K Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

K Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimelerin Tamamı

 

Kaba    : Kelimesinin Eş Anlamı:     görgüsüz, özensiz, çirkin, hantal

Kabadayı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yılmaz, korkusuz, babayiğit, külhanbeyi

Kabahat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suç, kusur

Kabahatli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suçlu

Kabahatsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suçsuz

Kabarmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşmak, şişmek, artmak, kafa tutmak

Kabartı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tümsek, çıkıntı

 

 

Kabız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     peklik

Kabil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olabilir, olası

Kabile   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boy, oymak

Kabiliyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetenek, beceri

Kabiliyetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetenekli, becerikli

Kabiliyetsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeteneksiz, beceriksiz

 

 

Kabin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölme

Kabir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mezar, gömüt

Kabotaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denizcilik

Kabristan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mezarlık, gömütlük

Kabus   : Kelimesinin Eş Anlamı:      karabasan, sıkıntı

Kabza   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutak, sap

Kaçık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deli

Kaçmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrılmak, kaçınmak, sızmak, uzaklaşmak

Kadastro   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeryazım

Kadavra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ceset

Kademe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     basamak, derece

Kademli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğurlu

Kader   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alın yazısı, baht, mukadderat, yazgı, talih

Kaderci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazgıcı

Kadercilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazgıcılık

Kadir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güçlü, muktedir

Kadirşinas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değerbilir, iyilikçi

Kadük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önemsiz

 

 

 

Kafa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baş

Kafalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlayışlı, bilgili

Kafatasçılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ırkçılık

Kafi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeter

Kafile   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölük

Kâfir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinsiz

Kafiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyak

Kafiyesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyaksız

Kağan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hakan, han

Kahır  : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzüntü

Kahil  : Kelimesinin Eş Anlamı:     erişkin

Kahin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     medyum

Kahraman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     batır, alp, yiğit

Kahramanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baturluk, yiğitlik, koçaklık

Kahretmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ezmek, çok üzmek, içlenmek

 

 

Kahve   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kahvehane

Kahya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kizir

Kaide   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kural

Kaideli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurallı

Kaidesiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuralsız

Kâinat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     evren, acun, el gül, herkes

Kakışmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     itişmek, dürtüşmek

Kakmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     itmek

Kaknem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıska, kuru

Kâkül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     perçem

Kalamış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sazlık

Kalbi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içten, yürekten

Kalbur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     elek

Kalburüstü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     seçkin

Kalender   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alçakgönüllü

Kalımlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baki, ölümsüz, zevalsiz

Kalımsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fani

 

 

 

Kalıt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     miras

Kalıtım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soya çekim, irsiyet

Kalıtsal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     irsi

Kalifikasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nitelik

Kalifiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetişmiş, nitelikli

Kalitatif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     niteleyici

Kalite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nitelik

Kalitesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kötü

Kalitesizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     niteliksizlik

Kalker   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kireçtaşı

Kalkışma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     girişmek

Kallavi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iri

Kalp   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yürek

Kalpsizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     merhametsizlik

Kamarot   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kamaracı

Kamer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ay

Kamet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boy

Kamga   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yonga

Kâmil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olgun, erişkin, etkin

Kâmilen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büsbütün, toptan

 

 

 

Kamp   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oba

Kampana   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çan

Kampüs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yerleşke

Kamu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     halk

Kamuflaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saklama, gizleme

Kamulaştırmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istimlak etmek

Kamus   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözlük, lügat

Kanaat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kanı

Kanaatkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözü tok

Kanal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ark

Kanalet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arkçık

Kanalizasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     atık arkı

Kancık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dişi, dönek

Kandırıcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inandırıcı, aldatıcı

Kandırmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ikna etmek, aldatmak

Kanı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kanaat

Kanıt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     delil

Kanıtlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ispat etmek

 

 

 

Kani   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inanmış

Kantitatif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     niceleyici

Kantite    : Kelimesinin Eş Anlamı:     nicelik

Kanun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yasa

Kanuni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yasal

Kaos   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kargaşa

Kapamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tıkamak, engellemek, örtmek

Kaparo   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pey

Kapasite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sığa, yeti

Kapital   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anamal, sermaye

Kapitalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sermayedar

Kapitalizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anamalcılık

Kapitülasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıcalık

Kaplıca   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ılıca

Kapmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yakalamak, koparmak, bellemek

Kapşon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başlık

Kâr   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kazanç, fayda

 

