M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimelerin Tamamı

 

Maalesef    : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazık ki

Maarif    : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitim

Maaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aylık

Maazallah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanırı   korusun

Mabet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tapınak

Mabut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tapıncak

Macera   : Kelimesinin Eş Anlamı:     serüven

 

 

Maceralı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     serüvenli

Maceraperest   : Kelimesinin Eş Anlamı:     serüvenci

Macerasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     serüvensiz

Madam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hanım

Madde   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cisim, unsur, özdek, öğe

Maddeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özdekçi

Maddi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özdeksel

Madrabaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dolandırıcı

Mafsal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eklem, boğum

Mağara   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oyuntu, in

Mağaza   : Kelimesinin Eş Anlamı:     satım evi

Mağdur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kıygın

Mağfiret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağışlama

 

 

Mağlubiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yenilgi

Mağlup   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yenik

Mağrur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     övünçlü

Mahal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yer, yöre

Mahalli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yerel, yöresel

Maharet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     beceriklilik, ustalık

Mahcubiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     utangaçlık, utanma

Mahcup     : Kelimesinin Eş Anlamı:     utangaç

Mahcur    : Kelimesinin Eş Anlamı:     kısıtlanmış

Mahdum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oğul

 

 

 

Mahdut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sınırlı

Mahfaza   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korunak

Mahfuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saklı, korunaklı

Mahir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     becerikli, usta

Mahiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nitelik

Mahkeme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yargı konağı

Mahlas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     seçme ad

Mahluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaratık

Mahmur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyuşuk, baygın

Mahmurluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sersemlik, süzgünlük, uyuşukluk

 

 

Mahpus   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hapsedilmiş, tutuklu

Mahpushane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cezaevi, tutukevi

Mahrek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yörünge

Mahrem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizli

Mahrum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoksun

Mahrumiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoksunluk

Mahsuben   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hesabına

Mahsul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ürün

Mahsulat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ürünler

Mahsur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşatılmış, çevrilmiş, sarılmış

Mahsus   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özellikle, bilhassa, özgü

Mahv   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıkım, yok olma

Mahvetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yok etmek

Mahvolmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yok olmak, bozulmak

Mahzun   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üzgün

Mahzur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakınca, engel

Mahzurlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakıncalı

Mai   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mavi

 

 

 

Maişet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçimlik, dirlik

Majüskül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     genil imce

Makam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     orun, ölçü

Makaslama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesme, kısaltma

Makber   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mezar, sin

Makbul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     beğenilen, geçer, geçerli

Makbuz    : Kelimesinin Eş Anlamı:     alındı

Maket   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örnek, taslak

Maketçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapı taslakçı

Makrama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     peçete

Maksat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     amaç

Maksatlı    : Kelimesinin Eş Anlamı:     amaçlı

Maksi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzun

Maksimum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azami

Makta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesit

 

 

Maktul   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öldürülmüş

Makul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mantıklı, ussal, uygun

Makule   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takım

Makûs    : Kelimesinin Eş Anlamı:     ters

Mal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     meta

Malarya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıtma

Malik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iye, yetkin

Malikane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     köşk

Malul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sökel, engelli

Malûl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakat

Malulen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sökellikten

Malum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belli, bildik, bilinen

Malumat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilgi, sorak

Malzeme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gereç

Mamul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapılmış, işlenmiş, ürün

 

 

Mamulat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ürünler

Mamur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bayındır

Mana   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlam

Manalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlamlı

Manasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlamsız

Manca   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yiyinti

Mancana   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fıçı

Manen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ruhça, duyguca, gönülce

Manevi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tinsel, ruhsal

Maneviyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özgüç

Mangal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     közlük

Mani   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önleyici, engel

Mânia   : Kelimesinin Eş Anlamı:     engel

Manidar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlamlı

Manifesto   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bildiri, bildirge

