurmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dövmek, saplamak, çarpmak

Vurulmuş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutkun, aşık

Vuruş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     darbe

Vuslat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kavuşma

 

 

Vücut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gövde

Vücutlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iri

Vücutsuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cılız

Web   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağ

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.