 

 

Kara   : Kelimesinin Eş Anlamı:     siyah

Karabasan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabus

Karahumma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tifo

Karakter   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ıra

Karakteristik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişiliksel, özyapısal

Karalamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazmak, çizmek, leke sürmek

Karambol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karmaşa

Karamsar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kötümser, üzgün, bedbin

Karaniyoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kafatasıbilim

Karar  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesin yargı, azim, ölçülü

Kararlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenli

Kararlılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istikrar

Kararsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oynak, düzensiz, ikircimli

Karartı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     siyahlık

Kareli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     damalı

Kargaşa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fitne

Kargı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mızrak, kamış

Kargo   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yük

 

 

 

Karışık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzensiz

Karışıklık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzensizlik, kargaşa

Karışma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müdahale

Karıştırıcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bozguncu

Karıştırmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurcalamak, karmak

Karikatürcü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karikatürist

Karine   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ipucu

Karizma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ergi

Karizmatik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ergisel

Kârlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kazançlı

Karşılamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rastlaşmak

Karşılaştırma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mukayese, kıyaslama

Karşılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mukabele, yanıt, bedel

Karşılıklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mütekabil

Karşılıksız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cevapsız, yanıtsız, bedelsiz

Karşın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rağmen

Karşıt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zıt

 

 

 

Karşıtçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aleyhtar

Karşıtduygu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     antipati

Karşıtlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zıddiyet

Kart   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaşlı, kartpostal

Kartel  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekel

Kartelci  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekelci

Karton  : Kelimesinin Eş Anlamı:     mukavva

Kas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adale

Kasaba   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilçe

Kasavet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzüntü, sıkıntı

Kase   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çanak

Kasır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     köşk

Kasıt  : Kelimesinin Eş Anlamı:     amaç, erek, istek

Kasıtlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     isteyerek

Kaside   : Kelimesinin Eş Anlamı:     samav

Kasr   : Kelimesinin Eş Anlamı:     köşk

Kasten   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kasıtla, isteyerek

Kastetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     amaçlamak, kıymak, kötülük etmek

 

 

 

Kasvet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkıntı

Kasvetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkıntılı

Kaşe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     damga

Kaşif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulgucu

Kâşif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulan, bulucu

Kaşkol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     atkı

Kaşmer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soytarı

Kat etmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölmek, yol almak

Katalog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dizit

Katarakt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     perde, akbasma

Katarsis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arınma

Kategori   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulam

Katı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sert

Katışıksız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saf

Kati   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesin, kesinkes

Katileşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesinleşme, kesinleşmek

Katilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesinlik

 

 

Katip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazman

Katiyen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesinlikle

Katiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesinlik

Katkı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilave, pay, yardım

Katlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tahammül etmek, dayanmak

Katletmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öldürmek

Katliam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kırım

Katmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eklemek

Katman  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tabaka

Katot   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eksiuç

Katre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     damla

Kavalye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eş

Kavga   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dövüş

 

 

Kavi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanıklı, güçlü, zorlu

Kavil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözleşme

Kavim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     budun

Kavis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yay, eğmeç

Kavlen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözle

Kavmi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     budunsal

Kavram   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mefhum

Kavramak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlamak, sıkıca tutmak

Kavurmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kızartmak, kurutmak

Kavuşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     erişmek, varmak, birleşmek

Kavzamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkı tutmak

Kaybetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yitirmek

Kaybolmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yitmek

Kaydetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazmak, yazımlamak

Kaydolmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazılmak, yazımlanmak

Kaygan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaypak, kayağan

Kaygı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     endişe

Kayın birader   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kayın

Kayın  peder   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaynata

Kayın  valide   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaynana

 

 

Kayıp   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yitik

Kayırıcılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iltimasçılık

Kayırmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korumak, iltimas etmek

Kayıt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazım

Kayıtsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aldırmaz, umursamaz, ilişkisiz

Kayıtsızlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilgisizlik

Kaynak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pınar

Kaynamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fokurdamak

Kaynaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     birleşmek, sıkı fıkı olmak, hareketlilik

Kaza   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilçe; kötü olay

Kazanç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kâr

Kazara   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rast gele, yanlışlıkla

Kazı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     hafriyat, hâk

Kazıbilim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arkeoloji

Kazmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     hakketmek

 

 