Manikür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     el bakımı

Manivela   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yükselteç

Manşet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başlık, kolluk

Mantalite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlayış

Mantık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     us bilim

 

 

 

Manüskri    : Kelimesinin Eş Anlamı:     el yazması

Manzara   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görünüm

Manzum  : Kelimesinin Eş Anlamı:     nazım

Manzume   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşuk, dizge

Maraz    : Kelimesinin Eş Anlamı:     hastalık

Marazi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayrılıksal

Marifet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetenek, kabiliyet, maharet, ustalık, hüner, yetenek

Marj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pay

Marjinal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uç, son birim

Markaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gölgeleme, adam tutma

Maruf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilinen

Maruzat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     diyecek

Masaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ovum

Masat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bileği

Masif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     som, çıta

Maskara   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğlendirici, soytarı, rastık

Maskaralık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soytarılık

Maslahat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iş

Maslahatgüzar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işgüder

Masör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ovman

 

 

 

Masraf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gider

Masraflı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pahalı

Mastar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adeylem

Masum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suçsuz, günahsız

Masumiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suçsuzluk

Masuniyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dokunulmazlık

Maşrık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğru

Maşuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevgili

Mat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     donuk, soluk

Matador   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boğa güreşçisi

Matbaa    : Kelimesinin Eş Anlamı:    basımevi

Matbaacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     basımcı

Matbu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     basılı

Matbuat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     basın

Matem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yas

 

 

 

Matematik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işlembilim

Materyal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gereç, özdek, öğe

Materyalizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özdekçilik

Matis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esrik

Matkap   : Kelimesinin Eş Anlamı:     delgi

Matlaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soluklaşmak

Matmazel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bayan

Matrak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alay, eğlence, değnek

Matriarkal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anaerkil

Matuf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönelik

Mavera   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öte

Mavi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gökçe

Mavimtırak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mavimsi

Mayasıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     egzama

Mayhoş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ekşimsi

Mayi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıvı

Mazbata   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutanak

Mazbut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenli, derli toplu

Mazeret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özür, gerekçe

Mazhar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ergin

 

 

 

Mazhariyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:         erginlik

Mazi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçmiş

Mazlum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ezgin

Mazmun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kavram

Mazur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mazeretli

Meal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlam

Mealen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlamca

Meblağ   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutar

Mebus   : Kelimesinin Eş Anlamı:     milletvekili

Mebusluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     milletvekiliği

Mecal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güç, derman, takat

Mecaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değişmece

Mecbur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zorunlu

Mecburen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zorunlukla

Mecburi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zorunlu

Meclis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kamutay

Mecmua   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dergi

Mecnun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deli, çılgın

Mecra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     akak

Meczup   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deli

 

 

 

Meçhul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilinmeyen, belirsiz

Med   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzatma

Medar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dönence

Meddah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözçatar

Medeni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygar

Medenilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygarlık

Medeniyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygarlık

Medet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     imdat, yardım

Meditasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşünüm

Medüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denizanası

Medyum    : Kelimesinin Eş Anlamı:     kahin

Mefhum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kavram

Mefkure   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ülkü

Mefruşat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     döşeme, döşemelik

Meftun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutkun

Meftuniyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutkunluk

Meğer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     halbuki, oysa

 

 

 

Mehil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vade, mühlet

Mehtap   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ay ışığı

Mekan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yerlek, yer

Mekanizma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenek

Mekruh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iğrenç

Mektep   : Kelimesinin Eş Anlamı:     okul

Mektepli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     okullu

Mektup   : Kelimesinin Eş Anlamı:     name

Melankoli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karasevda

Meleke  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeti

Melez   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kırma, karma

Melodi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ezgi

Melodik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ezgisel

Melun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kargışlı

Melül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzgün, bezgin

Memat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ölüm

Memba   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaynak, pınar

Memleket   : Kelimesinin Eş Anlamı:     diyar, ülke

Memluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kölemen, köle

Memnu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yasak, yasaklanmış

Memnun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hoşnut

Memnuniyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kıvanç, mutluluk

Memur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görevli, emekçi

Memuriyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     emekçilik, memurluk

Memurluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     emekçilik

Menba   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pınar, kaynak

Mendebur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pis, sümsük, sünepe

Mendirek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dalgakıran

Menetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yasaklamak

Meneviş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hare

Menfaat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıkar

Menfi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olumsuz

Menfur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iğrenç, tiksindirici

 

 

 

Mengene   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkaç

Menhus   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğursuz

Meni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ersuyu

Menkul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşınır

Mensubiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilişkinlik, üyelik

Mensucat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dokumacılık, dokumalar

Mensup   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üye

Menşe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     köken

Mera   : Kelimesinin Eş Anlamı:     otlak

Merak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaygı, tasa

Meraklanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaygılanmak, tasalanmak, üzülmek

Meram   : Kelimesinin Eş Anlamı:     maksat, erek, istem

Merasim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tören

Mercii  : Kelimesinin Eş Anlamı:     orun

Merdiven   : Kelimesinin Eş Anlamı:     basıncak

Merhale   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşama, evre

Merhamet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     acıma

 

 

 

Merhametli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     acıması olan, acıyan

Merhametsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     acımasız, gaddar

Merhum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rahmetli

Meridyen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boylam

Merkep   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşek

Merkez   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özek, içre

Merkeziyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     merkezcilik, özeklik

Mermi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurşun

Mersi  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağ ol, teşekkür

Mersiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağıt, sagu

Mert   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yiğit, sözünün eri

Mertçe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yiğitçe

Mertebe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşama, basamak

Mertlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yiğitlik

Mesafe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ara, uzaklık

Mesai   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çalışma

Mesaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haber, ileti

Mesane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     siytoru

 

 

 

Mesela   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örneğin, sözgelimi

Mesele   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sorun, konu

Mesih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     İsa Peygamber

Mesire   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezintilik

Mesken   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konut, ev

Meslek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iş, uğraşı

Mesnet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanak

Mesul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sorumlu

Mesuliyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sorumluluk

Mesut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mutlu

Meşakkat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güçlük, sıkıntı, zorluk

Meşgale   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğraş, iş güç

Meşhur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünlü

Meşru   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yasal, kanunlu, törel

Meşrubat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içecek(ler)

Meşruhat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açıklamalar

Meta  : Kelimesinin Eş Anlamı:     mal

Metafizik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğaötesi

Metafor   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uçlam, eğretileme

Metamorfizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başkalaşma

 

 

Metamorfoz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başkalaşım

Metanet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanık

Metanetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanıklı

Metanetsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanıksız

Metapsişik    : Kelimesinin Eş Anlamı:     tinötesi

Metazori   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zorla

Metelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zırnık

Meteliksiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     züğürt

Meteor   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağma

Meteorit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     göktaşı

Methetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     övmek

Methiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     övgü

Metin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlam, dayanıklı

Metis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kırma, azma

Metod   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yöntem

Metodik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yöntemsel

Metodlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yöntemli

 

 

Metodsuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yöntemsiz

Metot   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yöntem

Metronom   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sarkaç

Metropol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anakent

Mevcudiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     varlık

Mevcut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     var

Mevduat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yatırım

Mevki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konum, orun

Mevkuf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutuklu

Mevla   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Tanrı

Mevlüt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğum

Mevsim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürem

Mevsimlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süremlik

Mevta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ölü

Mevzu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konu

Mevzuat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konular

Mey   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içki

Meydan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alan

Meydanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açıklık

Meyhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içkilik

 

 

 

