C Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimelerin Listesi

C Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı  Kelimelerin Tümü

 

Cafcaflı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sade, gösterişsiz

Cahil      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  bilgili

Cahillik     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  bilgililik, okumuşluk

Cakalı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  gösterişsiz

Camit      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  canlı

Canlandırmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  öldürmek, hareketsizleştirmek

Canlanmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  miskinleşmek, tembelleşmek

Canlı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  ölü

Canlılık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  ölülük, miskinlik, güçsüzlük

Cansız     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  diri, parlak

Cari     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  hareketsiz

Cavlak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  tüylü, örtülü

Caymak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  vazgeçmemek

Cazibe     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    gösterişsiz

Cazibeli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  itici, çirkin

Cazip     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  elverişsiz

Cebanet      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  cesaret

Cebren      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    güzellikle, iyilikle

Cedit     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eski

Cefa     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sefa

Cehalet      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  bilgelik, Ariflik

Cehennem      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  cennet

Cellat      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kurban

Cemal     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  çirkinlik

Cemil     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  çirkin

Cenk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sulh, barış

Cennet     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  cehennem

Cennetlik     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  cehennemlik

Centilmen     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kaba, görgüsüz

Centilmence     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kabaca, görgüsüzce

Cenup      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kuzey, şimal

Cereme     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kâr, yarar

Cesamet      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  küçüklük, ufaklık

Cesaret     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  korkaklık

Cesaretli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  korkak, yüreksiz

Cesur     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  korkak

Cevap     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  soru

Cevval     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  pısırık

Ceza     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  ödül

Cezalandırmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  ödüllendirmek

Cezir     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  yükselme, med

Cıbıl     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  giyinik, örtülü

Cılız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  gür

Cıvık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    katı

Cibilliyetsiz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  soylu

Cici     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  çirkin

Cicili bicili      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    süssüz, sade

Cidden     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  yalancıktan

Ciddi      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  şaka

Ciddileşmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  önemini yitirmek

Cihat      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  barış, sulh

Cilalı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  mat, donuk

Cimri     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  cömert

Cingöz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :     avanak

Cismani      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :     ruhani

Civelek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    çekingen, somurtkan

Coşkun      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    sakin, durgun

Coşkunluk      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :     sakinlik, durgunluk, hareketsizlik

Cömert      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    cimri

Curcuna      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sessizlik

Cüce      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    uzun boylu

Cüsseli      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çelimsiz

Cüz’i      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  çok, pek çok

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.