F Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

F Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimeler

Faal   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çalışkan, hamarat, canlı, aktif, etkin

Faaliyet     : Kelimesinin Eş Anlamı:    etkinlik

Fahiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aşırı

Fahri   : Kelimesinin Eş Anlamı:    onursal

Faik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üstün

 

Fail   : Kelimesinin Eş Anlamı:    eylemci, özne

Faiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ürem

Faiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    nema

Faizli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üremli

Faizsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üremsiz

Fakat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ama, lakin

Fakir   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yoksul

Fakirleşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yoksullaşmak

Fakirlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yoksulluk

Faks   : Kelimesinin Eş Anlamı:    belgeç, belgegeçer

Faks   : Kelimesinin Eş Anlamı: özdeşbasım

 

 

Faktör   : Kelimesinin Eş Anlamı:    unsur

Fani   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ölümlü, geçici, kalımsız

Fantastik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    düşlemsel, düşsel

Fanus   : Kelimesinin Eş Anlamı: camyuvar

Faraza  : Kelimesinin Eş Anlamı:    varsayalım ki

Farazi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    varsayımsal

Faraziye   : Kelimesinin Eş Anlamı:    varsayım

Farba  : Kelimesinin Eş Anlamı:    fırfır

Fare   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sıçan

 

 

Farenjit   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yutak yangısı

Fark   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayrım

Farklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    değişik

Farklılaşma   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayrımlılaşma, başkalaşma, değişim

Farklılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayrımlılık, başkalık, değişiklik

Farksız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aynı, ayrımsız

Farsça   : Kelimesinin Eş Anlamı:    acemce

Farz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    baş koşul

Fasarya   : Kelimesinin Eş Anlamı:    boş, anlamsız

Fasıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bölüm

Fasıla   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ara

Fasılalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aralıklı

Fasılasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    biteviye, arasız, aralıksız

Fatih   : Kelimesinin Eş Anlamı:    fetheden

Fay   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kırık

 

 

Fayda   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yarar

Faydalanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yararlanmak

Faydalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yararlı

Yararsız   : Kelimesinin Eş Anlamı: Yararsız

Fayton   : Kelimesinin Eş Anlamı:    koçu

Faz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    evre

Fazilet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    erdem

Faziletli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    erdemli

Faziletsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    erdemsiz

Fazla   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çok

Fazlaca   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çokça

Fazlalaşma   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çoğalma

Fazlalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    artık

 

 

Feci   : Kelimesinin Eş Anlamı:    acıklı, trajik

Feda etmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gözden çıkarmak, harcamak

Fedai   : Kelimesinin Eş Anlamı:    koruma

Fedakar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özverili

Fedakarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    özveri

Fedakârlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    esirgemezlik, özveri

Federal   : Kelimesinin Eş Anlamı:    birleşik

Federasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    birlik

Felaket   : Kelimesinin Eş Anlamı:    karayıkım

Felaket   : Kelimesinin Eş Anlamı:    karayıkım

Felâket   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yıkım, afet, kaza

 

 

Felç   : Kelimesinin Eş Anlamı:    nüzul

Felçli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    inmeli

Felsefe   : Kelimesinin Eş Anlamı:    düşüncebilim

Feminen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kadınsı

Feminist   : Kelimesinin Eş Anlamı: dişilci

Fena   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kötü

Fenalaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ağırlaşmak, kötüleşmek

 

 

Fenalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kötülük

Fenomen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    olgu, görüngü

Fent   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hile, düzen

Feodal   : Kelimesinin Eş Anlamı:    derebeylik

Feodalite   : Kelimesinin Eş Anlamı:    derebeyli

Fer   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ışık

Feragat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    vazgeçmek

Ferah   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sıkıntısız, sevinçli, geniş

Feraset   : Kelimesinin Eş Anlamı:    anlayış, kavrayış

Ferdi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    şahsi, özel, bireysel, kişisel

Ferdiyetçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bireyci

Ferman   : Kelimesinin Eş Anlamı:    buyruk

 

 

Fersah  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kulaç

Fersiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    donuk

Fert   : Kelimesinin Eş Anlamı:    birey

Feryat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çığlık

Fesat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bozukluk, arabozucu, karışıklık

Feshetmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    dağıtmak, kapatmak, kaldırmak, bozmak

Festival   : Kelimesinin Eş Anlamı:    şenlik

Fevk   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üst

Fevkalade   : Kelimesinin Eş Anlamı:    olağanüstü

Fevkaladelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    olağanüstülük

Fevri  : Kelimesinin Eş Anlamı:    taşkın

Feyz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    verimlilik, gürlük

Feza   : Kelimesinin Eş Anlamı:    uzay

FITRAT   : Kelimesinin Eş Anlamı: Yaratma

 

