I VE İ Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

I ve İ  Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimeler

 

Ilgım    : Kelimesinin Eş Anlamı:     serap

Ilıca   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaplıca

Ilımlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ölçülü

Ira   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karakter

Irak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzak

Irgat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rençber

Irk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soy

Irmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nehir

 

 

Irz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     namus, onur, iffet

Isı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hararet

Isınmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıcaklaşmak, alışmak

Isıölçer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalorimetre

Isırmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dişlemek

Iskonto   : Kelimesinin Eş Anlamı:     indirim, tenzilat

Islah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeltme, iyileştirme

Islak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaş

Istampa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     damgalık

Istılah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     terim

 

 

Istılahi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     terimsel

Istırap   : Kelimesinin Eş Anlamı:     keder, üzüntü, acı

Işık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fer

Işıldak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     projektör

Işın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şua

Itır  : Kelimesinin Eş Anlamı:     koku 

 

İ İLE BAŞLAYAN EŞ ANLAMLI KELİMELER

 

İade    : Kelimesinin Eş Anlamı:     geri verme

İane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yardım

İaşe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçim

İbadet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tapınma

İbadethane  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tapınak

İbare   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözce

İblis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şeytan, kötü , düzenci

 

İbret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğreti, örnek, ders

İcabet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyma, kabul

İcap   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerek, gereklilik

İcar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kira

İcat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     buluş

İcazet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izin, müsaade

İcbar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zorlama

İce tea   : Kelimesinin Eş Anlamı:     buzlu çay

İcraat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iş, işler

İctima   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplum

İctimai   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumsal

İctimaiyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumbilim

İç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dahil

İç   açıcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ferah

İçbükey   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konkav

İçecek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     meşrubat

İçerik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muhteva

İçin için   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizli gizli, yavaş yavaş

İçkili  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sarhoş

İçli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     duygulu

İçli dışlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     senli benli, teklifsiz

 

 

İçten   : Kelimesinin Eş Anlamı:     samimi

İçtima   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplanma

İçtimai   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumsal, sosyal

İdadi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     lise

İdam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öldürme

İdame   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürdürme

İdare   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönetim

İdareci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönetici

İdarecilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yöneticilik

İdareli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutumlu

İdaresiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutumsuz, yönetimsiz

İdari   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönetimsel

İddia   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sav

İddialı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     savlı

İddiasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savsız

 

 

İdeal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ülkü, ideal

İdealist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ülkücü

İdefiks   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saplantı

İdeoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşüngü

İdman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     jimnastik

İdrak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlayış, erişme, algı

İdrar  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sidik, çiş

İfade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlatım

İffet  : Kelimesinin Eş Anlamı:     namus, ırz, şeref

İflâh  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurtuluş, onma

İflas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     batma, batkı

İfrazat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     salgı(lar)

İfşa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açıklama

İftihar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     övünç, övünme, kıvanç

İgrofobi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teril ürküsü

 

 

İğrenç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iğrendirici

İhanet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hainlik, hıyanet

İhbar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bildirme, duyurma, haber verme

İhlâl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bozma

İhmal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boşlama, savsaklama

İhmalci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savsak

İhmalkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savsak

İhmalkarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savsaklık

İhracat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dışsatım

İhracatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dışsatım

İhracatçılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dış satımcılık

İhraç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıkarma, dış satım, gönderme

İhraç etmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıkarmak, dışsatımlama

İhsan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     lütuf, inayet, bağışlama

İhtar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hatırlatma, uyarma

İhtilaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyuşmazlık, anlaşmazlık

İhtilal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     devrim

İhtilalci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     devrimci

 

 

İhtimal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olasılık

İhtimam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özen

İhtiram   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saygı

İhtiras   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutku, arzu

İhtiraslı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutkulu

İhtirassız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutkusuz

İhtisas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzmanlık

İhtişam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görkem, haşmet

İhtişamlı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     görkemli

İhtiva   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kapsama

İhtiyaç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gereksinim

İhtiyar  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaşlı

İhtiyari   : Kelimesinin Eş Anlamı:     serbest

İhtiyarlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaşlanmak

İhtiyarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaşlılık

İhtiyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakınım

İhtiyaten   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakınarak

İhtiyatlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakınımlı, sakıngan

İhtiyatsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakınımsız

İkamet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oturma, eğleşme

İkametgah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konut

İkaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyarı

İkilik  : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlaşmazlık

İkircim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tereddüt

 

 

İkmal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bütünleme, tümleme

İkna   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inandırma, kandırma

İkon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tapıncak

İkrah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iğrenme

İkram   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sunma

İkramiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödül

İkrar etmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabul etmek, söylemek