Kebe  : Kelimesinin Eş Anlamı:     keçe

Keçilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inatçılık

Keçiyolu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     patika

Keder   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzüntü, ıstırap, acı, tasa

Kederlenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzülmek, tasalanmak

Kederli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     acılı, acıklı, tasalı

Kedersiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     acısız, tasasız

Kefalet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kefillik

Kehanet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kâhinlik

Kehkeşan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     samanyolu

Kel  : Kelimesinin Eş Anlamı:     saçsız, dazlak

Kelam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söz

Kelime   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözcük

Kelle   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baş

Kellik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saçsızlık, dazlaklık

Kelp   : Kelimesinin Eş Anlamı:     köpek

Kem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kötü

Kemal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olgunluk, yetkinlik

Kemalizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Atatürkçülük

Kemer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kayış, kuşak

 

 

Kemirici   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kemiren

Kemiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nicelik

Kemlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kötülük

Kenar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sahil, kıyı, kumsal, yan

Kendir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kenevir

Kent   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şehir

Kentsoylu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     burjuva

Kep   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başlık

Kerata   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çekecek

Kere   : Kelimesinin Eş Anlamı:     defa, kez

Kerhen  : Kelimesinin Eş Anlamı:     istemeyerek, iğrenerek

Kesafet  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yorgunluk

Kesat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     seyrek

Kesif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoğun, koyu

Kesilmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinmek, yorulmak, bitkinleşmek, makaslanmak, kapatılmak, beğenmek

Kesin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kati

Kesinlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katiyet

 

 

Kesinlikle   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mutlaka

Kesret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bolluk

Kestirmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tahmin etmek

Keşfetmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulmak

Keşif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulma, bulgu

Keşifçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulgucu

Keşiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rahip

Keşmekeş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karışıklık

Ket   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güçlük, engel çıkarma

Kethüda   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kizir

Ketum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağzısıkı, sırlı

Keyfi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     keyfince

Keyfî   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nitel

Keyfiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nitelik

Keyifli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     neşeli

Keyifsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rahatsız

Kes   : Kelimesinin Eş Anlamı:     defa

Kılavuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rehber

Kılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kıyafet

Kımıltı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hareket

 

 

 

Kınama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayıplama

Kınnap   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sicim

Kıraat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     okuma

Kıraç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çorak

Kırgın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gücenmiş

Kırıcı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gücendirici

Kırıklık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rahatsızlık

Kırım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katliam

Kırıtmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cilvelenmek

Kırlent   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yanyastığı

Kırmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     parçalamak, katlamak, öldürmek, azaltmak, yok etmek

Kırmızı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     al

Kısıtlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sınırlamak

Kıskanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çekememek, imrenmek, haset etmek

Kısmet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ülüş

Kısmık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cimri

Kıssa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öykü, fıkra

Kıstas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ölçü, ölçüt

Kışkırtmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tahrik etmek

Kır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     az

 

 

 

Kıta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anakara, dörtlük

Kıtlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azlık

Kıvam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koyuluk, tav, yoğunluk

Kıvanç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevinç, haz, övünç

Kıvanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iftihar etmek, memnun olmak

Kıvrak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     canlı, atik, derli toplu

Kıyafet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kılık

Kıyas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşılaştırma, örnekseme, oranlama

Kıyaslama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşılaştırma

Kıyaslamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşılaştırmak,  oranlamak, mukayese etmek

Kıyı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kenar, kumsal, sahil

Kıyıcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gaddar

Kıymak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğramak, esirgememek

Kıymet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değer

Kıymetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değerli

Kıymetsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değersiz

Kız kardeş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bacı

Kızan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     delikanlı

Kızışmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şiddetlenmek

Kızmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öfkelenmek

 

 

 

Kibar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kostak, ince

Kibir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kasıntı

Kibirlenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyüklenmek

Kibrit  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kav

Kifayet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeterlik

Kifayetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeterli

Kifayetsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetersiz

Kile   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ölçek

Kilitlemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kapamak

Kimi  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bazen

Kimisi  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bazısı

Kimsesizlik  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalnızlık

Kimya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nesnebilim

Kimyacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nesnebilimci

Kimyager   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kimyacı, nesnebilimci

Kimyasal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kimyevi

Kimyevi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kimyasal

Kin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hınç, garaz

Kinaye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dolaylama, değinmece

Kinayeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dolaylı

 

 

 

