O ile başlayan anlamdaş sözcükler
  • Ö Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimelerin Tamamı   Öbek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     grup Öbür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     diğer Öcü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     umacı...

    4 Mart 2021 0 39
  • O Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimelerin Tamamı   Obje   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nesne Objektif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nesnel, mercek Objektivite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nesnellik Obruk   :...

    3 Mart 2021 0 32

MEB EKYS KALAN SÜRE