E Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

E Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Ebat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    boyut

Ebed   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bengi

Ebedi  : Kelimesinin Eş Anlamı:    sonsuz

Ebedî  : Kelimesinin Eş Anlamı:    bengi, sonsuz, ölümsüz

 

 

Ebediyen  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ilelebet, sonsuza dek

Ebediyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sonsuzluk

Ebedîyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bengilik, sonsuzluk

Ebedîyyen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bengice, sonsuza değin

Ebemkuşağı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gökkuşağı, yağmurkuşağı

 

 

Ebeveyn   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ana-baba

Ebleh   : Kelimesinin Eş Anlamı:    budala, alık

Ebr   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bulut

Ecdat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    atalar, dedeler

Ecmain   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tümü, tamamı

Ecnebi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yabancı, el, ağyar

Eda   : Kelimesinin Eş Anlamı:    naz

Edalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çalımlı, nazlı, civelek, oynak

 

 

Edat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ilgeç

Edebiyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yazın

Edebiyatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yazıncı, yazınbilimci

Edep   : Kelimesinin Eş Anlamı:    adap

Edepli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    utanmalı, utlu

Edepsiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:    şirret, terbiyesiz, sıkılmaz

Edevat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aletler, gereçler

Edilgen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    pasif

Edinmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    sağlamak, sahip olmak, kazanmak

Edip   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yazar

Edisyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    basım

Editör   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yayımcı

Editörlük   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yayımcılık

Efe   : Kelimesinin Eş Anlamı:    zeybek

Efekt   : Kelimesinin Eş Anlamı:    etke

Efemine   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kadınsı

 

 

 

Efendi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    terbiyeli, ağırbaşlı, kibar, saygılı

Efendilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    usluluk, terbiyelilik, kibarlık, ağırbaşlılık

Efkâr   : Kelimesinin Eş Anlamı:    fikirler, tasa

Efkârlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üzülmek, tasalanmak

Efkârlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    düşünceli, tasalı

Efkârsız  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tasasız

Efor   : Kelimesinin Eş Anlamı:    emek, çaba, güç

Efrat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bireyler

Efsane   : Kelimesinin Eş Anlamı:    söylence

Efsun  : Kelimesinin Eş Anlamı:    büyü

Efsuncu   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üfürükçü

Efsunculuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üfürükçülük

Efsunkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    büyüleyici

 

 

Efsunlanmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:    okuyup üflemek

Efsunlu  : Kelimesinin Eş Anlamı:    büyülü

Efüzyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sızınım

Egemen  : Kelimesinin Eş Anlamı:    hakim, hükmeden

Egemenlik  : Kelimesinin Eş Anlamı:    hakimiyet

Ego  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ben, benlik

Egoist   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bencil

Egoistlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bencillik

Egoizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bencillik

Egzama   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mayasıl

Egzersiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    alıştırma

Egzogami   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dışevlilik

Eğer  : Kelimesinin Eş Anlamı:    şayet

Eğiklik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    meyil

Eğilim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yönelme, temayül

Eğit bilim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    pedagoji

 

 

Eğitici  : Kelimesinin Eş Anlamı:    mürebbi

Eğitimci  : Kelimesinin Eş Anlamı:    terbiyeci

Eğlenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    oyalanmak, beklemek, alay etmek, alem yapmak

Ehemmiyet  : Kelimesinin Eş Anlamı:    önem

Ehemmiyetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    önemli

Ehemmiyetsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    önemsiz

Ehemniyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    önem

Ehil   : Kelimesinin Eş Anlamı:    usta

Ehli  : Kelimesinin Eş Anlamı:    evcil

Ehlileşmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    evcilleştirmek, uysallaştırmak

Ehliyet  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yeterlik, yetenek, kabiliyet

Ehven   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ucuz, yeğ, hesaplı

Ek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ilave

Ekber  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ulu, yüce

Ekip  : Kelimesinin Eş Anlamı:    takım

 

 

Ekipman  : Kelimesinin Eş Anlamı:    donanım

Eklektik  : Kelimesinin Eş Anlamı:    seçmeci

Eklektizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:    seçmecilik

Eklem  : Kelimesinin Eş Anlamı:    mafsal

Eklemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ilave etmek, tamamlamak, çoğaltmak, artırmak

