O Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

O Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimelerin Tamamı

 

Obje   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nesne

Objektif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nesnel, mercek

Objektivite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nesnellik

Obruk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çukur

Observasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözlem

 

 

Obsesif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takınçlı

Obsesyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takınç

Obstrüksiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önleme, engelleme

Obur    : Kelimesinin Eş Anlamı:     boğazlı

Od   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ateş

Odak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     mihrak

Off-line   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevrimdışı

Ofis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büro, yazıhane

Oflaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nefis, enfes, fevkalade

Oğan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanrı

 

 

Okkalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyük, ağır

Oksit    : Kelimesinin Eş Anlamı:     pas

Okşamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     benzemek, dövmek, övmek

Okul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mektep

Okullu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mektepli

Okumamış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilgisiz

Okumuş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     okuryazar

Okuntu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     davetiye

Okuryazar    : Kelimesinin Eş Anlamı:     okumuş, bilgili, aydın, alim

Okyanus   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ummam, talay

 

 

 

Olabilirlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     imkan, olanak

Olağan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olabilir

Olağanüstü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fevkalade

Olanak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     imkan

Olanaklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mümkün

Olanaksız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     imkansız

Olanaksızlaştırmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     imkansızlaştırmak

Olası   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mümkün

Olasılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ihtimal

Olay   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vaka

Olduğu gibi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aynen, harfiyen

Oldukça   : Kelimesinin Eş Anlamı:     epey, hayli

 

 

Oldurmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetiştirmek, olgunlaştırmak

Olgu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vaka

Olguculuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pozitivizm

Olgun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kamil

Oligarşi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takımerki

Oligarşik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takımerksel

Olmamış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ham

Olmuş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ergin

 

 

Oluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kanal

Olumlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müspet

Olumlu bilim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pozitif ilim, müspet ilim

Olumsuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     merfi

Olur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rıza, muvafakat

Oluşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     meydana gelmek, teşekkül etmek

Oluşturulmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şekillendirilmek

Ombudsman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kamu denetçisi

Omlet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaygana

Omuzdaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arkadaş

Onanma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tasvip, tasdik, muvafakat

Onarım    : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanir

Onay   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tasdik

Onaylamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tasdik etmek

Ondüle   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kıvırcık, kıvrık, dalgalı

 

 

Ongun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     verimli, bayındır

Onkoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     urbilim

On-line   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevrimiçi

Onmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şifa bulmak, iyileşmek

Onur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şeref

Onurlandırma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şerefledirme

Onursal  : Kelimesinin Eş Anlamı:     fahri

Onursuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hasiyetsiz, şerefsiz

 

 

Operasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ameliyat, işlem

Operatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cerrah, işletmeci, onman

Operatörlük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cerrahlık, dizgincilik, işletmenlik

Oportünizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fırsatçılık

Optik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görsel

Optimal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     en uygun

Optimist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyimser

Optimum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygun  değer

Oran   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nispet

Oranlama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tahmin

Ordövr   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çerez, meze

Ordubozan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arabozucu

 

 

Organik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgensel, doğal, tabii

Organizasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenleme, kuruluş, örgüt

Organizatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenlemeci

Organlar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üyeler

Orjin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     köken, kaynak

Orijinal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özgün, asıl

Orjinallik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özgünlük

Orjinalite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özgünlük

Orkinos   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tonbalığı

Ormangülü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açalya

 

 

Orta mektep   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaokul

Orta tedrisat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaöğretim

Ortaağırlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortasıklet

Ortaç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıfat, fiil

Ortadan  kaldırmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bertaraf etmek

Ortaderi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mezoderm

Ortak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müşterek, iştirakçi

Ortaklaşa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işbirlikli, kolektif, müştereken

Ortakyönetim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koalisyon

Ortalama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vasat

Ortalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevre, meydan

Ortaokul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rüştiye

Ortasıklet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaağırlık

 

 

Oryantalizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğubilim

Osmoz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçişme

Oşinografi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denizbilim

Otlak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mera

Otoban  : Kelimesinin Eş Anlamı:     hızyolu

Otobiyografi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özgeçmiş

Otobiyografik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özgeçmişsel

Otojestiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özyönetim

Otokontrol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özdenetim

 

 

Otokrasi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saltçılık

Otokrat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saltçı

Otokritik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özeleştiri

Otokton   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yerli

Otomasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özdevim

Otomatik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özdevimsel

Otomatikman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kendiliğinden

Otomatizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özdevim

Otomobil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     araba

Otonom   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özerk

Otonomi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özerklik

 

 

Otorite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetkili, yetke

Otoriter   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetkeci

Otorizasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetkilendirme

Otosansür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özdenetim

Oturaklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağırbaşlı

Oturmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ikamet etmek

Oturum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     celse

Oturuşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yatışmak

Out   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dışarı

Output   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıktı

Outsider   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dışpaydaş

Ova   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazı

Oval   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söbe

 

 

Oy   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rey

Oyçokluğu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ekseriyet

Oyçokluğuyla   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ekseriyetle

Oyma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hâk

Oymak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşiret, kabile, hakketmek

Oynak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     hareketli

Oynatım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vizyon

Oysa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     halbuki

Oysaki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     halbuki

Oyulmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hakkedilmek

Oyun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğlence, hile, düzen, temsil

Oyunbaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenci, oyuncu

 

 

Oyuncu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aktör, aktris

Oyunsal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dramatik

Ozan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şair

Ozanca   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şairane

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.