Meyil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğim, akıntı, özlem

Meyletmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönelmek

Meymenet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğur

Meyyal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğilgen, eğilim

Mezar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabir, gömüt, sin

Mezarcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gömütçü, sinci

Mezarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gömütlük, sinlik

Mezat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açık artırma

Mezbaha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesimevi

Mezbele   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süprüntülük

Meze   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çerez, kuruyemiş

Mezeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çerezci

Mezelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çerezlik

Meziyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nitelik, üstünlük, özellik

Mezoderm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaderi

Mezraa  : Kelimesinin Eş Anlamı:     haymana

Mezun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bitirmiş, izinli, yetkili

Mıh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çivi

Mıntaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölge

Mıntıka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölge

Mısra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dize

Mızrak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kargı

Mızraklama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kargılama

 

 

 

Mızraklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kargılı

Mızraksız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kargışız

Mızrap   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çalgıç, tezene

Miad   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süre

Mide   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kursak

Miğfer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tulga

Mihenk   taşı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denektaşı

Mihman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konuk

Mihmandar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konukçu

Mihnet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkıntı, üzüntülü

Mihrak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     odak

Mihver   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eksen

Mikro   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mini

Mikser   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çırpıcı

Miktar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nicelik, ölçü, oran

Mikyas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ölçek, ölçü

Milenyum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     binyıl

Militan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savaşkan

Militanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savaşkanlık

Militarist  : Kelimesinin Eş Anlamı:     süerselci

 

 

Militarizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süerselcilik

Millet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulus

Milletlerarası   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uluslararası

Milletvekili   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mebus, saylav

Milli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulusal

Milliyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulusallık

Milliyetçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulusçu

Milliyetçilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulusçuluk

Mineral   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bileşik

Mineralog   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bileşikbilimci

Mineraloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bileşikbilim

Mineralojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bileşikbilimsel

Mini   : Kelimesinin Eş Anlamı:     küçük

 

 

Minimini   : Kelimesinin Eş Anlamı:     küçücük

Minimum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     asgari, en az, azra

Minkab   : Kelimesinin Eş Anlamı:     burgu

Minkale   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iletki

Mintan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gömlek

Minyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ince, zarif, küçük, sevimli, küçümen

Mir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bey, başkan

Mira   : Kelimesinin Eş Anlamı:     lata

Miras   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalıt

Mirasçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     varis, kalıtçı

Mirasyedi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalıtçı

Mirim  : Kelimesinin Eş Anlamı:     beyim

Misafir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konuk

Misafirhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konukevi

Misafirperver   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konuksever

Misal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örnek

Misli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kat, eş

Misket   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gülle

Miskin  : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyuşuk, mıymıntı

Miskinlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mıymıntılık

 

 

Misli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katı

Mistik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizemsel, gizemselci

Mistisizm    : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizemselcilik

Misyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görev

Mit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söylence

Miting   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplantı, gösteri

Mitoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söylencebilim

Mitos   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söylence

Mitoz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşeyli

Mitralyöz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     makineli

Mizaç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     huy, yaradılış

Mizah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gülmece

Mizahçı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gülmece yazarı

Mizahi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güldürücü

Modern   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çağdaş, çağcıl, uygar

Modernist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yenilikçi

Modernizasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yenileme, çağcıllaşma

 

 

Modernlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çağdaşlık

Modülasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değişim

Moksa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yakı

Molas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kumtaşı

Monist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekçi

Monizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekçilik

Monogami   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekeşlilik

Monopol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekel

Monoton   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekdüze, yeknesak, sıradan

Monotonluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekdüzelik, sıradanlık

Montaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurma, kurgu

Moral   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özgüç

Moren   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşlaşma

Morfem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapıbirim

Morfoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapıbilim

 

 

 

Morfolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapıbilimsel

Moruk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaşlı

Moryana   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tarakotu

Mostra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örnek, örneklik

Mostre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pırlak

Motif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örge

Motifli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgeli

Motifsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgesiz

Motivasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güdülenme, isteklenme

