C Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

C Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Caba   : Eş Anlamı:     karşılıksız

Cadaloz   : Eş Anlamı:     huysuz, çeneli, şirret

Cafcaf   : Eş Anlamı:     şatafat, gösteriş

Cafcaflı   : Eş Anlamı:     şatafatlı, gösterişli

Cahil   : Eş Anlamı:     bilgisiz

Cahilane   : Eş Anlamı:     bilgisizce, toyca

Cahillik   : Eş Anlamı:     bilgisizlik

Caiz   : Eş Anlamı:     uygun, yerinde, gerekli

Caize   : Eş Anlamı:     bahşiş, armağan

Caka   : Eş Anlamı:     gösteriş

 

 

Cambaz   : Eş Anlamı:     akrobat, kurnaz, hileci

Camekan  : Eş Anlamı:     vitrin

Camekân  : Eş Anlamı:      vitrin

Camgöz   : Eş Anlamı:     köpek balığı, tamahkar

Camız   : Eş Anlamı:     manda

Cami   : Eş Anlamı:     tapınak

Camia   : Eş Anlamı:     topluluk, cemaat

Can   : Eş Anlamı:     yaşama, ruh

Can atmak   : Eş Anlamı:     istemek, arzulamak

Can sıkıcı   : Eş Anlamı:     bunaltıcı, boğucu

Cana yakın  : Eş Anlamı:     sevimli

Canciğer   : Eş Anlamı:     içten

Candan   : Eş Anlamı:     içtenlik

Canhıraş   : Eş Anlamı:     acı, üzücü

Cani   : Eş Anlamı:     katil

Canip   : Eş Anlamı:     yan, yön cihet, doğrultu

Canlandırmak   : Eş Anlamı:     diriltmek, gayretlendirmek

Canlı   : Eş Anlamı:     diri

Canlılık   : Eş Anlamı:     dirilik, güçlülük, etkinlik

Cansız   : Eş Anlamı:     bitkin

Cansız   : Eş Anlamı:     ölmüş, güçsüz, hareketsiz, durgun

Carcar   : Eş Anlamı:     geveze

 

 

 

Cari   : Eş Anlamı:     akan, akar, geçerli, yürür, yürürlükte olan

Cariye   : Eş Anlamı:     halayık, köle, esir, hizmetçi

Casus   : Eş Anlamı:     ajan, çaşıt

Casusluk   : Eş Anlamı:     çaşıtlık

Cavlak   : Eş Anlamı:     tüysüz, çıplak, boş, örtüsüz

Caymak   : Eş Anlamı:     vazgeçmek, dönmek

Cazibe   : Eş Anlamı:     çekim

Cazip   : Eş Anlamı:     çekici

Cebir   : Eş Anlamı:     zor, baskı, zorlama, zorlayış, matematik, denklembilimi

Cebr  : Eş Anlamı:     zor

Cebren   : Eş Anlamı:     zorla

Cedit  : Eş Anlamı:      yeni

Cefa   : Eş Anlamı:     eziyet, sıkıntı, azap, eza

Cefakâr   : Eş Anlamı:     cefa eden, cefa çeken

Cehalet   : Eş Anlamı:     bilgisizlik

Cehennem   : Eş Anlamı:     tamu

 

 

Cehennemlik   : Eş Anlamı:     günahkar

Ceht   : Eş Anlamı:     çaba, gayret

Celâdet   : Eş Anlamı:     yiğitlik, bahadırlık

Celâl    : Eş Anlamı:     büyüklük, ululuk, öfke, hiddet

Celallenmek    : Eş Anlamı:     kızmak

Celâllenmek    : Eş Anlamı:    öfkelenmek, büyüklenmek

Celp   : Eş Anlamı:     getirtme, çağrılık

Celse   : Eş Anlamı:     oturum

Cemaat   : Eş Anlamı:     topluluk, toplum

Cemal   : Eş Anlamı:     güzellik, yüz güzelliği

Cemil   : Eş Anlamı:     güzel

Cemiyet   : Eş Anlamı:     toplum

Cenah   : Eş Anlamı:     yan, kanat, kesim

Cengaver   : Eş Anlamı:     savaşçı

Cengâver   : Eş Anlamı:     savaşçı, cenkçi

 

 

 

Cenk   : Eş Anlamı:     savaş

Cennet   : Eş Anlamı:     aden, uçmağ

Cennetlik   : Eş Anlamı:     cennetmekan, günahsız, iyi

Centilmen   : Eş Anlamı:     görgülü, kibar, çelebi

Cenup   : Eş Anlamı:     güney

Cerahat   : Eş Anlamı:     irin

Cerbezeli  : Eş Anlamı:     dilli, girgin

Cereme   : Eş Anlamı:     zarar

Cereyan   : Eş Anlamı:     akım

Ceride   : Eş Anlamı:     gazete

Ceriha   : Eş Anlamı:     yara

Cerrah   : Eş Anlamı:     operatör, yarman

Cesamet   : Eş Anlamı:     büyüklük, irilik

Cesametli   : Eş Anlamı:     iri

Cesaret   : Eş Anlamı:     yüreklilik, gözü peklik, bahadırlık, ataklık, atılganlık

