D Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

D Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Dağdağa    : Kelimesinin Eş Anlamı:    gürültü, telaş

Dağılmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yayılmak, saçılmak, düzensizlik

Dağınık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    saçılmış, karışık, perişan, tarumar, dikkatsiz, derbeder, savruk

Dağıtıcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    müvezzi

Dağıtılmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    feshedilmek, tevzi edilmek

Dağıtmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bölmek, tevzi etmek, pay etmek, üleştirmek, parçalamak, feshetmek

Dağlamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yakmak

Daha   : Kelimesinin Eş Anlamı:    henüz

Dahi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ökeli

 

 

Dahice   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ökelice

Dahil   : Kelimesinin Eş Anlamı:    iç, içeri, içinde

Dahilî   : Kelimesinin Eş Anlamı:    iç

Dahilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ökelilik

Dahiliye   : Kelimesinin Eş Anlamı:    içişleri, iç sayrılık, içsel

Dahiliyeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:    iç sayrılıkları uzmanı, içselci

Daim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sürekli, devamlı, ara vermeden, boyuna

Daima   : Kelimesinin Eş Anlamı:    her zaman, devamlı

Daimi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sürekli

Daimî   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sürekli,  devamlı, temelli

Dair   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ait, ilişkin, hakkında, üzerine

Daire  : Kelimesinin Eş Anlamı:    teğre

Daktilo   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yazıncak

Dal   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kol, bölüm, şube

 

 

Dalalet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sapkınlık

Dalamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ısırmak

Dalaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kavga, dövüş

Dalgı  : Kelimesinin Eş Anlamı:    gaflet, aymazlık

Dalkavuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ikiyüzlü, yaltakçı, yardakçı

Dalkavukluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:    şakşakçılık

Dam  : Kelimesinin Eş Anlamı:    çatı; eş

Dâm   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tuzak

Damat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    güvey

Damgalamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    damga vurmak, lekelemek, karalamak, kötülemek

Damping   : Kelimesinin Eş Anlamı:    düşürüm

Dangalak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    avanak, bön

Danışma   : Kelimesinin Eş Anlamı:    istişare, müracaat, müzakere, müşavere

 

 

Danışman   : Kelimesinin Eş Anlamı:    müşavir

Daniska   : Kelimesinin Eş Anlamı:    iyi, en iyi

Dantel  : Kelimesinin Eş Anlamı:    oya

Dantelli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    oyalı

Dar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ensiz, kıt, elverişsiz, zorlukla

Daraba   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kepenk

Daralmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sıkılaşmak, bunalmak, sıkılmak,

Darbe   : Kelimesinin Eş Anlamı:    vuruş

Darbımesel   : Kelimesinin Eş Anlamı:    atasözü

Dargın   : Kelimesinin Eş Anlamı:    küs

Darılmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    küsmek

Darlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yokluk, yoksulluk

Darmadağınık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    karmakarışık

Darülfünun   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üniversite

 

 

Data   : Kelimesinin Eş Anlamı:     veri

Dava   : Kelimesinin Eş Anlamı:    celse

Davet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çağrı

Davetçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çağrıcı

Davetiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:    duyuru

Davetkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çağrıcı

Dayanak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    destek

Dayanıklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sağlam, metin

Dayanıksız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çürük, güçsüz

Dayanmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:    yaslanmak, abanmak, çullanmak

 

 

Debdebe   : Kelimesinin Eş Anlamı:    görkem, şatafat

Dede   : Kelimesinin Eş Anlamı:    büyükbaba, ihtiyar, yaşlı

Defa   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kere, kez

Defans   : Kelimesinin Eş Anlamı:    savunma

Defansif   : Kelimesinin Eş Anlamı:    savunmalı

Defetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    savmak, savuşturmak

Define   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gömü

Defnetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gömmek, toprağa vermek

Deformasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    biçimsizleşme

Değer   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kıymet

Değerbilir   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kadirşinas

Değerli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kıymetli

Değersiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bayağı, adi, soysuz

Değgin   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ait, ilişkin, dair

Değmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    temas etmek, dokunmak, ellemek

