R Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

R Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimelerin Tamamı

 

Rab   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Allah, İlah, Tanrı

Rabbani   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanrısal

Rabıt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağ

Rabıta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağlılık, ilgi, bağ

Racon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösteriş

Radde   : Kelimesinin Eş Anlamı:     derece, kerte

Radikal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kökten, köklü, kesin, köktenci

 

 

Radikalizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     köktencilik

Radikalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     köktenci

Radyasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ışıma, ışınım

Radyatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     petek, ışıtaç, soğutaç

Radyo   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinleç

Raf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     terek

Rafinaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıtım

Rafine   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıtılmış, incelmiş

Rafineri   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıtımlık

Rağbet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istek, beğeni

Rağmen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşın

 

 

Rahat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     erinç, huzur

Rahatsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tedirgin, keyifsiz, hasta

Rahim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     acıyan, merhamet eden

Rahmet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esirgeme, yarlığama, yağmur

Rahne  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gedik, yarık

Rahşan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     parlak

Rakam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayı

Raket   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tokaç

Rakım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yükseltici, kot

Rakkas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sarkaç

 

 

 

Raks   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dans

Rambursman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödeme, geri  ödeme

Rampa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yokuş

Randevu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     buluşma

Randıman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     verim

Rant   : Kelimesinin Eş Anlamı:     getirim, lüp

Rantabilite  : Kelimesinin Eş Anlamı:     getirimlilik, verimlilik, kazançlılık

Rantabl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     getirimli, verimli, kazançlı

Rantçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     lüpçü, getirimci

Rantiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     lüpçü, getirimci

 

 

Rapor   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bildirge

Raportör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bildirgeci

Raptetmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     iliştirmek, tutturmak

Raptiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ileç

Rasat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözlem

Rasathane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözlemevi

Rast gele   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelişigüzel

Rastlantı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tesadüf

Rasyo   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oran

Rasyonal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     us, ussal

 

 

Rasyonalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     usçu

Rasyonalizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     usçuluk

Rasyonel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     akılcı, akli, ussal

Ray   : Kelimesinin Eş Anlamı:     demiryol

Rayiç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürüm değeri, geçer, eder

Rayiha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koku

Razı olmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rıza göstermek, onamak, uygun bulmak

Reaksiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tepki, tepkime

Realist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçekçi

Realite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçek, gerçeklik

Realizasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçekleştirme, kazanç satışı

Realizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçekçilik

Recmetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşlamak

 

 

Redaksiyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeltme, hazırlama

Redakte   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzelti

Redaktör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeltmen

Reddetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalanlamak, çürütmek, geri çevirmek

Redüksiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     indirgeme

Redüktör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     indirgeç

Reel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçel

Refah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bolluk, gönenç

Refakat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşlik

Refakatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşlikçi

Referandum  : Kelimesinin Eş Anlamı:     halk oylaması, kamu oylaması

Referans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tavsiye, tanıtmalık, başvuru, yeterlilik

Refetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yukarı kaldırmak, ortadan kaldırmak

Refik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arkadaş

Refika   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zevce

 

 

Refleks   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tepke, tepki, yansı

Reflektör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yansıtaç

Reform   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ıslahat, düzeltme

Regülasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tüzük, yönetmelik

Regülatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenleç

Rehabilitasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyileştirme

Rehavet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyuşukluk

Rehber   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kılavuz

Rehberlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kılavuzluk

Rehin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutu

Rehinci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutucu

Reis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başkan

 

 

Reisicumhur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cumhurbaşkanı

Reji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönetim, yönetme

Rejim    : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzen

Rejisör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönetmen

Rejisörlük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönetmenlik

Rekabet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çekişme, yarışma

Reklam  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanıtım

Reklamcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanıtman

 

 

Reklamcılık  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanıtıcılık

Remiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     simge

Rencide   : Kelimesinin Eş Anlamı:     incinmiş

Rençber   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çiftçi, ırgat

Rende   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yontaç

Rendelemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yontaçlamak

Renin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inilti, haykırış

Repertuar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dağarcık

Resen  : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğrudan

Re’sen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     danışmaksızın, açıklamaksızın

Reseptör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     almaç

Resesyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durgunluk

Resim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bediz

Resimlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     albüm

Resmi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kamusal

 

 

Ressam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bedizci

Restoran   : Kelimesinin Eş Anlamı:     lokanta

Restorasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onarım, yenileme

Resul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     peygamber, elçi, yalvaç

Reşit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ergin, yetişkin

Ret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevirme

Retorik  : Kelimesinin Eş Anlamı:     söz bilim, söz bilimsel, sözsel

Retrospektif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geriye dönük, dünden bugüne

Reva   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygun, yaraşır

Revaç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürüm, geçerlik, geçerlilik, değerlilik

Revaçta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürümlü, geçerli

Revalüasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değer artırma

Revnak   : Kelimesinin Eş Anlamı:      parlaklık

Revzen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pencere

 

 

Rey   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oy

Rezalet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kepazelik, maskaralık

Rezerv   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaynak

Rezervasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayırtım

Rezerve   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayırtımlı

Rezidans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konut

Rezil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alçak, aşağılık

Rezistans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     direnç

Rıza   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istek, izin, olur

Rızk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azık

 

 

Riayet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saygı, ağırlama, uyma

Rica   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dilek

Rical   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyükler

Ricat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerileme, çekilme

Rihlet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     göç, ölme

Rikkat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     incelik, yufkalık

Rimel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rastık

Rimelli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rastıklı

Risalet    : Kelimesinin Eş Anlamı:     peygamberlik,  yalvaçlık

Risk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     riziko, çekince

Ritmik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenli, tartımlı

Rivayet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söylenti

 

 

Riya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ikiyüzlülük

Riyakar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ikiyüzlü

Riyakarlık  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ikiyüzlülük, yaranma

Riyaset   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başkanlık

Riyaziye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işlembilim

Riziko   : Kelimesinin Eş Anlamı:     risk, çekince

Roket   : Kelimesinin Eş Anlamı:     füze

Rol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görev, gösteriş

Romantik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hissi

Rosto   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dilet

Rostoluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     diletlik

Rotasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     döngü

Rozbif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dilet

Rölatif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağıntı, bağıl

Rölativite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağıntı

Rölativizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağıntıcılık

 

 

Rölyef   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabartma

Rönesans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     diriliş

Röportaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görüşüm, mülakat, söyleşi

Röprodüksiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özdeş baskı

Rötar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gecikme

Rötuş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeltme

Ruam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakağı

Rubai   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dörtlü

Ruh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tin

Ruhbilim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     psikoloji, tinbilim

Ruhi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tinsel

Ruhsat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izin

 

 

 

Ruhsuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cansız, güçsüz

Ruj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dudaklık

Rulo   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tomar

Rumuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     simge

Ruşen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     parlak

Rutubet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nem, terli

Rücu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cayma, dönme

Rüçhan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üstünlük, öncelik

Rükü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öne doğru eğilme, namazda elleri dize dayayıp eğilme

Rüstik   : Kelimesinin Eş Anlamı:   köysel

Rüsum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vergiler

Rüşt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     erginlik, yetişkinlik

 

 

Rüştiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaokul

Rütbe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     derece, aşama

Rüya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düş

Rüzgar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yel

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.