İktibas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alıntı

İktidar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güç

İktisap   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kazanım, edinim

İktisat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ekonomi

İktisatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ekonomist

İl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vilayet

İlaç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deva, çare, merhem, em

İlah  : Kelimesinin Eş Anlamı:     Tanrı, Kuday

İlahe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Umay

İlahi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanrısal

İlahiyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     din bilimi

İlam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bildirme

 

 

İlan  : Kelimesinin Eş Anlamı:     duyuru

İlave   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ek

İlavesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eksiz

İlçe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaza

İlelebet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ebediyen, sonsuza dek

İlenme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     beddua, lanet, intizar

İleri gelen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşraf

İleride   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelecekte

İletmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     götürmek, ulaştırmak

İlgeç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     edat

İlgi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alaka

İlginç  : Kelimesinin Eş Anlamı:     enteresan

İlgisiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kayıtsız, yabancı, aldırışsız, vurdum duymaz, alakasız

 

 

İlhak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katma

İlham   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esin

İlim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilim

İlinti   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilgi

İlişki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     münasebet

İlişkin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ait

İliştirmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     asmak

İlk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     birinci, evvelki, önceki, evvel

İlkbahar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Nevbahar

İlke   : Kelimesinin Eş Anlamı:     prensip, kural, yöntem

İlkel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gayrimedeni, iptidai

İlkin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önce, başta

İllegal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yasal

İllet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hastalık

İlliyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nedensellik

İllüstrasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bezeme

İllüstratör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bezeyici

 

 

 

İllüzyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözbağı

İllüzyonist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözbağcı

İlmî   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilimsel

İlmiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilimcilik

İltica   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sığınma

İltifat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilgilenme

İltihak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katılma

İltihap   : Kelimesinin Eş Anlamı:     apse

İltihaplanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yangılanmak

İltihaplı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yangılı

İltihapsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yangısız

İltimas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kayırma

İltizam  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesenek

 

 

İm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işaret, belirti, iz

İma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üstü kapalı, anlamlı, belirsiz

İmaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     imge

İmal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapım

İmalat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üretim(ler)

İmalatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üretimci

İmalatçılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üretimcilik

İmalathane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üretimevi

İmalâhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapımevi

İmalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sezdirimli

İman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inanç

İmanlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inançlı

İmansız  : Kelimesinin Eş Anlamı:     inançsız

İmansızca   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inaçsızca, acımasızca

İmar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bayındır

İmarlı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bayındır

İmarsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bayındırsız

 

 

İmbik  : Kelimesinin Eş Anlamı:     damıtaç, damıtıcı

İmge   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hayal

İmha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yok etme

İmha etmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yok etmek

İmik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boğaz, gırtlak

İmkan  : Kelimesinin Eş Anlamı:     olanak

İmkanlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olanaklı

İmkansız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     olanaksız

İmla   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazım

İmparator   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilhan

İmparotoriçe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilhatun

İmparatorluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilhanlık

İmport   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dışalım

İmrenme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gıpta

İmtihan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sınav

 

 

 

İmtina   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çekince, sakınca, kaçınma

İmtiyaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıcalık

İmtiyazlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıcalıklı

İn   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içeri

İnanca   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teminat

İnanç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     itikat

İnanma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aklı yatma, kanma

İnayet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     lütuf, iyilik, yardım

İnce   : Kelimesinin Eş Anlamı:     duygulu, kibar, nazik

İncelmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zayıflamak, kibarlaşmak

İndeks   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dizin

İndikatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösterge

İndirimli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ucuz, tenzilatlı

İndividüalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bireyselci

İndividüel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bireysel

 

 

İnfilak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     patlama

İnformal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğal, yaygın

İnhisar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekel

İnkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoksayım

İnkarcı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoksayımcı

İnkılap   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dönüşüm, devrim

İnkılapçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dönüşümcü, devrimci

İnkisar  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilenme, beddua

İnkişaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açınım, gelişim

İnput   : Kelimesinin Eş Anlamı:     girdi

İnsaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adalet, insanlık, merhamet

İnsan  : Kelimesinin Eş Anlamı:     can, fert, kişi, birey, adam

İnsancıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cana yakın

İnsicam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutarlık

İnsicamlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutarlı

İnsicamsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutarsız

İnsider   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içpaydaş

İnsirafi    : Kelimesinin Eş Anlamı:     bükülgen

İnsiyaki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içgüdüsel

İnşaat  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapı işleri

 

 

İnşaatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapıcı

İnşaatçılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapıcılık

İntegral   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tümlev

İnternet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örüt, ağ, genel ağ

İntiba   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlenim

İntibah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyanış

İntibak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyum

İntihal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşırma

İntikal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçme

İntikam  : Kelimesinin Eş Anlamı:     öç

İntizam  : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzen

İntizamlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenli

İntizamsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzensiz

İntizar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilenme, bekleme, gözleme