Motor   : Kelimesinin Eş Anlamı:     traktör

Motto   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilkesöz

Mouse   : Kelimesinin Eş Anlamı:     keme

Möble   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mobilya

Mösyö   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bey

 

 

 

Muaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağışık

Muafiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağışıklık

Muaflık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağışıklık

Muallim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğretmen

Muallime   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilimci, öğretmen

Muallimlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğretmenlik, bilimcilik

Muamelat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işlemler, davranışlar

Muamele   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işlem, davranış

Muamma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirsizlik

Muanid   : Kelimesinin Eş Anlamı:     diretken

Muasır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çağdaş

Muavin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yardımcı

Muayyen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirli

Muazzam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koskoca, görkemli

Muazzez   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevgili

Mucit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kılgıcı

Mucitlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kılgıcılık

Mucize   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tansık

Mucizevi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanıksal

Mücrim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suçlu

Mudi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yatırımcı

Mufassal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıntılı

 

 

Mugalata   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yanıltmaca

Mugayir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aykırı

Muğlak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlaşılmaz, çapraşık

Muhabbet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevgi, yarenlik, söyleşi

Muhaberat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     salıklaşma(lar)

Muhabere   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haberleşme, salıklaşma

Muhabir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     salıkman

Muhabirlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     salıkmanlık

Muhaceret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     göç

Muhacir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     göçmen

Muhafaza   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saklama, koruma

Muhafazakar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağnaz

Muhafazakarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutuculuk, bağnazlık

Muhafız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koruyucu

Muhafızlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koruyuculuk

Muhakeme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yargılama

Muhakkak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesinlikle

Muharebe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cenk, savaş, harp, çatışma

 

 

 

Muharip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savaşçı

Muhariplik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savaşçılık

Muharrer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazılı

Muharrir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazar

Muharrirlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazarlık

Muhasara   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşatma

Muhasebe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saymanlık

Muhasebeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayman

Muhasip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayman

Muhavere   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konuşma

Muhayyile   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşlem, imgelem

Muhit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevre, ortam

Muhkem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     berk

Muhrip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savaş gemisi

Muhtaç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gereksinimci

Muhtariyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özerklik

Muhtarlık  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yörebaşkanlığı

Muhtelif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çeşitli

Muhtemel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     umulur, beklenir, olası

Muhtemelen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olasıca

Muhterem  : Kelimesinin Eş Anlamı:     saygıdeğer

Muhteşem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görkemli

 

 

 

Muhteva   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içerik, kapsam

Muhtıra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anımsatma, uyarma

Mujik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     köylü

Mukabele   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşılık

Mukabil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşı, karşılık

Mukadder   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaçınılmaz

Mukadderat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazgı, talih, alın yazısı

Mukaddes   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kutsal

Mukaddesat  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kutsallıklar

Mukaddime   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önsöz

Mukallit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yansıcı

Mukavele   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözleşme

Mukavemet  : Kelimesinin Eş Anlamı:     direnç, dayanak, dayanma

Mukayese   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşılaştırma

Muktebes   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alıntılanmış

Muktedir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     erkli, iktidarlı

Multimedya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çokluortam

Munis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uysal, sevimli

Muntazam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzgün

Muntazım  : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenli, düzgün

 

 

 

Murabba   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dördül, dörtgen

Murahhas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     delege

Murakabe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denetleme, denet

Murakıp   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denetçi

Murat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istek, dilek

Murdar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pis

Musibet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     felaket, uğursuz

Muştu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müjde

Muta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     veri

Mutaassıp   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağnaz, yobaz

Mutabakat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyum, özdeşlik, anlaşma

Mutabık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygun, uyumlu, özdeş

Mutasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değişim, dönüşüm

Mutat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alışılmış

Muteber    : Kelimesinin Eş Anlamı:     saygın, güvenilir, geçerli

Mutedil    : Kelimesinin Eş Anlamı:     ılımlı

Mutlak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     salt, saltık

Mutlaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesinlikle, kuşkusuz, yüzdeyüz