Kindar  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kinci

Kinematik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     devinimbilim

Kinetik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     devrimsel

Kir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pislik

Kiralamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutmak

Kirli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pis

Kisve   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kılık

Kişi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şahıs

Kişileştirme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teşhis

Kişilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     benlik

Kişioğlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     insan

Kişisel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şahsi

Kişizade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soylu

Kitabe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazıt

Kitle   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yığın

Klan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boy

Klarnet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gırnata

Klas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nitelikli

Klasifikasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölümleme

Klasik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kökleşik

Klasikleşme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kökleşme

Klasiklik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kökleşiklik

 

 

Klasman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     küme, bölük

Klik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tık

Kliklemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tıklamak

Klinometre    : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğimölçer

Kliring   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takas

Klişe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baskı kipi, basmakip

Klişeleşme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kipleşme

Klitoris   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bızır, dılak

Klastrofobi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kapalı yer ürküsü

Koalisyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortak  yönetim

Kobay   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denek

Koca   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zevç

Kocamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ihtiyarlanmak, yaşlanmak

Kocaman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iri

Kod  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizim

Kodes   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hapishane

Kodifikasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenleme

Kodifike    : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenlenmiş

Kof   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boş, değersiz

Kokart   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirtke

 

 

 

Kol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dal, branş

Kolay   : Kelimesinin Eş Anlamı:     basit

Kolayca   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kolaylıkla

Koleksiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biriktiri

Kolektif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaklaşa

Kolektivist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaklaşacı

Kolektivizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaklaşacılık

Kolektör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplaç, toplayıcı

Kolesterol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödyağı

Kollamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korumak, gözetmek

Koloni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sömürge

Koloniyalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sömürgeci

Koloniyalizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sömürgecilik

Koltuklama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kompliman

Komando   : Kelimesinin Eş Anlamı:     akıncı

Komedi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güldürü

Komedya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güldürü

Komedyen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güldürmen

Komik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gülünç, güldürücü

Komisyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inceleme kurulu

 

 

 

Komisyoncu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arapaycı, aracı

Komite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     encümen

Komodin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çekmece

Kompetan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzman

Komple   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dolu, takım

Komplikasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yan etki

Komplike   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karışık, çatak

Kompliman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koltuklama

Komplo   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tuzak

Kompozisyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bileşke

Komprador   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işbirlikçi

Kompresör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkaç

Komut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     emir

Komuta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kumanda

Komutan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kumandan

Komutanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kumandanlık

Komünikasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iletişim

Komütatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevireç, çevirici

 

 

Konaklamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gecelemek

Kondansatör    : Kelimesinin Eş Anlamı:     sığaç

Kondansör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoğuşturaç, yoğuşturucu

Kondisyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanıklılık

Konfeti   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saçıntı

Konfigürasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapılandırma

Konfor   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rahatlık

Konformist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uydumcu

Konformizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uydumculuk

Konglomera   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yığışım

Kongre    : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurultay

Koni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sivrim

Konik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sivrimsel

Konjonktivite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     göz yangısı

Konkasör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşkıran

Konkav   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içbükey

Konsantrasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoğunlaşma, derinleşme

Konsantre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoğun, derişik

Konsensus   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaklaşma, anlaşma

Konsept   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kavram

 

 

 

Konser   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinleti

Konservatör    : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutaç

Konsolos   : Kelimesinin Eş Anlamı:     elçi

Konson   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünsüz

Konsonant   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünsüz

Konstellasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takımyıldızı

Konstrüksiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapı, kurgu

Konsültasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kenes

Kontekst   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağlam

Kontör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konuşumluk

Kontrast   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşıtlık

Kontrat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözleşme

 

 

Kontrol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denetim

Kontrolör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denetimci

Konu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mevzu

Konuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     misafir

Konukluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     misafirhane

Konuksever   : Kelimesinin Eş Anlamı:     misafirperver

Konum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vaziyet, durum, pozisyon

Konuşkan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dilbaz

Konuşma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konferans

Konut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ev

Konveks   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dışbükey

Konvertibilite  : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevirgenlik

Konvertibl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevrilgen

Konvoy   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kafile, bölük

Koordinasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşgüdüm

Koordine   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşgüdümsel, eşgüdümlü

Korelasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilgileşim

Koridor   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aralık, beçenek

 

 

 