 

Infinity : Kelimesinin Eş Anlamı: Yaratıcı  

Figan   Endeksi inilti

Fihrist   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dizin

Fiil  : Kelimesinin Eş Anlamı:    eylem

Fiilen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    eylemce

Fiili   : Kelimesinin Eş Anlamı:    eylemsel

Fiilimsi    : Kelimesinin Eş Anlamı:    eylemsi

Fikir   : Kelimesinin Eş Anlamı:    düşünce, düşüncel

Fiksiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    imge, kurgu

 

 

Fiktif   : Kelimesinin Eş Anlamı:    imgesel, kurgusal

File   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ağ

Filiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sürgün, töz

Filolog    : Kelimesinin Eş Anlamı:    dilbilimci

Filoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dilbilim

Filozof   : Kelimesinin Eş Anlamı:    düşünce bilimci

Filtre   : Kelimesinin Eş Anlamı:    süzgeç, süzek

Final  : Kelimesinin Eş Anlamı:    bitiş, bitim

Finish   : Kelimesinin Eş Anlamı:    varış, varım

Firak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayrılık

Firar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kaçma

Fire   : Kelimesinin Eş Anlamı:    eksilme

Firkat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayrılık

 

 

İlk bayan   : Kelimesinin Eş Anlamı: başhanım

FI  : Kelimesinin Eş Anlamı: : Kelimesinin Eş Anlamı:

Fiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mim

Fişlemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mimlemek

Fitlemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kışkırtmak

Fitne   : Kelimesinin Eş Anlamı:    geçimsizlik, kargaşa

Fitnelemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    gammazlamak

Fiyaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gösteriş, çalım

Fiyakalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    cakalı

Fiyakasız  : Kelimesinin Eş Anlamı:    cakasız

Fiyasko   : Kelimesinin Eş Anlamı:    başarısızlık

Fiyonk   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kelebek

Fizibilite   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yapılabilirlik

Flama   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sancak

 

 

Flash back   : Kelimesinin Eş Anlamı:    geriye dönüş

Flavta   : Kelimesinin Eş Anlamı:    flüt

Flora   : Kelimesinin Eş Anlamı: bitkey

Flu   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bulanık

Fobi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ürkü

Foga   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ateş

Folklor   : Kelimesinin Eş Anlamı:    halkbilimi

Fon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dipyüz, alt

Fonem  : Kelimesinin Eş Anlamı: gönder

Fonetik  dark karanlıktan sonra

Fonksiyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    işlev

Fonksiyonel  : Kelimesinin Eş Anlamı:    işlevsel

Sesbilim   : Kelimesinin Eş Anlamı: sesbilimci

Fonoloji  : Kelimesinin Eş Anlamı: sesbilim

Form   : Kelimesinin Eş Anlamı:    biçim, şekil

Formal   : Kelimesinin Eş Anlamı:    biçimsel, örgün

Formalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:    biçimselci

Formalite   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yöntem, işlem

Formasyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    biçimlenme, yetişim

Formen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ustabaşı

 

 

Fos  : Kelimesinin Eş Anlamı:    çürük, temelsiz, boş

Foto   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ışık

Fotometre   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ışıkölçer

Fotosel  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ışıkgözü

Foya  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kusur, açık

Fraksiyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    bölüngü

 

 

Frame   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çerçeve

Franchising    : Kelimesinin Eş Anlamı:    adülev

Frapan  : Kelimesinin Eş Anlamı:    çarpıcı, gözalıcı

Fren  : Kelimesinin Eş Anlamı:    durduraç

Frenlemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    engellemek

Fuar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    panayır

Fukara   : Kelimesinin Eş Anlamı:    fakir

Fukaralık  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yoksulluk

Full   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tüm

Ful time  : Kelimesinin Eş Anlamı:    bütün gün

Funda   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çalılık

Fundamentalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:    köktendinci

Furya   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yoğunluk

Futbol   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayaktopu

Fuzuli  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yersiz, gereksiz, boş

Fuzulî   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gereksiz, yersiz, sürevsiz

 

 

Füsunkâr   : Kelimesinin Eş Anlamı:    büyüleyici

Fütuhat   Fetihler

Fütur   : Kelimesinin Eş Anlamı: bıkkınlık

Füturist  : Kelimesinin Eş Anlamı:   önemsemezci

Fütursuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    umursamaz

Fütürist   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gelecekçi

Füze   : Kelimesinin Eş Anlamı:    roket

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.