İntranet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içağ

İnvariyant   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değişmez

İpsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     serseri

İptidai   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilkel

 

 

İptila   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşkünlük

İpucu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirti, delil

İrade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     isteme, buyruk

İradeli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     istençli

İradesiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     istençsiz

İrat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelir

İrdelemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tetkik

İrfan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilgi

İri   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kocaman

İrin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cerahat

İrrasyonalizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     usdışılık

İrrasyonel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     usdışı

İrsaliye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gönderi

İrsi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalıtımsal

İrsiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalıtım

İrtibat  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilgi, bağlantı

İrtica   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gericilik

İrticalen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğaçlama

İrtifa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yükseklik

İsabet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yerindelik, yanılmazlık

 

 

İsabetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygun, yerinde

İshal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürgün

İsim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ad

İskân   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yurtlanma, yerleşme

İskemle   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sandalye

İskonto   : Kelimesinin Eş Anlamı:     indirim

İskontolu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     indirimli

İsmet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     namus

İsnat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yükleme

İspat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kanıt

İsraf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     savurganlık

İsraf   etmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     harcamak

 

 

 

İstasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gar, terminal

İstek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arzu, dilek

İstelagmit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dikit

İstelagtit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sarkıt

İstemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dilemek

İsteyerek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bile bile

İstiare   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğretileme

İstibdat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baskı, zorbalık

İstidat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetenek, kabiliyet

İstif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yığma

İstifade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yararlanma, faydalanma

İstifçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yığımcı

İstifçilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yığımcılık

İstifham   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soru

İstifrağ    : Kelimesinin Eş Anlamı:     kusma

 

 

 

İstihdam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işlendirme

İstihkak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hak

İstihsal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üretim

İstihza   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alay

İstikamet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yön

İstikbal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelecek, ati

İstiklal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağımsızlık

İstikrar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzen

İstikrarlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dengeli

İstikrarsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dengesiz

İstikrarsızlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dengesizlik

İstikraz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     borç

İstila   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bürünme, basma, salgın

İstimlak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kamulaştırma

İstirahat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinlenmek

İstirham  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalvarma

İstismar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sömürme, yaralanma

İstismarcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sömürücü

İstismarcılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sömürücülük

İstisna   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıksılık

 

 

İstisnai   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özel, ayrık

İstisnasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıksız

İstişare   : Kelimesinin Eş Anlamı:     danışma

İsyan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başkaldırı

İş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     amel

İşaret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iz, belirti, im

İşaretleme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     imleme

İşaretli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     imli

İşçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     amele

İşgüzar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     becerikli

İşgüzarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işbilirlik

İşitmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     duymak

İşlem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muamele

İşleme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nakış

İşlev   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fonksiyon, görev

İşlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     atölye

İşret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içki

İşsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aylak, avare, boş

İştahsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boğazsız

İştigal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğraş

 

 

 

İştirak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     katılım, katılma

İştirakçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katılımcı

İtaat  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağ eğme

İtalik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğik

İtfa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sönüm

İtfaiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söndürümlük

İthaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adama

İthal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alım

İthalat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dışalım

İthalatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dışalımcı

İthalatçılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dışalımcılık

İtham   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suçlama

İtibar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saygınlık

 

 

İtibaren   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başlayarak

İtibarlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saygın

İtibarsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değersiz

İtidal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ılım, soğukkanlılık

İtidalli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ılımlı, soğukkanlı

İtikat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inanç, iman

İtilaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzlaşı, anlaşma

İtimat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güven

İtimatlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güvenli

İtimatsızlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güvensizlik

İtina   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özen

İtinalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özenli

İtinasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özensiz

İtiraz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşı durma

İtiyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alışkanlık, huy

İttifak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyuşma, bağdaşma

İttihat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     birleşme

İvecan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aceleci

İvedi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çabuk

İyelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mülkiyet, sahipik

İyi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güzel

İyicene   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çokça

İyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yükün

İyonik  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yükünsel

İzafet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağıntı

 

 

İzafi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağıntılı, göreceli

İzafiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağıllık

İzah  : Kelimesinin Eş Anlamı:     açıklama

İzahat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açıklama

İzan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlayış

İzanlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlayışlı

İzansız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlayışsız

İzdiham   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalabalık, yığılma, sıkışma

İzdivaç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     evlenme

İzin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müsaade, ruhsat

İzleme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takip etmek

İzlenim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     intiba

İzobar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşbasınç eğrisi

İzolasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalıtım

İzolasyonizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalnızcılık

İzolatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalıtkan

İzole   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalıtılmış

İzoterm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşısı eğrisi

İzzet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyüklük

İzzetinefis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onur

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.