Eko  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yankı

Ekol   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yoldam

Ekoloji  : Kelimesinin Eş Anlamı:    çevrebilim

Ekolojik  : Kelimesinin Eş Anlamı:    çevresel, çevre bilimsel

Ekolu  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yankılı

Ekometri  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yankı ölçüm

Ekonomi  : Kelimesinin Eş Anlamı:    iktisat

Ekonomik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hesaplı, kazançlı

 

 

Ekosuz  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yankısız

Eksantrik  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayrıksı, aykırı, dışözdekli

Eksen  : Kelimesinin Eş Anlamı:    dingil

Ekseri  : Kelimesinin Eş Anlamı:    çoğu

Ekseriya  : Kelimesinin Eş Anlamı:    çokluk

Ekseriyet  : Kelimesinin Eş Anlamı:    çoğunluk

Eksik  : Kelimesinin Eş Anlamı:    noksan

Ekspansiyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yayılım

Ekspansiyonist  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yayılımcı

Eksper  : Kelimesinin Eş Anlamı:    uzman, bilirkişi

Eksperyans   : Kelimesinin Eş Anlamı:    deneyim

Eksport  : Kelimesinin Eş Anlamı:    dışsatım

Ekspozisyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sergi

Ekstra : Kelimesinin Eş Anlamı:    nitelikli, olağandışı, iyi, vasıflı

Ekstranet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dış ağ

 

 

Ekstre  : Kelimesinin Eş Anlamı:    özet, özüt

Ekstrem  : Kelimesinin Eş Anlamı:    uç

El  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yabancı, ecnebi, el alem

Elastik  : Kelimesinin Eş Anlamı:    esnek

Elastikiyet  : Kelimesinin Eş Anlamı:    esneklik

Elbette  : Kelimesinin Eş Anlamı:    şüphesiz, kuşkusuz

Elbise  : Kelimesinin Eş Anlamı:    esbap

Ele geçirmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tutmak, kazanmak

Elebaşı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    başkan

Elem  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ağrı, acı, üzüntü

Eleman  : Kelimesinin Eş Anlamı:    öğe, unsur

Elemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayıklamak, ayırmak

Eleştiri  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tenkit

Eli açık  : Kelimesinin Eş Anlamı:    cömert

Eli sıkı  : Kelimesinin Eş Anlamı:    pinti

 

 

Elifine  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tastamam

Elim  : Kelimesinin Eş Anlamı:    acıklı

Eliminasyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    eleme

Elit  : Kelimesinin Eş Anlamı:    seçkin

Ellemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    dokunmak, değmek

Elvan  : Kelimesinin Eş Anlamı:    alacaklı

Elverişli  : Kelimesinin Eş Anlamı:    uygun, müsait

Elverişsiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:    namüsait

El vermek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yetmek, uymak, uygun görmek

Emare  : Kelimesinin Eş Anlamı:    belirti, iz, ipucu

Embriyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:   dölüt

Emek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    çaba, çalışma, ceht

Emekçi  : Kelimesinin Eş Anlamı:    işçi

Emel  : Kelimesinin Eş Anlamı:    arzu, istek, amaç, gaye, erek, maksat

 

 

Emin  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tehlikesiz, güvenilir, inanılır

Emir  : Kelimesinin Eş Anlamı:    buyruk

Emirname  : Kelimesinin Eş Anlamı:    buyrultu

Emniyet  : Kelimesinin Eş Anlamı:    güven

Emniyetli  : Kelimesinin Eş Anlamı:    güvenlikli

Emniyetsiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:    güvenliksiz

Empati  : Kelimesinin Eş Anlamı:    duygudaşlık, özdeşlik, diğerkam

Emperyalist  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yayılımcı, sömürgeci

Emperyalizm  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yayılımcılık, sömürgecilik

Empoze  : Kelimesinin Eş Anlamı:    dayatma

Empresyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    izlenim

Empresyonist  : Kelimesinin Eş Anlamı:    izlenimci

Empülsiyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    vuru

Emretmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    buyurmak

Emrivaki  : Kelimesinin Eş Anlamı:    oldubitti

Emsal  : Kelimesinin Eş Anlamı:    benzer, eş, yaşıt, eşit, denk

Emsalsiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:    eşsiz, benzersiz, tek

Emtia  : Kelimesinin Eş Anlamı:    mallar

 

 

 

Emülsiyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    sütsü, duyarkat

Enayi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    avanak

Enbiya  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yalvaçlar

Encümen    : Kelimesinin Eş Anlamı:    kurul, komisyon, yarkurul

Endam  : Kelimesinin Eş Anlamı:    boy, pos

Endeksli  : Kelimesinin Eş Anlamı:    bağlı

Ender  : Kelimesinin Eş Anlamı:    nadir

Endikasyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    belirtili

Endikatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gösterge

Endirekt  : Kelimesinin Eş Anlamı:    dolaylı

Endişe   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kaygı

Endişelenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kaygılanmak

 

 

 

Endişeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kaygılı

Endişesiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kaygısız

Endoderm   : Kelimesinin Eş Anlamı:    içderi

Endogami  : Kelimesinin Eş Anlamı:    içevlilik

Endokrin  : Kelimesinin Eş Anlamı:    içsalgı

Endüksiyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tümevarım

Endüstiri  : Kelimesinin Eş Anlamı:    sanayi

Enerji  : Kelimesinin Eş Anlamı:    erke, güç

Enerjik  : Kelimesinin Eş Anlamı:    hareketli, erkel

Eneze   : Kelimesinin Eş Anlamı:    cılız, zayıf

Enfeksiyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    bulaşma, bulaşım

Enfes  : Kelimesinin Eş Anlamı:    fevkalade

Enformasyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    salıklaşma, salıklaşım, bilişim

 

 

Enformatik  : Kelimesinin Eş Anlamı:    bilgiişlem

Enfraruj  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kızılötesi

Enfusi  : Kelimesinin Eş Anlamı:    öznel

Engebeli  : Kelimesinin Eş Anlamı:    arızalı

Engel   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mani

Engin  : Kelimesinin Eş Anlamı:    geniş

Enikonu  : Kelimesinin Eş Anlamı:    iyice, iyiden, iyiye, adamakıllı

Enkaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yıkıntı

Enlem  : Kelimesinin Eş Anlamı:    paralel

Enli  : Kelimesinin Eş Anlamı:    geniş

Enselemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yakalamak, tutmak

Enstantane  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kesit

Enstrüman  : Kelimesinin Eş Anlamı:    çalgı, araç

Entari   : Kelimesinin Eş Anlamı:    giysi

Entegrasyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    bütünleşme

 

 

 

Entegre   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tümleşik, bütünleşik

Entel  : Kelimesinin Eş Anlamı:    bilgiç

Entelektüel  : Kelimesinin Eş Anlamı:    aydın

Enteresan  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ilginç

Enternasyonal  : Kelimesinin Eş Anlamı:    uluslararası, beynelmilel

Entertaiment  : Kelimesinin Eş Anlamı:    eğlence

Entrika  : Kelimesinin Eş Anlamı:    dalavere, hile, oyun

Entrikacı  : Kelimesinin Eş Anlamı:    düzenci

Envanter  : Kelimesinin Eş Anlamı:    döküm

Epey  : Kelimesinin Eş Anlamı:    çok, hayli

Epidemi    : Kelimesinin Eş Anlamı:    salgın

Epiderm  : Kelimesinin Eş Anlamı:    üstderi

Epigraf  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yazıtbilimci

Epigrafi  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yazıtbilim

Epik  : Kelimesinin Eş Anlamı:    destansı

Epikriz  : Kelimesinin Eş Anlamı:    çıkış özeti

Epilepsi  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tutarık

Epilog  : Kelimesinin Eş Anlamı:    sondeyiş

Epistemoloji  : Kelimesinin Eş Anlamı:    bilgibilim

Epizot  : Kelimesinin Eş Anlamı:    oluntu, olut

Er  : Kelimesinin Eş Anlamı:    erkek, asker, yiğit, kahraman, sahip, yetenekli

Erat  : Kelimesinin Eş Anlamı:    erler

Erbain  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kırk

Erbap   : Kelimesinin Eş Anlamı:    usta, ehil, yetkili

Erdem  : Kelimesinin Eş Anlamı:    fazilet

Erek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    amaç

Ergin  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yetişmiş, olgunlaşmış, reşit

Ergonomi  : Kelimesinin Eş Anlamı:    işbilim, işlev

Ergonomik  : Kelimesinin Eş Anlamı:    işlevsel, işbilimsel

Erişkin   : Kelimesinin Eş Anlamı:    olgun, kamil

Erkân   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ileri gelenler, üstler, büyükler, kurallar

