İ Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimelerin Listesi

İ Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı  Kelimelerin Tümü

 

İbraz       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizleme

İcap       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gereksizlik, lüzumsuzluk

İcazet       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yasak

İç       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dış

İç açıcı       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sıkıcı

İçeri       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dışarı

İçinde       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dışında

 

 

İçtima       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dağılma

İdareli       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   müsrif

İdaresiz       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tutumlu

İdmanlı       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ham

İffet       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ahlaksızlık, namussuzluk

İffetli       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ahlaksız

İfşa       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   saklama, gizleme

İftihar       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   utanç

 

 

İğrenmek       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gıpta etmek

İhanet       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sadakat, bağlılık

İhmal       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   özen

İhracat       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ithalat

İhtilaf       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uzlaşma

İhtimam       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   baştan savma

İhtiram       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   saygısızlık

İhtişam       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gösterişsiz, sadelik

İhtiyar       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   genç

 

 

İhtiyarlık       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gençlik

İkrah       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   beğenme, hazzetmek

İktisat       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   savurganlık, israf

İlenç       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dua

İler       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   geri

İlerici       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerici

İletken       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yalıtkan

İlk       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   son

İlkbahar       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sonbahar

 

 

İlkel       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   medeni

İlkin       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sonra

İllüzyon        Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerçek

İltifat       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hakaret

İmtiyaz       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eşitlik, denklik

 

 

İnatçı       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uysal

İnce       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kalın

İncelemek       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kalınlaşmak, şişmanlamak

İndirim       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   pahalı, zamlı

İndirmek       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kaldırmak

İniş       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çıkış

İnkişaf       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  gerileme, çökme

İnmek       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çıkmak

İnsancıl       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yabani, vahşi

 

 

İptidai       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çağdaş, modern, yeni

İri       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ufak

İrrasyonel       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   rasyonel

İrtica       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ilericilik

İrtifa       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alçaklık

İsabetli       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yersiz

İsraf       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tutum

İstekli       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bezgin

 

 

İstihsal       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tüketim

İstikbal       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   mazi, geçmiş

İstiklal       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bağımlılık, esaret

İstikrar       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dengesizlik

İsyan       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   itaat

İsyan etmek       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   baş eğmek

İşgüzar       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   beceriksiz

İştirak       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrılma, çıkma

İtaat       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   isyan

İthalat       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ihracat

İtham       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aklama

 

 

İtibar       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   değersizleşme, küçülme

İtici       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çekici

İtilaf       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlaşma, birlik

İtimat       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güvensizlik

İtiraz       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kabullenme, onama

İtmek       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çekmek

İttifak       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uyuşmazlık, bağdaşmazlık

İttihat       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrılma

İvedi       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yavaş

 

 

İyi       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kötü

İyileşmek       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   fenalaşmak

İyilik       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kötülük

İyimser       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kötümser

İzan       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlayışsızlık

İzdivaç       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   boşanma, ayrılma

İzin       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yasak

 

 

 

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.