G Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

G Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimeler

 

Gabi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aptal, anlayışsız

Gaddar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    acımasız

Gaddarlık  : Kelimesinin Eş Anlamı:    acımasızlık

Gaf  : Kelimesinin Eş Anlamı:    pot

Gaf yapmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:    pot kırmak

Gafil   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aymaz, ihtiyatsız, dalgın

Gafilane  : Kelimesinin Eş Anlamı:    aymazca

Gafilce   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aymazca

Gaflet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aymazlık, ihtiyatsızlık, dalgınlık

 

Gaile   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sıkıntı, dert, üzüntü

Gaip   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yitik, bilinmez

Gaita   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dışkı

Galaksi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    uzak ada

Galat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yanlış, uyduruk

Galebe   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yenme

Galeta   : Kelimesinin Eş Anlamı:    peksimet

Galeyan  : Kelimesinin Eş Anlamı:    coşma, kaynama

Galibiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yenme, yengi, zafer

Galip  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yenen, üstün, baskın, üst gelen

Galiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    iğrenç

Galon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    damacana

 

 

Gam   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tasa, kaygı, üzüntü

Gamlanmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tasalanmak, kaygılanmak, üzülmek

Gamlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tasalı, kaygılı, üzüntülü

Gammaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çekiştirici, fitneci

Gamsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kedersiz, tasasız

Gangster   : Kelimesinin Eş Anlamı:    haydut

Gani   : Kelimesinin Eş Anlamı:    zengin

Gani gani   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bol bol

Ganimet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    talan

Gar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    istasyon, katarlık

Garabet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    elginlik, tuhaflık

Garaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:    arabalık

Garanti   : Kelimesinin Eş Anlamı:    teminat, güvence

Garantilenme   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kesinleşme

Garantör   : Kelimesinin Eş Anlamı:    güvenceci

 

 

Garaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kin, düşmanlık

Gardırop   : Kelimesinin Eş Anlamı:    giysilik

Gardiyan   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kolcu

Gardiyanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kolculuk

Garez   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hınç

Garip   : Kelimesinin Eş Anlamı:    acayip

Gariplik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    elginlik, kimsesizlik

Garipsemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yadırgamak

Garnizon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    alay

Garp   : Kelimesinin Eş Anlamı:    batı

Garplı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    batılı

Gavur   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dinsiz, merhametsiz, insafsız, gaddar

Gaye   : Kelimesinin Eş Anlamı:    amaç

Gayet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    pek, çok, pek çok

Gayret   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çaba

Gayretkeş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çabalayıcı

 

 

Gayretli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çabalı, çalışkan

Gayrı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    artık, bundan böyle

Gayri   : Kelimesinin Eş Anlamı:    başka, diğer

Gazanfer   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yiğit

Gazap   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öfke, kızgınlık, hiddet

Gazel   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ceren

Gebe   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hamile

Geberik    : Kelimesinin Eş Anlamı:    ölü

Gebermek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ölmek

Gece   : Kelimesinin Eş Anlamı:    akşam

Gecikme   : Kelimesinin Eş Anlamı:    rötar, tehir

Geçer   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sürümlü, yürürlükte, bulunan, sayılı, ileri gelen, makbul

Geçerlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    muvakkat

Geçim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    anlaşma, uyuşma, maişet

Geçimsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    huysuz, kavgacı

 

 

Geçinememek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    anlaşamamak, bağdaşamamak, uyuşamamak

Geçinmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    anlaşmak, bağdaşmak, uyuşmak

Geçiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    intikal

Geçiştirmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    savuşturmak,  atlatmak

Geçit   : Kelimesinin Eş Anlamı:    boğaz, bel, belen, derbent

Geçmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    arasından çıkmak, aşmak, akmak, etkilemek, tesir etmek, atlamak

Geçmiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mazi

Geda   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yoksul, dilenci

Gedikli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    daimi, kıdemli

Gelecek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    istikbal, ati

Gelecek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    adet, töre

Gelir  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kazanç, irat

Gelişigüzel   : Kelimesinin Eş Anlamı:    rast gele, özensiz, yarım yamalak, sudan, gönülsüz, üstünkörü

Gelişim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    inkişaf

 

 

Gelişmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    büyümek,  tekamül, inkişaf, yetişmek

Gemi    : Kelimesinin Eş Anlamı:    vapur

Genç   : Kelimesinin Eş Anlamı:    jön

Gene  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yine

Genel   : Kelimesinin Eş Anlamı:    umumi

Genelge   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tamim

General  : Kelimesinin Eş Anlamı:    paşa

Geniş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bol, enli, engin, ferah

Genişlemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ferahlamak, büyümek

Genişlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    vüsat, yayıklık, en-boy, karşıtı olarak

Gerçek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hakiki, sahici, asıl

Gerçekçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    realist

 

 

Gerçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aslında

Gerdan    : Kelimesinin Eş Anlamı:    boyun

Gerdanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    boyunluk

Gereç   : Kelimesinin Eş Anlamı:    malzeme

Gerekli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    lüzumlu

Gereksinim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ihtiyaç

Gereksiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    boş, abes

Geri   : Kelimesinin Eş Anlamı:    art

Gerici   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yobaz

Gericilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    irtica, yobazlık

Geveze   : Kelimesinin Eş Anlamı:    lafazan

Gezdirmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    dolaştırmak

Gezgin   : Kelimesinin Eş Anlamı:    seyyah

 

 

Gezi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    seyahat

Gezici   : Kelimesinin Eş Anlamı:    seyyar

Gezinme   : Kelimesinin Eş Anlamı:    seyran

Gezmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    dolaşmak

Gıda   : Kelimesinin Eş Anlamı:    besin

Gıdalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    besinli, besleyici

Gıdasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    besinsiz

Gına  : Kelimesinin Eş Anlamı:    usanç, bıkma

Gıpta   : Kelimesinin Eş Anlamı:    imrenmek

Gıyaben   : Kelimesinin Eş Anlamı:    arkasından, uzaktan, yokken

Gıybet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çekiştirme

Gıybetçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çekiştirmeci

Gider   : Kelimesinin Eş Anlamı:    masraf, harcama

Giderek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gittikçe

Gidişat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    durum, davranış, tutum

 

 

Gidişmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kaşınmak

Girdap   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çevrinti, burgaç

Girgin   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sokulgan, girişken

Girift   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çapraşık

Girişim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    teşebbüs

Girişken   : Kelimesinin Eş Anlamı:    atak

Girizgâh   : Kelimesinin Eş Anlamı:    giriş

Gitgide   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gittikçe, giderek

Giyecek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    giysi

Giysi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    elbise

Giz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sır

Gizemli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    esrarengiz

Gizlemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    saklamak

Gizli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    saklı

Gladyatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dövüşçü

 

 

Glayöl   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kuzgun

Glikoz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    şeker

Global   : Kelimesinin Eş Anlamı:    küresel

Goygoy   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dilenme

Goygoyculuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dilencilik

Göç   : Kelimesinin Eş Anlamı:    taşınma, nakil, muhaceret

Göçer   : Kelimesinin Eş Anlamı:    göçebe

Göçmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çökmek, taşınmak, ölmek

Göçmen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    muhacir

Göğüslemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    direnmek, katlanmak

Gökyüzü   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sema

Gölek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gölcük

Gömü   : Kelimesinin Eş Anlamı:    define

Gömüt    : Kelimesinin Eş Anlamı:    mezar, kabir

Gönç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zengin, varlıklı

 

 

Göndermek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yollamak

Gönenç   : Kelimesinin Eş Anlamı:    refah

Gönüllü   : Kelimesinin Eş Anlamı:    istekli

Gönülsüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    isteksiz, alçak gönüllü