 

 

 

Mutlakiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saltçılık

Mutlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mesut

Mutluluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saadet

Muvaffak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başarılı

Muvaffakiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başarı

Muvafık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygun

Muvakkat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçici, örel

Muvazene   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denge

Muvazeneli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dengeli

Muvazenesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dengesiz

Muvazzaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görevli

Muzaffer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yengici

Muzafferiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zafer, yengi

Muzır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zararlı, yaramaz

Muzip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takılgan, şakacı

Muzipleşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takılganlaşmak

Muziplik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takılganlık

 

 

Mübadele   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değişme, değişim

Mübalağa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     abartma, abartı

Mübarek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kutlu, verimli

Mücadele   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savaşım, uğraş

Mücahit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     din savaşçısı

Mücavir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     komşu

Mücbir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zorlayıcı

Mücehhez   : Kelimesinin Eş Anlamı:     donanımlı

Mücella   : Kelimesinin Eş Anlamı:     parlak

Mücellit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ciltçi

Mücerret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soyut

Müdafaa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savunma

Müdafi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savunucu

Müdahale   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karışma

Müdana   : Kelimesinin Eş Anlamı:     minnet

Müdavim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gedikli, sürekçi

Müddet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süre

Müddetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süreli

Müddetsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süresiz

Müderris   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğretmen

 

 

Müdire   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönetici

Müdür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönetimci

Müdüriyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müdürlük, yönetimlik

Müebbet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sonsuz

Müellif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazar

Müennes   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dişil

Müesses   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurulu

Müessese   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuruluş, işletme

Müessif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzücü

Müessis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurucu

Müeyyide   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaptırım

Müfessir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yorumcu, açıklamacı

Müfettiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denetmen

 

 

Müflis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     batkın

Müfredat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönerge

Müfret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tek, bireysel

Müfrid   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşın

Mühim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önemli

Mühimmat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savaş gereçleri

Mühimsemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önemsemek

Mühlet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vade, önel

Mühür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     damga

Mühürcü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     damgacı

Mühürdar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     damgacı

Mühürlü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     damgalı

Mühürsüz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     damgasız

Müjde   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muştu

Müjdeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muştucu

Müjdeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muştulu

Müjdelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muştuluk

 

 

Müjdesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muştusuz

Mükafat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödül

Mükaleme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konuşma

Mükellefiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yükümlülük

Mükemmel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eksiksiz, ideal

Mükerrer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yinel

Müktesebat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kazanımlar

Mülahaza  : Kelimesinin Eş Anlamı:     irdeleme, görüş

Mülakat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görüşme, söyleşi

Mülayim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uysal, yumuşak

Mülazım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teğmen

Mülemma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alaca, karma

Mülkiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyelik

Mülteci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sığınmacı

Mümbit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bitek, verimli

Mümessil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     temsilci

Mümin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inanan, inançlı

Mümkün   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olası, olanaklı, olabilir

Mümtaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     seçkin, ayrıcalıklı

Münacat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yakarış

 

 

 

Münafık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sinsi

Münafıklık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sinsilik

Münakaşa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tartışma, atışma, çekişme

Münasebet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilişki, bağıntı

Münasebetsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saygısız

Münasebetsizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saygısızlık

Münasip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygun, yerinde

Münazara   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tartışma

Müneccim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıldızbilimci, gökbilimci

Münekkit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eleştirmen

Münekkitlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eleştirmenlik

Münevver   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aydın

Münferit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tek, ayrı, tekil, bireysel, yalnız

Münhal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açık

Münharif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çarpık

Münhasıran   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalnız

Münkir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoksayımcı

Müphem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirsiz

 

 

Müphemiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirsizlik

Müptela   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşkün, bağımlı, tutkun

