P Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

P Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimelerin Tamamı

 

Pabuç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayakkabı, başmak

Pabuçluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başmaklık

Padişah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hükümdar, han, hakan, sultan

Padişahlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hanlık

Pafta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yivleç

 

 

Paha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değer, fiyat, eder, karşılık

Pak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     temiz, parlak

Pakt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     antlaşma

Palamar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoma

Palamarcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yomacı

Palamut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pelit

Palavra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uydurma, yala söz

Palazlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     irileşmek, gelişmek

Paleograf    : Kelimesinin Eş Anlamı:     eskiyazıbilimci

Paleografi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eskiyazıbilim

 

 

Palmiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     latanya

Palyaço   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soytarı

Palyatif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     etkisiz, geçici, örel

Pampa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bozkır

Panayır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fuar

Pandül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sarkaç

Panel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açıkoturum

Panik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korku, ürkü

Paniklemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ürkmek

Pankart   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uranlık

Panorama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tümgörü

Panoramik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tümgörüsel

Pansiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     barınak

Pansiyoncu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     barınakçı

Pansiyoner   : Kelimesinin Eş Anlamı:     barıncı

Panzehir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağıkıran

 

 

Papazi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bürümcük

Para   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nakit, akçe

Paradoks   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çelişki

Paradoksal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çelişkili

Paraf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adimcik

Paragraf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölümce

Paralamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     parçalamak

Paralel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     enlem, koşut

Paralellik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşutluk, benzerlik

Paralı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zengin

Parametre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değişken

 

 

Parametrik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değişken

Paramparça   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hurdahaş

Paranoya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işkil

Paranoyak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işkilli

Parantez   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayraç

Parapet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     küpeşte

Parasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bedava

Paratoner   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıldırımlık

Parazit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     asalak, cızırtı

Parça   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölüm, tane, kısım

Parçalamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölmek

Parıltı    : Kelimesinin Eş Anlamı:     parlaklık

 

 

 

Parlamento   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kamutay

Parola   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kip söz

Pars   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çine

Parşömen  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tirşe, kağıt

Part time   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yarım gün

Partisip  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaç

Pas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aktarma

Pasaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölüm, parça

Pasak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kir

Pasaklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kirli, dağınık, düzensiz

Pasif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     edilgen

Paspal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     parsal

Patak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayak

 

 

 

Patates   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kumpir

Patchwork   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yama işi

Patika  : Kelimesinin Eş Anlamı:     keçiyolu

Patinaj  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kızaklama

Patlama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     infilak

Patron   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işveren, biçit

Patronluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işverenlik

Pay   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hisse

Payanda   : Kelimesinin Eş Anlamı:     destek

Paydaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hissedar

Paye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşama, onun

Payet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sim

 

 

Payidar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalımlı, ölümsüz,  bengi, kalıcı

Payitaht   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başkent

Paylamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azarlamak

Paylaşmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     üleşmek, taksim etmek

Payvant   : Kelimesinin Eş Anlamı:     köstek

Pazubent   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kolçak

Pedagog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitimci, eğitimbilimci

Pedagoji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitimbilim

Pedagojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitimsel, eğitimbilimsel

Pedal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayaklık

Peder   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baba, ata

 

 

Pedikür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayak bakımı

Pehlivan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güreşçi

Pejmürde   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eski, yırtık, dağınık

Pejoratif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yergisel

Pek  az : Kelimesinin Eş Anlamı:     ender, nadir

Pek  çok  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gayet, çok fazla

Pekala  : Kelimesinin Eş Anlamı:     peki

Pekiştirmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:      sertleştirmek, katılaştırmak, sağlamlaştırmak

Pelerin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğindirik, sırtlık

Pense   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kısaç

Perakende  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekten

Performans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başarım

Periferi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevre, kıyı

Perişan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zavallı, dağınık

 

 

 

Periyodik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süreli

Periyot   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süre, dönem, aralık

Personalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişiselci

Personalizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişiselcilik

Personel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eleman, çalışman, kişi

Perspektif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bakış açısı, derinlik, süreç

Peruk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takma saç

Perva   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korku, çekinme

Pervasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korkusuz, çekinmez, sakınmaz

Pervasızca   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakınmadan

Pervaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     parvaz

Pervin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ülker

Pes   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeter

 

 

 

Pesimist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kötümser

Pespaye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bayağı

Peş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     art

Peş peşe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ararda

Peşin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öndül

Peşin hüküm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önyargı

Peşinatsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öndülsüz

Peşinci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öndülcü

Peşinden   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ardından

Peşinen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önceden, önden

Peşkeş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     armağan

Peşkir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     havlu, peçete

Peştamal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     futa

 

 

Petrol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeryağı

Peyda   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belli, açık

Peygamber   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalvaç, resul, nebi

Peygamberler   : Kelimesinin Eş Anlamı:     enbiya

Peyk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uydu

Peyzaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görünüm

Pınar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaynak

Pırtı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değersiz, eskice, eşya

Pısırık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutuk, utangaç, çekingen, uyuşuk