Değnek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sopa

Deha   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öke

Dehliz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    geçit

 

 

Dehr   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dünya

Dehşet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    korku, yılgı

Dehşetengiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    korkunç

Dehşetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    korkunç

Dejenerasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    soysuzlaşma, yozlaşma

Dejenere   : Kelimesinin Eş Anlamı:    soysuz,  yoz

Dek    : Kelimesinin Eş Anlamı:      kadar, değin

Deklare    : Kelimesinin Eş Anlamı:    bildirme

Dekolte   : Kelimesinin Eş Anlamı:    açık

Delalet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tanıtlık

Delege   : Kelimesinin Eş Anlamı:    murahhas

Deli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çılgın

Delidolu   : Kelimesinin Eş Anlamı:    patavatsız

Delil   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kanıt

Delişmen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    şımarık, delidolu

 

 

Delta   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çatalağız

Dematit   : Kelimesinin Eş Anlamı:    deri yangısı

Demeç   : Kelimesinin Eş Anlamı:    beyanat

Demirkazık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kutup yıldızı

Demonstrasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gösteri

Denek taşı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mihenk taşı

Deneme   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tecrübe

Denet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kontrol

Denetim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kontrol

Deney   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tecrübe

Deneyim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tecrübe

Denge   : Kelimesinin Eş Anlamı:    muvazene

Denk   : Kelimesinin Eş Anlamı:    müsavi

Denklem   : Kelimesinin Eş Anlamı:    eşitlik

Departman   : Kelimesinin Eş Anlamı:    işbölümü

Deprem  : Kelimesinin Eş Anlamı:    zelzele

Depresyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çöküntü

Depreşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    nüksetmek

 

 

Derece   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aşama, rütbe, basamak, seviye, mertebe, kademe

Dergi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mecmua

Derhal   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hemen

Deri   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ten

Derkenar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kenar yazısı

Derlemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    toplamak, biriktirmek

Derman  : Kelimesinin Eş Anlamı:    güç, ilaç, çare

Dermansız   : Kelimesinin Eş Anlamı:    güçsüz, halsiz, yorgun argın, bitik, takatsiz

Dernek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    cemiyet, kuruluş, kurul

Dershane   : Kelimesinin Eş Anlamı:    derslik

Derslik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sınıf

Dertli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üzgün, hasta

Derya   : Kelimesinin Eş Anlamı:    deniz

Despot   : Kelimesinin Eş Anlamı:    zorba

Despotizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:    zorbalık

 

 

Destan   : Kelimesinin Eş Anlamı:    koçaklama

Deste   : Kelimesinin Eş Anlamı:    demet, bağlam, bağ

Destur   : Kelimesinin Eş Anlamı:    izin, savulunuz

Detant   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yumuşama

Detay   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ayrıntı

Deterjan  : Kelimesinin Eş Anlamı:    çamaşır tozu, arıtıcı

Dev  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ulu

Deva   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ilaç

Devam  : Kelimesinin Eş Anlamı:    sürek

Devamlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sürekli

Devamlılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    süreklilik

Devasa   : Kelimesinin Eş Anlamı:    irici

Deve   : Kelimesinin Eş Anlamı:    lama

Deveran   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dolaşım

Devinim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hareket

 

 

Devir   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çağ

Devirmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    düşürmek, yıkmak, içmek

Devran   : Kelimesinin Eş Anlamı:    talih, dünya, kader, baht, zaman

Devre   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dönem

Devretmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aktarmak

Devrim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    inkılap

Devriye   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kol, karakol

Devşirmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    toplamak

Deyim  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tabir

Deyiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üslup

Dış   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hariç

Dış alım   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ithalat

Dış satım  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ihracat

Dışbükey   : Kelimesinin Eş Anlamı:    konveks

Dışık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    cüruf

Didaktik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öğretici

Didar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yüz, çehre

Difraksiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kırılım

Difteri   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kuşpalazı

Difüzyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yayım

 

 

 

