N Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

N Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimelerin Tamamı

 

Naaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ceset

Naçar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çaresiz, umarsız

Naçiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değersiz

Nadide   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görülmedik, değerli

Nadim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pişman

Nadir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ender, seyrek

Nadiren   : Kelimesinin Eş Anlamı:     seyrekçe, tek tük

 

 

Nafaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçimlik

Nafile  : Kelimesinin Eş Anlamı:     boşuna, yararsız

Nağme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ezgi

Nahif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cılız

Nahiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bucak

Nahoş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tatsız, sevimsiz

Nakıs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eksik

Nakış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işleme, bezek

Nakışçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bezekçi

Nakışsız  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bezeksiz

 

 

Nakil  : Kelimesinin Eş Anlamı:     atama, taşıma, iletim

Nakit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     para, akçe

Nakkaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bezekçi

Naklen  : Kelimesinin Eş Anlamı:     aktararak

Nakliyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşımacılık

Nakliye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşıma

Nakliyeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşımacı

Nal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takav

Nalbant   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takavcı

Nale   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inilti

Nalın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takunya

Nalıncı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    takunyacı

Nallamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takavlamak

Nallatmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takavlatmak

 

 

Nam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ad, san, ün

Name   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mektup

Namert   : Kelimesinin Eş Anlamı:        alçak

Namlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünlü

Namütenahi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sonsuz

Namzet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aday

Narenciye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     turunçgiller

Narkotik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyuşturucu

Nasihat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğüt

Nasip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kısmet, kutpay

Nasyonel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulusal

Natuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söylevci

Natür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğa

Natüralist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğalcı

Natürel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğal

Naz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eda

 

 

 

Nazar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bakış

Nazaran   : Kelimesinin Eş Anlamı:     göre

Nazari  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuramsal

Nazariyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuramlar

Nazariye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuram

Nazariyeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuramcı

Nazır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bakan

Nazik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kibar, saygılı, ince

Nazir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bezer, eş

Nazire  : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşılık

Nebat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bitki

Nebati   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bitkisel

 

 

 

Nebi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalvaç, resul, peygamber

Nebula   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulut

Nebülöz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulutsu

Nebze   : Kelimesinin Eş Anlamı:     az

Necabet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soyluluk

Necaset   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pislik

Necat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurtuluş

Neccar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğramacı

Necdet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yiğitlik

Neci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ne iş yapar?

Necip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soylu, doğuşlu, temiz

Nedamet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pişmanlık, yerinme

Neden   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sebep

Nedret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azlık, seyreklik

Nefer  : Kelimesinin Eş Anlamı:     er, kişi, süer

Nefes   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soluk

 

 

 

Nefis    : Kelimesinin Eş Anlamı:     pek hoş, güzel

Nefret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tiksinme, iğrenme

Negatif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eksi, olumsuz, eksiyük

Nehir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ırmak

Nekahet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayrılık  ertesi

Nekbet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşkünlük, talihsizlik

Nekes   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cimri

Nektar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     balözü

Nem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teril, rutubet,

Nema   : Kelimesinin Eş Anlamı:     faiz

Nemelazımcılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     umursamamazlık

Nemli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     terilli

Nemsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     terilsiz

Nesebi  : Kelimesinin Eş Anlamı:     soysal

Nesep   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soy

 

 

Nesib   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soylu

Nesiç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doku

Nesil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşak, döl

Nesir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzyazı

Nesnel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     objektif

Neşe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevinç

Neşeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevinçli

Neşesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzgün

Neşir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yayma, yayım

Neşriyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yayın

 

 

 

Netice   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sonuç

Network   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilişimağ

Neva   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ezgi

Nevai   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ezgisel

Nevale   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azık

Nevi  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tür, çeşit

Nevroloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sinirbilim

Nevroz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sinir sayrılığı

Nezafet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     temizlik

Nezaket   : Kelimesinin Eş Anlamı:     incelik

 

 

 

Nezaketsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabalık

Nezaret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözetme, gözaltı

Nezaretçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözetimci

Nezarethane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözetimlik

Nezdinde   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yanında, katında

Nezir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adak

Nezle  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dumağı

Nice   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaç, çok, nasıl

Nick    : Kelimesinin Eş Anlamı:     takmaad

Nida   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünlem

 

 

 

Nifak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arabozukluğu

Nihai   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sonsal

Nihayet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     son, sonunda

Nikbin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyimser

Nikbinlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyimserlik

Nimet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyilik

Nisaiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kadın hastalıkları

Nisbet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oran

Nisbeten   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oranla, biraz

Nisbi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oransal, göreceli

Nispet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oran

Nispeten    : Kelimesinin Eş Anlamı:     göre, öncekine göre

Nişan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yavuk

Nişane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işaret, belirti

Nişanlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:      yavuklu

 

 

 

Nişasta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ket

Nitelik  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalite

Niyaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalvarma, dilek

Niyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     maksat, amaç, tasar

Niza  : Kelimesinin Eş Anlamı:     çekişme, kavga

Nizam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzen, dizgi, yol

Nizami  : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenli, kurallı

Nizamname   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tüzük

Nodül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düğümcük, yumrucuk

Noksan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eksik

Noksanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eksiklik

Noksansız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eksiksiz

Nokta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yuv

Norm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     genkural

Normal  : Kelimesinin Eş Anlamı:     olağan, doğal

Normatif  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuralcı

Nostalji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özlem

Nosyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kavram

Nöbet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kezik

Nötralizasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yansızlaştırma, yüksüzleştirme

 

 

Numan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kan

Numara   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayıt, oyun

Numaratör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayaç

Numune   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örnek

Numunelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örneklik

Nur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aydınlık, ışık, parıltı, şavk

Nush   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğüt

Nutuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söylev

Nüans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıntı

Nüfuz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     etkinlik, sinme

Nüfuzlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözü geçen

Nükleer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çekirdeksel

 

 

 

Nüksetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     depreşmek

Nükte   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şaka, espiri

Nüktedan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şakacı

Nümayiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösteriş

Nümune   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örnek

Nüsha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayı, baskı, elyazması

Nüve   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çekirdek

Nüzul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     felç

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.