H Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

H Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimelerin Tamamı

 

Haber    : Kelimesinin Eş Anlamı:    havadis, söylenti

Haberci   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ulak

Haberdar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    haberli

Haberleşme   : Kelimesinin Eş Anlamı:    muhabere

Haberleşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mektuplaşmak, telefonlaşmak, muhabere etmek

Haberli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    salıklı

Habersiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    salıksız

 

Habip   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sevgili

Habis   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kötü

Hacer   : Kelimesinin Eş Anlamı:    taş

Hacet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gerek, gereklilik

Hacir   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kısıt

Hadise   : Kelimesinin Eş Anlamı:    olay

Hadiseli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    olaylı

Hadisesiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:    olaysız

Hafakan   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sıkıntı

Hafıza   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bellek

 

 

Hafi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gizli, saklı

Hafif   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kolay, hoppa, az, fazla olmayan

Hafifçe  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yeğnice

Hafiflemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ağırlığı azalmak, kolaylaşmak, şiddeti azalmak

Hafiflik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yeğnilik

Hafifsemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    önemsememek, küçümsemek, mühimsememek

Hafiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gizmen

Hafiyelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gizmenlik

Hafriyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kazı

Hain   : Kelimesinin Eş Anlamı:    zararlı

Hak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    adalet

Hakaret   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aşağılama

Hakça   : Kelimesinin Eş Anlamı:    doğrulukla

Hakeza   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öyle

 

 

Hakikat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gerçek

Hakikaten   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gerçekten

Hakikatli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    vefalı

Hakikatsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    vefasız

Hakiki   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gerçek, gerçeksel

Hakim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yargıç

Hâkim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    egemen, yargıç

Hakimane   : Kelimesinin Eş Anlamı:    egemence, yargıçça

Hakimiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    egemenlik

Hakimlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yargıçlık

Hakir   : Kelimesinin Eş Anlamı:    değersiz, hor, adî

Hakkaniyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hak, adalet, doğruluk

Hakkında   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üzerine, ilişkin

 

 

Haklamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hakkından gelmek, yenmek

Haklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    doğru, yerinde, uygun

Haklılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ülevlilik

Haksever   : Kelimesinin Eş Anlamı:    doğrucu

Haksız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ülevsiz, yanlış

Haksızca   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ülevsizce

Haksızlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ülevsizlik

Hal   : Kelimesinin Eş Anlamı:    durum

Hâlâ   : Kelimesinin Eş Anlamı:    henüz

Halbuki   : Kelimesinin Eş Anlamı:    oysa

Hale   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayla

Halef   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ardıl

Halen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    daha, şimdi bile

 

 

Halik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yaratan

Halis   : Kelimesinin Eş Anlamı:    temiz, katışıksız, arı, saf

Halk   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kamu

Hall    : Kelimesinin Eş Anlamı:    çözüm

Halletmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çözümlemek

Halsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bitkin, derman, yorgun

Halsizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bitkinlik

Halûk   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ahlaklı

Halüsinasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    varsanı

Ham   : Kelimesinin Eş Anlamı:    olmamış

Hamarat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    becerikli

Hamaset   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yiğitlik

 

 

 

Hami   : Kelimesinin Eş Anlamı:    koruyucu, kayırıcı

Hamile   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gebe

Hamilelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gebelik

Hamle  : Kelimesinin Eş Anlamı:    atılış, saldırış

Hançer   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kama

Hançerlemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kamalamak

Handikap   : Kelimesinin Eş Anlamı:    pekent

Hane   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ev

Hanedan   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hanlık

Haneli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    konutlu

 

 

Hanende   : Kelimesinin Eş Anlamı:    okuyucu

Hantal   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kaba

Harabe   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yıkıntı,  örenyeri, örenlik

Harami   : Kelimesinin Eş Anlamı:    haydut

Harap   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yıkık, viran

Hararet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sıcaklık

Hararetlenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    canlanmak, coşmak, kızışmak

Hararetli  : Kelimesinin Eş Anlamı:    coşkun

Harcamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sarf etmek

Harcırah   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yolluk

Harç   : Kelimesinin Eş Anlamı:    masraf

Hare   : Kelimesinin Eş Anlamı:    meviş, meneviş

Hareket   : Kelimesinin Eş Anlamı:    devinim

Hareketlenme   : Kelimesinin Eş Anlamı:    devinme

Hareketli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    devinimli

 