Diğer   : Kelimesinin Eş Anlamı:    başka

Diğeri   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öteki

Dik kafalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    geçimsiz, inatçı, huysuz

Dikkatsiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:    savruk, dalgın, özensiz

Diksiyon  : Kelimesinin Eş Anlamı:    söyleyiş

Dikta   : Kelimesinin Eş Anlamı:    buyruk

Diktacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    buyrukçu

Diktatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:    buyurgan

Dil   : Kelimesinin Eş Anlamı:    lisan

Dilaver   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bahadır, yiğit

Dilbaz  : Kelimesinin Eş Anlamı:    konuşkan

Dilber   : Kelimesinin Eş Anlamı:    güzel

Dilbilgisi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gramer

Dildar   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sevgili

Dilek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    istek

Dilemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    istemek

Dilsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    lal

 

 

Dilşat   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mutlu, bahtiyar

Dimağ   : Kelimesinin Eş Anlamı:    beyin

Dimağçe   : Kelimesinin Eş Anlamı:    beyincik

Dinamik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hareketli, canlı, devingen

Dinamizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:    coşkunluk,  dirilik, gürellik

Dinamometre   : Kelimesinin Eş Anlamı:    güç ölçer

Dinç  : Kelimesinin Eş Anlamı:    esen, sağlam, güçlü, canlı, zinde

Dingin   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sakin

Dinlemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kulak vermek, işitmek, söz dinlemek

Dinsel  : Kelimesinin Eş Anlamı:    dini

Dipfriz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    derin dondurucu, donduraç

Dipli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    derin, esaslı

Diploma   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yeterlilik belgesi

 

 

Dirayet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yetenek, beceriklilik, seziş

Direkt   : Kelimesinin Eş Anlamı:    doğrudan

Direktif   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yönerge

Direktör   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yönetici

Diri   : Kelimesinin Eş Anlamı:    canlı

Dirije   : Kelimesinin Eş Anlamı:    güdümlü

Dirilmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    canlanmak

Dirim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hayat

Dirlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    huzur,  refah

Disiplin   : Kelimesinin Eş Anlamı:    düzen

Diskur   : Kelimesinin Eş Anlamı:    söylev, söylem

Dispanser   : Kelimesinin Eş Anlamı:    bakımevi

Distribütör   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dağıtıcı, dağıtaç

Dişlemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ısırmak

Dişli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    güçlü, arkalı, koruyuculu

Divane   : Kelimesinin Eş Anlamı:    deli, kaçık

Diyagram   : Kelimesinin Eş Anlamı:    çizenek

 

 

Diyalekt   : Kelimesinin Eş Anlamı:    lehçe

Diyalektik   : Kelimesinin Eş Anlamı:    diyeleksel

Diyalog   : Kelimesinin Eş Anlamı:    konuşma, anlaşma

Diyanet   : Kelimesinin Eş Anlamı:    din işleri, dinselcilik

Diyar  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ülke, memleket

Dizayn   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tasarım

Dizayner   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tasarımcı

Dize   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mısra

Dizgi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tertip, nizam

Dizgici   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mürettip

Dizi   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sıra

Dizmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    sıralamak

Dogma   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kör inanç

Doğa   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tabiat

Doğa ötesi  : Kelimesinin Eş Anlamı:    metafizik

 

 

Doğal  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tabii

Doğramak  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kesmek, dilimlemek

Doğru   : Kelimesinin Eş Anlamı:    düz, namuslu, gerçek, dürüst, yasal

Doğrulamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    onaylamak, teyit etmek, tasdik etmek

Doğrulmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yönelmek, düzelmek

Doğrultu  : Kelimesinin Eş Anlamı:    istikamet, yön, cihet

Doğu   : Kelimesinin Eş Anlamı:    şark

Doğuşlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:    asil

Doğuştan   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yaradılıştan

Doktor   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hekim, sağaltman

Doktrin   : Kelimesinin Eş Anlamı:    öğreti

Dokunaklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    üzücü, etkili, acıklı, hüzünlü

Dokunmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:    değmek, ellemek

Doküman   : Kelimesinin Eş Anlamı:    belge

Dokümantasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:    belgelemek

 