Görenek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    töre

Görev   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vazife

Görevli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    memur

Görgü   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tecrübe, adabımuaşeret

Görkem  : Kelimesinin Eş Anlamı:    debdebe, ihtişam

Görkemli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    muhteşem

Görmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sezmek, fark etmek

Görmemiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    görgüsüz

Görünüm   : Kelimesinin Eş Anlamı:    manzara

Görünüş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    manzara

Görüş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    fikir

Görüşme   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mülakat, müzakere, sohbet

Gösteriş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    caka

 

 

Gösterişli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    alımlı, güzel

Göstermelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    numunelik

Götürmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    taşımak, nakletmek

Gövde   : Kelimesinin Eş Anlamı:    beden

Gövermek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yeşermek

Göz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kaynak, delik, bakış, bölme, çekmece, nazar

Gözdağı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tehdit, korkutma

Gözetmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    korunmak, kollamak

Gözlem   : Kelimesinin Eş Anlamı:    rasat

Gözlemci  : Kelimesinin Eş Anlamı:    müşahit

Gözü pek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    atılgan, cesur, korkusuz

Grafik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çizge

Grafiker   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çizgeci

Grafolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yazıbilimci

Grafoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yazıbilim

 

 

 

Gramatikal   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dilbilgi

Gramer   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dilbilgisi

Gri   : Kelimesinin Eş Anlamı:    boz, kır

Grup   : Kelimesinin Eş Anlamı:    küme

Gruplama   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kümeleme

Guard   : Kelimesinin Eş Anlamı:    koruma

Gurbet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yadel

Gurbetçi  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yadelci

Gureba   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kimsesizler

Gurup   : Kelimesinin Eş Anlamı:    batma, batış

Gurur   : Kelimesinin Eş Anlamı:    benlik, büyüklük, övünme, çalım, onur, kibir

Gururlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    övünme, kasıntılanmak, büyüklenmek

Gusto   : Kelimesinin Eş Anlamı:    beğeni

Gücenmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kırılmak, darılmak

Güç  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kuvvet

Güçbela  : Kelimesinin Eş Anlamı:    güçlükle

Güçlü   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kuvvetli

Güçlük   : Kelimesinin Eş Anlamı:    zorluk

 

 

Güçsüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aciz

Güdüm   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sevk

Güldeste   : Kelimesinin Eş Anlamı:    seçki

Güldürü   : Kelimesinin Eş Anlamı:    komedi

Güleç   : Kelimesinin Eş Anlamı:    güler yüzlü

Gülistan   : Kelimesinin Eş Anlamı:    güllük

Gülmece   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mizah

Gülünç   : Kelimesinin Eş Anlamı:    komik

Günah   : Kelimesinin Eş Anlamı:    suç, sorumluluk

Güncel   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aktüel

Gündelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yövmiye

Günebakan   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayçiçeği

Güney   : Kelimesinin Eş Anlamı:    cenup

Günlü   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tarihli

Gür gür   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gürül gürül

 

 

Gürbüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sağlam, güçlü

Güreşçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    pehlivan

Gürlük   : Kelimesinin Eş Anlamı:    feyz

Güruh   : Kelimesinin Eş Anlamı:    derinti

Gürz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    topuz

Gütmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sevk etmek, yönetmek, sürmek

Güven   : Kelimesinin Eş Anlamı:    itimat

Güvence   : Kelimesinin Eş Anlamı:    teminat

Güvenli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    emin

Güvenlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    emniyet

Güvey   : Kelimesinin Eş Anlamı:    damat

Güya   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sanki

Güz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sonbahar

Güzel   : Kelimesinin Eş Anlamı:    iyi, biçimli, gösterişli

Güzergâh   : Kelimesinin Eş Anlamı:    uğrak

Güzide   : Kelimesinin Eş Anlamı:    seçkin, seçme

Güzün   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sonbaharda

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.