 

Hareketsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    durgun

Harelenmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    mevişlenmek

Hareli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mevişli

Haresiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mevişsiz

Harf   : Kelimesinin Eş Anlamı:    imce

Harıl harıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bol bol

Haricen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dıştan

Hariciye   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dışişleri, dışsayırılıkları, dışsal

Hariç   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dış

Harika   : Kelimesinin Eş Anlamı:    olağanüstü, ülküsel

Harikulade   : Kelimesinin Eş Anlamı:    olağanüstü

Haris   : Kelimesinin Eş Anlamı:    doymaz, aç gözlü, hırslı, istekli

Harp   : Kelimesinin Eş Anlamı:    cenk, savaş, muharebe

Hars   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ekin, kültür

Has   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özgü

 

 

 

Hasbıhal   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dertleşme, söyleşi

Hasebiyle   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dolayısıyla, ötürü

Haset   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kıskançlık

Hasıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:    oluşma, ürün, verim

Hasılat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ürün, gelir

Hasılı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kısacası

Hasım  : Kelimesinin Eş Anlamı:    düşman

Hasımlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yağılık

Hasis   : Kelimesinin Eş Anlamı:    pinti, cimri

Hasisleşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    pintileşmek, elisıkılaşmak

Hasislik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    pintilik, elisıklık

Hasret   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özlem

Hasretlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayrılık

 

 

Hassas   : Kelimesinin Eş Anlamı:    duygulu

Hassasiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    titizlik

Hassaten   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özellikle

Hasta   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sayrı

Hastalanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sayrılanmak

Hastalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    illet

Hastalıklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sayrılıklı

Hasut   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kıskanç

Haşarı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yaramaz

Haşerat    : Kelimesinin Eş Anlamı:    böcekler

Haşere    : Kelimesinin Eş Anlamı:    böcek

Haşhaş    : Kelimesinin Eş Anlamı:    afyon

Haşin   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sert, kinci, katı, gaddar

Haşinleşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sertleşmek, kırıcılaşmak

Haşinlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sertlik

Haşlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    paylamak, azarlamak

Haşmet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    görkem

 

 

Haşmetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    görkemli

Hat     : Kelimesinin Eş Anlamı:    çizgi, yazı, yol

Hat trick   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üçleme

Hata   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yanlış

Hatalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yanılgılı, yanlış

Hatasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yanılgısız, doğru

Hatıra   : Kelimesinin Eş Anlamı:    anı

Hatırat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    anılar

Hatırlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    anımsamak

Hatırlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    anımsanmak

Hatırlatmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    uyarmak, ihtar etmek

Hatime   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sonsöz

Hatip   : Kelimesinin Eş Anlamı:    konuşmacı

 

 

Hatta  : Kelimesinin Eş Anlamı:    üstelik, bile

Hatun  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kadın

Havadis   : Kelimesinin Eş Anlamı:    haber

Havai   : Kelimesinin Eş Anlamı:    değersiz, uçan, hoppa

Havalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    havadar

Havali   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çevre, dolayı, bölge

Havuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    maslak

Haya   : Kelimesinin Eş Anlamı:    erbezi, taşak

Hayâ   : Kelimesinin Eş Anlamı:    utanç, sıkılma

Hayal   : Kelimesinin Eş Anlamı:    düş

Hayalet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sanrıl, karaltı

Hayali   : Kelimesinin Eş Anlamı:    düşsel, düşlemsel, sanrısal

Hayalperest   : Kelimesinin Eş Anlamı:    düşsever, düşlemci

Hayasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    utanmaz, arlanmaz

Hayasızlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    utanmazlık

Hayat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yaşam

Hayati   : Kelimesinin Eş Anlamı:    önemli, yaşamsal

Haydut   : Kelimesinin Eş Anlamı:    eşkıya

 

 

Hayıflanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    acınmak, üzülmek

Hayın    : Kelimesinin Eş Anlamı:    hain

Hayır   : Kelimesinin Eş Anlamı:    lütuf, iyilik, fayda, yarar, sevap

Hayırlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    iyi

Hayırsever    : Kelimesinin Eş Anlamı:    yardımsever, hayırsever, iyilikçi

Hayırsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    vefasız, yararsız

Haylaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    afacan

Hayli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çok, epey

Hayme   : Kelimesinin Eş Anlamı:    asmalık

Hayran olmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    şaşmak, duygulanmak