Erken   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çabuk

Erkin  : Kelimesinin Eş Anlamı:    özerk, serbest, özgür, müstakil

Erkli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    muktedir, nüfuzlu, iktidarlı, güçlü

Ermiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    eren

 

 

Erozyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aşınma, aşınım

Ertelemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    geciktirmek, tehir

Erzak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    azık, yiyecek

Esans  : Kelimesinin Eş Anlamı:    koku

Esaret  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tutsaklık, kölelik, boyunduruk

Esas   : Kelimesinin Eş Anlamı:    temel

Esasen  : Kelimesinin Eş Anlamı:    temelinde, aslında

Esasından  : Kelimesinin Eş Anlamı:    temelinden, başından, kökünden

Esasi  : Kelimesinin Eş Anlamı:    temel, asal

Esaslı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    etkili

Esatir  : Kelimesinin Eş Anlamı:    söylencebilim

Esbap   : Kelimesinin Eş Anlamı:    elbise

Esef   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üzüntü

Esen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sıhhatli, sağlam, güçlü

Esenlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sağlık, sıhhat, selamet

Eser   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yapıt

Esin  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ilham

Esir  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tutsak

 

 

Esirgemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    korumak, bağışlamak

Esirlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tutsaklık

Eskimek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yıpranmak

Eskiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    taslak

Eskrim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kılıçoyunu

Esma   : Kelimesinin Eş Anlamı:    adlar

Esmer   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yağız, konur

Esna   : Kelimesinin Eş Anlamı:    an, sıra

Esnasında   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sırasında

Espas   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aralık

Esrar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sırlar, gizler

Esrarengiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gizemli

Esrarkeş  : Kelimesinin Eş Anlamı:    uyuşturucu bağımlısı

Esrarlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gizemli

Esvap  : Kelimesinin Eş Anlamı:    elbise, giysi

Eş  : Kelimesinin Eş Anlamı:    benzer

Eş anlamlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    anlamdaş

Eşantiyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    örneklik, bedavalık

Eşarp   : Kelimesinin Eş Anlamı:    başörtü

Eşek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    merkep

Eşelemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    karıştırmak, kurcalamak

Eşitlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    müsavat, muadelet,  müsavilik

Eşkal   : Kelimesinin Eş Anlamı:    şekil, biçim

Eşkıya   : Kelimesinin Eş Anlamı:    şâki

Eşme   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kaynak, göze

Eşsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    benzersiz, emsalsiz

Eşya   : Kelimesinin Eş Anlamı:    pırtı, nesne, gereç

Etajer   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çekmece

Etap   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aşama

Etiket   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çıkartma

Etimoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kökenbilim

Etki  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tesir

Etkin   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aktif, hareketli

Etkinlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    faaliyet

Etnik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    budunsal, ırksal

Etnografik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    budunbetimsel

Etnoloji  : Kelimesinin Eş Anlamı:    budunbilim

 

 

Etraf   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çevre

Etraflı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayrıntılı

Etüt   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ekçalışma, ekders

Ev   : Kelimesinin Eş Anlamı:    konut

Evcil   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ehli

Evham   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kuruntu

Evhamlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kuruntulanmak

Evkaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:    vakıflar

Evla   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yeğ, daha iyi

Evlat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çocuk(lar)

Evlât   : Kelimesinin Eş Anlamı:    oğul, kız, soy

Evliya   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ermiş, eren, yatır

Evolüsyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    evrim

Evrak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    belge

Evre   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aşama, safha

Evren  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kainat

Evsaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:    vasıflar

Evvel  : Kelimesinin Eş Anlamı:    önce

Evvela   : Kelimesinin Eş Anlamı:    önce

Evvelden  : Kelimesinin Eş Anlamı:    önceden

Evveliyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öncesi

Eylem   : Kelimesinin Eş Anlamı:    fiil

Eylemsi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    fiilimsi

Eyvah   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tüh, yazık

Ezcümle   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kısaca

 

 

Ezel   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öncesizlik

Ezgi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    melodi

Ezinç   : Kelimesinin Eş Anlamı:    azap

Eziyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sıkıntı

Ezkaza   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yanlışlıkla

Ezmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yassıltmak, parçalamak, hırpalamak

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.