Pide   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yufka

Pideci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yufkacı

Pikap   : Kelimesinin Eş Anlamı:     plakçalar, kamyonet

Piknik  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kır aşı

Pile   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kıvrım

Pilot   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uçman

 

 

Pilotluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uçmanlık

Pinel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yel oku

Pingpong   : Kelimesinin Eş Anlamı:     masa topu

Pinti   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hasis, cimri

Pinyal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     meç

Pir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaşlı, iyice

Pirelenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     huylanmak, kuşkulanmak, tasalanmak, işkillenmek

Pirina   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biriket

Pirüpak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tertemiz, lekesiz

Pis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kirli

Pisboğaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     obur

Pislik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kir

Pistole   : Kelimesinin Eş Anlamı:     püskürteç

Pişdar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öncü

Pişman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nadim, yeringen

 

 

 

Pişmanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeringenlik, ildimlik

Piştov   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tabanca

Pitoreks   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bedizlik

Piyata   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tabak

Piyaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soğan

Piyes   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oyun

Plaçka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çapul

Plaçkacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çapulcu

Plaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kumsal

Plajirist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşırmacı

Plajirizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşırmacılık

Plaket   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onurluk

Plan  : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşünce, tasan, düzenek

Planlamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tasarlamak

Planlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tasarlanmak

 

 

 

Planlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hesaplı, ölçülü

Plansız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tasarsız

Plasman  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yatırım

Platform   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alan, düzlem, seki, düzlük, temel

Platin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     akaltın

Plato   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzlük, yayla

Platonik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     platoncu, düşsevisel

Platonizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     platonculuk

Playmaker   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oyun kurucu

Playoff   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üstküme

Plüralist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çoğulcu

Plüralizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çoğulculuk

 

 

 

Podyum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     seki

Pohpohlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kompliman, koltuklamak, övmek

Polaroit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şipşak

Polifoni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çok ses

Polifonik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çok sesli

Poligam  : Kelimesinin Eş Anlamı:     çok eşli

Poligami   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çok eşlilik

Poligon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çokgen, atış alanı

Politika   : Kelimesinin Eş Anlamı:     siyaset

Pomat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     merhem

Pompa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şişireç

Ponpon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     püskül

Porsiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişilik

Portatif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşınabilir, gezer, gezici

Portmanto   : Kelimesinin Eş Anlamı:     askılık

 

 

Portör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşıyıcı

Posa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     artık

Posta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulak

Postacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulakçı

Poşet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     torba

Pota  : Kelimesinin Eş Anlamı:     manka

Potpori   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karmaca

Poz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     duruş

Pozisyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durum, konum

Pozitif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     artı yük, olumlu

Pozitivist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olgucu

Pozitivizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olguculuk

Pozometre  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ışık ölçer

Pragmatik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yararsal

Pragmatizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yararcılık

 

 

Pranga   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bukağı

Pratik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygulamalı, kullanışlı, işlevsel

Pratikman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işlevce

Pratikte   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygulamada

Prefiks   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önek

Prens   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tigin

Prenses   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kinz

Prensip  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilke

Prensipli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilkeli

Prensipsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilkesiz

Pres   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkıştırıcı, mengene, baskı

Prese   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkılmış

Presleme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkıştırma

Prestij   : Kelimesinin Eş Anlamı:     itibar, saygınlık

Prezant   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanıtımcı, sunumcu

Prezantabl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösterişli

Prezantasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanıtma, sunma

Primitif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilkel

 

 

 

Primitivist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilkelci

Printer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     basıcı, yazıcı

Problem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sorun, çözgü

Problematik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sorunsal

Problemli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sorunlu

Prodüksiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üretim, yapım

Prodüktivite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üretkenlik, verimlilik

Prodüktör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapımcı, üretici

Prodüktörlük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapımcılık, üreticilik

Program   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlence

Programcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlenceci

Programlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurmak

Programlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlenceli

Programsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlencesiz

Proje   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tasarı, taslak

 

 

Projeksiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izdüşüm, gösterim, yansıtma

Projektör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ışıldak

Proleter   : Kelimesinin Eş Anlamı:     emekçi, işçi

Prolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öndeyiş

Prosedür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlek

Prospektüs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tarife

Prostela   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önlük

Protesto   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kınama, ihtarname, reddetme

Prototip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekörnek

Prova   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deneme

Provokasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kışkırtma

Provokatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kışkırtıcı

Prömiyer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açılış, ilk gösteri

Psikolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tinbilimci, ruhbilimci

Psikoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ruhbilim, tinbilim

 

 

Psikolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tinsel, tinbilimsel, ruhi

Psişik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tinsel

Puan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayı, benek

Puanlı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     benekli

Pub   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içkilik

Pulluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     köten

Punt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fırsat

Pus   : Kelimesinin Eş Anlamı:     buğu, sis

Puslu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kapalı, bulanık, donuk

Pusmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sinmek

Put   : Kelimesinin Eş Anlamı:     burkat

Putrel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kirişlik

Puzzle   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapboz

Püre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ezme

Pürist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özleştirmen

 

 

Pürizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özleştirmenlik

Pürtük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıkıntı, kabarcık

Pürüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     engel, güçlük, kabarcık, çıkıntı

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.