Hayret   : Kelimesinin Eş Anlamı:    şaşma

Haysiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    onur

 

 

 

Haysiyetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    onurlu, kişilikli

Hayta   : Kelimesinin Eş Anlamı:    serseri

Hayvan   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yılkı

Hayvani   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yılkısal

Hayvanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yılkılık

Hazan   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sonbahar

Hazar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    barış

Hazım   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sindirme

Hazımsızlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sindirimsizlik

Hazır    : Kelimesinin Eş Anlamı:    amade

Hazırlop   : Kelimesinin Eş Anlamı:    emeksiz

Hazin   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üzücü, acıklı, elim

Hazmetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sindirmek

 

 

 

Hazzetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hoşlanmak, beğenmek

Heccav   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yergici

Hece   : Kelimesinin Eş Anlamı:    seslem

Hedef    : Kelimesinin Eş Anlamı:    amaç, erek, ülkü

Hediye   : Kelimesinin Eş Anlamı:    armağan

Hediyelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    armağanlık

Hekim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    doktor

Hektar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dönüm

Hela   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tuvalet, wc

Helâ   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tuvalet, apteshane, yüznumara

Hele   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özellikle

Helezoni   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sarmal

Hemcins   : Kelimesinin Eş Anlamı:    türdeş

Hemcinslik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    türdeşlik

Hemen  : Kelimesinin Eş Anlamı:    derhal

Hemencecik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çabucak

Hemşeri   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ildeş, bölgedeş

Hemşehrilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ildeşlik, bölgedeş

 

 

 

Hendek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    or

Henüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    şimdi, az önce

Hep   : Kelimesinin Eş Anlamı:    daima, tamamıyla

Hercai   : Kelimesinin Eş Anlamı:    değişken

Hesap   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sayımcı

Hesaplama   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sayımlama

Hesaplamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    saymak

Hesaplı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ölçülü, tasarlanmış

Hesapsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sayımsız, ölçüsüz

Heterojen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayrışık

 

 

 

Heves   : Kelimesinin Eş Anlamı:    istek, arzu

Heveslendirme   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özendirme

Heveslenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özenmek

Hevesli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    istekli

Hevessiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    isteksiz

Heyelan   : Kelimesinin Eş Anlamı:    göçük

Heyet  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kurul

Heyhat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yazık

Heykel   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yontu

Heykelcilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    heykeltıraşlık

Heykeltıraş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yontucu, yontman

Hezeyan   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sabuk, sayıklama

Hezimet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bozgun

Hımbıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:    miskin, budala, tembel, uyuşuk

Hınzır   : Kelimesinin Eş Anlamı:    domuz

Hınzırlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    domuzluk

Hır   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kavga, dalaş

 

 

 

Hırçın   : Kelimesinin Eş Anlamı:    huysuz

Hırs   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aç gözlülük, tamah, öfke

Hırsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    uğru

Hırsızca   : Kelimesinin Eş Anlamı:    uğruca

Hırsızlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çalma

Hırslanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öfkelenmek

Hısım   : Kelimesinin Eş Anlamı:    akraba

Hışım   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öfke

Hıyanet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hainlik, ihanet, vefasızlık, aldatma

Hız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sürat

Hızlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    süratli

Hibe   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bağış

Hicap   : Kelimesinin Eş Anlamı:    utanma, utanç

Hiciv   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yergi

Hicivci   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yergici

Hicran   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayrılık

Hicret   : Kelimesinin Eş Anlamı:    göç

Hicvedilmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yerilmek

 

 

Hicvetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yermek

Hicviye   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yergilik

Hiddet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öfke

Hiddetlendirmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öfkelendirmek

Hiddetlenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öfkelenmek

Hiddetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öfkeli

Hidro   : Kelimesinin Eş Anlamı:    su

Hidrofor   : Kelimesinin Eş Anlamı:    subasar

Hidroloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:    subilim

Hidrosfer   : Kelimesinin Eş Anlamı:    suyuvar

Hijyen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sağlık, sağlık bilgisi