 

Dokümanter   : Kelimesinin Eş Anlamı:    belgesel

Dolan   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hile

Dolaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    gezmek

Dolay   : Kelimesinin Eş Anlamı:    etraf, çevre, havali, yöre

Dolayı  : Kelimesinin Eş Anlamı:    ötürü

Dolamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    toplanmak, tamamlanmak

Doludizgin   : Kelimesinin Eş Anlamı:    son hızla

Dombay   : Kelimesinin Eş Anlamı:    manda

Dominant   : Kelimesinin Eş Anlamı:    başat

Donakalmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:    şaşmak

Done   : Kelimesinin Eş Anlamı:    veri

Donuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mat

Doruk   : Kelimesinin Eş Anlamı:    zirve

Dost   : Kelimesinin Eş Anlamı:    arkadaş

Dostane  : Kelimesinin Eş Anlamı:    dostça

 

 

 

Dosya   : Kelimesinin Eş Anlamı:    dizeç

Doymaz  : Kelimesinin Eş Anlamı:    aç gözlü

Doyum   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yetinme, kanaat

Doyurucu   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kandırıcı, inandırıcı

Doz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    miktar

Dökmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    boşaltmak, akıtmak, saçmak, salmak, bırakmak, açığa vurmak, söylemek

Dönem  : Kelimesinin Eş Anlamı:    devre

Dönemeç   : Kelimesinin Eş Anlamı:    viraj

Dönmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    geri gelmek, caymak, devretmek

Döş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    göğüs

Döşek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yatak

Döşeme   : Kelimesinin Eş Anlamı:    mefruşat

Dövüş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kavga

Dua   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yakarış

Dublaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:    seslendirme, sözlendirme

Duble   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ikil, ikili, ikiz

Dumanlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sisli

Durağan  : Kelimesinin Eş Anlamı:    sabit

Durgun   : Kelimesinin Eş Anlamı:    durağan

 

 

Durmadan  : Kelimesinin Eş Anlamı:    sürekli, aralıksız

Durmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:    kesilmek, dinmek, bulunmak, işlemek

Duru   : Kelimesinin Eş Anlamı:    berrak

Durum   : Kelimesinin Eş Anlamı:    vaziyet

Duyarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hassasiyet

Duygu   : Kelimesinin Eş Anlamı:    his

Duygulu   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hassas

Duygusuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    kalpsiz

Duyuru   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ilan

Düalite   : Kelimesinin Eş Anlamı:    ikilik

Dükkan    : Kelimesinin Eş Anlamı:    satımevi

Dükkancı  : Kelimesinin Eş Anlamı:    satıcı

Dünya   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yerküre

Düş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    rüya

Düşman  : Kelimesinin Eş Anlamı:    hasım

Düşmanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yağılık

Düşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yuvarlanmak, yağmak, isabet etmek, alçalmak

Düşünce   : Kelimesinin Eş Anlamı:    fikir

Düşünceli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tasalı

Düşüncesiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:    tasasız, kaygısız

Düşünür   : Kelimesinin Eş Anlamı:    filozof

Düvel  : Kelimesinin Eş Anlamı:    devletler

Düyun   : Kelimesinin Eş Anlamı:    borçlar

Düz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    doğru, sade

Düz yazı  : Kelimesinin Eş Anlamı:    nesir

Düzelmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:    iyileşmek

Düzen   : Kelimesinin Eş Anlamı:    seviye

 

 

Düzenbaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    hileci, düzenci

Düzenci  : Kelimesinin Eş Anlamı:    hileci

Düzenlemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tertip etmek, düzeltmek, tanzim etmek

Düzenli   : Kelimesinin Eş Anlamı:    düzgün, muntazam, tertipli, derli toplu

Düzey   : Kelimesinin Eş Anlamı:    seviye

Düzme   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sahte

Düzmeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:    sahtekar

Düztaban   : Kelimesinin Eş Anlamı:    uğursuz

Düzülmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:    koyulmak

Düzyazı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    nesir

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.