Korkak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödlek

Korku  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tehlike , kaygı

Korkulu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tehlikeli

Korsan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deniz haydutu

Kortej   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tören alayı

Koruma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     himaye

Korumak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savunmak, önlemek, esirgemek

Koruyucu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hami

Kostik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşındırıcı, yakıcı

Koşuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:    manzume, nazım

Koşul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şart

Koşut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     paralel

Kota   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sınırlama

Kotarmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tamamlamak, bitirmek

Kotasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değer

Kotra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yelkenli

Kovboy   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sığırtmaç

 

 

Kovmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıkarmak, uzaklaştırmak

Kovuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oyuk

Kovuşturma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soruşturma, araştırma, takibat

Kovuşturmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takip etmek

Koyulmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     girişmek, teşebbüs etmek, koyulaşmak

Koz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ceviz

Kozmik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     evrensel

Kozmogoni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     evrenbilim

Kozmoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     evrenbilim

Kozmolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     evrenbilimsel

Kozmonot   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzay adamı

Köhne   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eskimiş, çağdışı, püskü

Kök   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dip, temel, esas, kaynak, köken

Kökleşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yerleşmek

Kör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     âmâ

Körpe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taze

Köşe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tun

Köşeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tunlu

Köşesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tunsuz

Kötek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayak

 

 

Kötü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fena

Kötümser   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bedbin

Kraker   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıtırdak

Kraliçe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ece

Kraliyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     krallık

Kramp   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kasınç, kasılma

Krank   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dingil

Kravat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boyunbağı

Kreş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yuva

Kriko   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaldıraç

Kriminal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suçsal

Kriminoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suçbilim

Kripto   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizyazı

Kriptoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizyazıbilim

Kristal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sırça

Kriter   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ölçüt

Kritik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eleştiri, nazik, tehlikeli, endişeli

Kritisizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eleştiricilik

Kriz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bunalım

Krizantem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kasımpatı

Kroki    : Kelimesinin Eş Anlamı:     taslak

Kromozom   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soyaktaran

Kronik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süreğen

 

 

 

Kronoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürevbilim

Kronometre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süreölçer

Kros   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kır koşusu

Kuaför   : Kelimesinin Eş Anlamı:     berber

Kuartet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dörtlü

Kudret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güç, erk

Kudsi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kutsal

Kudsiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kut, kutsallık

Kudurgan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azgın

Kullanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çalıştırmak, yararlanmak, değerlendirmek, yönetmek, işletmek, istismar

Kulübe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çatanak

Kulvar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şerit, çizgi

Kumanda   : Kelimesinin Eş Anlamı:     komuta

Kumandan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     komutan

Kumanya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azık, er azığı

Kumluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kumsal

Kumsal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kıyı, sahil

 

 

 

Kundura   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayakkabı

Kura   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çekiliş

Kural   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaide

Kurcalamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karıştırmak, araştırmak

Kurk  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuluçka

Kurnaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açıkgöz

Kurtulmalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fidye

Kuru   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıska, susuz, nemsiz

Kurul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     heyet

Kuruluş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müessese

Kurum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuruluş

Kurumak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zayıflamak, cılızlaşmak, sertleşmek

Kuruntu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     evham

Kurye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özel ulak

Kusur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teltik, özrü

Kuşak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nesil

Kuşatma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     abluka

Kuşku   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şüphe

Kutlama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tebrik

Kutlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tebrik etmek

 

 

 

Kutlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mübarek

Kutsal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mukaddes

Kutsi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kutsal

Kutup   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sonlam, uç

Kuvvet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güç

Kuvvetlenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güçlenmek

Kuvvetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güçlü

Kuytu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tenha, sessiz

Kuzey   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şimal

Kuzulamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yavrulamak

Küçücük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ufacık

Küçük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ufak

Küçülmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ufalmak

Küfretmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sövmek

Küfür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sövgü

Küfürbaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sövgücü

Kükremek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağırmak

Külfet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkıntı, yorgunluk

Külhanbeyi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabadayı

Külliyen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tamamen, büsbütün

 

 

 

Kült   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tapınç

Kültür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilgi, ilim, irfan, ekinç

Küme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     grup

Kümelenmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yığılmak

Küre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yuvar

Küs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dargın

Küsmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     darılmak

Küspe  : Kelimesinin Eş Anlamı:     posa

Küstah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     terbiyesiz, saygısız

Küsur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     püsür, fazla

Küsurat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     püsürler, fazlalık

Kütüphane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kitaplık

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.