Hijyenik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sağlıklı

Hikaye   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öykü

Hikayeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öykücü

Hikayecilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öykücülük

 

 

 

Hikmet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bilgelik

Hilâf   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ters, aykırı, yalan

Hilafsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kuşkusuz

Hilal  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayça

Hile   : Kelimesinin Eş Anlamı:    entrika, dolap, oyun, düzen

Hilkat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yaradılış

Himaye   : Kelimesinin Eş Anlamı:    korunma, esirgeme

Himmet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kayırış, yardım, emek

Hinterland   : Kelimesinin Eş Anlamı:    everek, içbölge

Hiper   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aşırı

Hipotez   : Kelimesinin Eş Anlamı:    varsayım

His   : Kelimesinin Eş Anlamı:    duygu

Hislendirmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    duygulandırmak

Hislenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    duygulanmak

Hisli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    duygulu

Hisse   : Kelimesinin Eş Anlamı:    pay

Hissedar    : Kelimesinin Eş Anlamı:    paydaş

Hisseli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    paylı

 

 

Hissetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    duyumsamak, sezinlemek

Hissi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    duygusal

Hissiyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    duygular

Hissiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    duygusuz

Hit   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gözde

Hitabe   : Kelimesinin Eş Anlamı:    söylev

 

Hitaben   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yönelik

Hitabet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    konuşma

Hitap   : Kelimesinin Eş Anlamı:    seslenme

Hiza   : Kelimesinin Eş Anlamı:    doğrultu

Hizip   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bölüntü

Hizmet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    görev, iş, kulluk

Hizmetçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    uşak

Hizmetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    müstahdem

Hobi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    düşkü, meşgale

Holding   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yatırım ortaklığı

Holigan   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hayta

 

 

 

Homojen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    benzeşik

Hor   : Kelimesinin Eş Anlamı:    değersiz, aşağı

Host   : Kelimesinin Eş Anlamı:    konukçu

Hostes   : Kelimesinin Eş Anlamı:    konukçu

Hosting   : Kelimesinin Eş Anlamı:    anadizge

Hoş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    beğenilen, güzel

Hoşgörü   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tahammül, müsamaha, tolerans

Hoşlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sevmek, beğenmek

Hoşnut   : Kelimesinin Eş Anlamı:    memnun

Hoşsohbet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    şakacı

Hububat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tahıl

Huda   : Kelimesinin Eş Anlamı:    Allah, Tanrı, Çalap

Hudut   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sınır

Hudutsuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sınırsız, sonsuz

Hukuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tüze

Hukukçu   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tüzeci

Hukuki   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tüzel

 

 

 

Hulasa   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özet, kısaca

Hulâsa   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özet, kısacası

Humma   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sıtma

Hummalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sıtmalı

Huraç   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çıban

Hurafe   : Kelimesinin Eş Anlamı:    körinanç

Husumet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hasımlık, düşmanlık

Husus   : Kelimesinin Eş Anlamı:    iş, konu, madde, özellik

Hususi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özel

Hususiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özellik, ahbaplık

Hususuyle   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özellikle

Huy   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mizaç, yaradılış, tabiat, adet

Huylanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    işkillenmek

Huysuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    geçimsiz

Huzur   : Kelimesinin Eş Anlamı:    rahatlık, dinçlik, kat, makam

Huzurevi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    erinçevi

Huzurlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:    erinçli

 

 

Huzursuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tedirgin

Hücre   : Kelimesinin Eş Anlamı:    göze

Hücum   : Kelimesinin Eş Anlamı:    saldırı

Hüküm   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yargı, önem, egemenlik, şiddet

Hükümlü   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mahkum

Hükümran   : Kelimesinin Eş Anlamı:    egemen

Hükümranlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hakimiyet

Hükümsüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    geçersiz

Hülasa   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sonuç, sonuçta, öz

Hülya   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kuruntu, hayal

Hümanist   : Kelimesinin Eş Anlamı:    adamcıl

Hüner   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ustalık

 

 

Hünkâr   : Kelimesinin Eş Anlamı:    padişah

Hür   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özgür

Hürmet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    saygı

Hürmetkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    saygılı

Hürmetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yüce

Hürmetsizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    saygısızlık

Hürriyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özgürlük

Hüviyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kimlik

Hüzün   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üzgünlük

Hüzünlü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzücü, üzgün

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.