Müracaat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başvuru

Mürebbi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitmen, dadı

Mürebbilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitmenlik, dadılık

Mürebbiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitmen, dadı

Müreffeh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gönençli

Mürettebat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tayfa, çalışman

Mürettep   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenli

Mürettip    : Kelimesinin Eş Anlamı:     dizici, dizgici, dizmen

Mürettiphane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dizgiyeri

Mürettiplik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dizmenlik

Mürşit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kılavuz

Mürteci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerici

Müsaade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izin

Müsabaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yarışma

Müsabık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yarışmacı, karşılaşmacı

Müsadere   : Kelimesinin Eş Anlamı:     elkoyma

Müsait   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygun, elverişli

Müsamaha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hoşgörü

 

 

 

Müsamahakar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hoşgörülü

Müsavat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşitlik

Müsavi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denk, eşit

Müsebbip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nedenci, sorumlu

Müsekkin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yatıştırıcı

Müselles   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üçgen

Müselsel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ardışık

Müsennem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tümsek

Müslim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Müslüman

Müspet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olumlu

Müsrif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savurgan

Müsriflik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savurganlık

Müstacel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ivedi

Müstacelen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ivedilikle

Müstaceliyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ivedilik

Müstahak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaraşır

Müstahsil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üretici

Müstakbel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelecekteki

Müstakil  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağımsız, ayrı, ayrık

Müstehcen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     edepsizce

Müstehlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tüketici

Müstehzi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alaycı

 

 

Müstemleke   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sömürge

Müstenkif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çekinser

Müstesna   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıcalı

Müsteşar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bakan yardımcısı

Müsteşarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bakan yardımcılığı

Müsteşrik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğubilimci

Müstevli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yayılıcı, yayılgan

Müsvedde   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karalama, taslak

Müsveddelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karalamalık

Müşahhas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     somut

Müşahit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözlemci

Müşavir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     danışman

Müşavirlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     danışmanlık

Müşfik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevecen

Müşkil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güçlük, zorluk, zor, çetin

 

 

 

Müşkül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güç, engel

Müşkülat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çetinlik

Müşkülpesent   : Kelimesinin Eş Anlamı:     titiz

Müştak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     türev

Müşteki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yakınmacı

Müştemilat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eklentiler

Müşterek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortak, ortaklaşa

Müştereken   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaklaşa

Müşteri   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alıcı, alımcı

Mütalaa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değerlendirme, görüş

Mütareke   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ateşkes

Müteaddit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     birçok

Müteahhit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağıtçı

Müteahhitlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağıtçılık

Müteakiben   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ardından

Müteakip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ardıl

Mütebessim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güleç

Mütecaviz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saldırgan

Mütedeyyin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinselci

Müteessir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     etkilenmiş, üzülmüş

 

 

Mütefekkir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşünür

Mütehammil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanımlı

Mütehassıs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzman

Mütehassıslık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzmanlık

Mütekabil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşı

Mütekabiliyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşılık

Mütekârip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yakınsak

Mütekasif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koyulaşmış, yoğunlaşmış

Mütekasil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üşengeç

Mütemadiyen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürekli, aralıksız

Mütemayil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğilimli

Mütenahi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sonlanma

Mütenasip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     orantılı, uyumlu

Müteradif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlamdaş

Mütercim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevirmen

Müteşebbis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     girişimci

Müteşekkil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oluşmuş

 

 

 

Mütevazı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alçakgönüllü

Mütezayit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     artan

Müthiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görkemli, korkunç

Müttefik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     birleşik, bağdaşık, bağlaşık

Müttehit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     birleşik

Müvezzi : Kelimesinin Eş Anlamı:     dağıtıcı

Müzayede   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açık artırma

Müzekker   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eril

Müzeyyel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ekli

Müzmin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süreğen, kronik

Müzminleşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süreğenleşmek, kronikleşmek

Müzminlik    : Kelimesinin Eş Anlamı:     süreğenlik

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.