 

 

 

Cesaretlendirmek   : Eş Anlamı:     yüreklendirmek

Cesaretli   : Eş Anlamı:     gözü pek

Cesaretsiz   : Eş Anlamı:     yüreksiz

Ceset   : Eş Anlamı:     ölü

Cesim   : Eş Anlamı:     büyük, iri

Cesur   : Eş Anlamı:     yürekli

Cet   : Eş Anlamı:     ata

Cetvel   : Eş Anlamı:     çizelge

Cevaben   : Eş Anlamı:     yanıt olarak, yanıtça

Cevabi   : Eş Anlamı:     yanıtsal

Cevap   : Eş Anlamı:     yanıt

Cevaplamak  : Eş Anlamı:     yanıtlamak

Cevdet   : Eş Anlamı:     iyilik, saflık, kusursuzluk

Cevher   : Eş Anlamı:     töz, yetenek, öz

Cevir   : Eş Anlamı:     cefa, eziyet, üzgü

 

 

 

Ceviz   : Eş Anlamı:     koz

Ceylan   : Eş Anlamı:     geyik

Ceza   : Eş Anlamı:     eziyet

Cezaevi   : Eş Anlamı:     mahpushane

Cezbe   : Eş Anlamı:     coşku

Cezbetmek   : Eş Anlamı:     hayran etmek, göz almak, çekmek

Cezir   : Eş Anlamı:     çekilme, inme, gitme

Chat   : Eş Anlamı:     söyleşi

Check-in    : Eş Anlamı:     giriş işlemi

Check-out   : Eş Anlamı:     çıkış işlemi

Check-up   : Eş Anlamı:      sağlık taraması

Chip   : Eş Anlamı:     yonga

Cılız   : Eş Anlamı:     sıska

Cıvık   : Eş Anlamı:     sulu, gevşek

Cıvıtmak   : Eş Anlamı:     cıvık olmak

Cibillet   : Eş Anlamı:     soy

Cibilliyet   : Eş Anlamı:     yaradılış, maya

Cibilliyetsiz   : Eş Anlamı:     soysuz

Cici   : Eş Anlamı:     güzel, hoş, iyi

Cicili bicili  : Eş Anlamı:   süslü, bezekli

 

 

Cidal    : Eş Anlamı:     uğraşma, savaşma

Cidden   : Eş Anlamı:     gerçekten, hakikaten

Ciddi   : Eş Anlamı:     ağırbaşlı

Cihan   : Eş Anlamı:     dünya, evren, alem, acun

Cihat   : Eş Anlamı:     din savaşı

Cihaz   : Eş Anlamı:     aygıt

Cihet   : Eş Anlamı:     yön

Cila   : Eş Anlamı:     parlatıcı

Cilalamak  : Eş Anlamı:     parlatmak

Cilalı   : Eş Anlamı:     parlak, süslü

Cilasız  : Eş Anlamı:     soluk

Cilt   : Eş Anlamı:     ten

Ciltçi  : Eş Anlamı:     mücellit

Cilve   : Eş Anlamı:     naz, eda

Cimri   : Eş Anlamı:     hasis

Cimrilik  : Eş Anlamı:     pintilik, eli sıkılık

Cin   : Eş Anlamı:     tür

 

 

 

Cins   : Eş Anlamı:     tür

Cinsiyet     : Eş Anlamı:     eşeylik

Cisim   : Eş Anlamı:     madde, gövde, beden

Civan   : Eş Anlamı:     körpe, genç

Civanmert   : Eş Anlamı:     mert yaradılışlı, yiğit

Civar   : Eş Anlamı:     yöre

Civelek   : Eş Anlamı:     neşeli, sokulgan, sevimli

Computer   : Eş Anlamı:   bilgisayar

Conta   : Eş Anlamı:     yalıtaç

Coşkun   : Eş Anlamı:     taşkın, ateşli, heyecanlı

Coşmak   : Eş Anlamı:     ateşlenmek, heyecanlanmak, hararetlenmek

Cömert   : Eş Anlamı:     eli açık

Cömertlik  : Eş Anlamı:     eliaçıklık

Cumhur   : Eş Anlamı:     halk, topluluk

Cumhurbaşkanı   : Eş Anlamı:     Reisicumhur

Cumhuriyet    : Eş Anlamı:     kamuerki, ulusal egemenlik

Curcuna   : Eş Anlamı:     gürültü, patırtı, şamata

Cüce   : Eş Anlamı:     bodur, bacaksız, bücür

Cücük   : Eş Anlamı:     filiz, tomurcuk

Cüda   : Eş Anlamı:     ayrı, uzak

 

Cühela   : Eş Anlamı:     bilgisizler

Cümbüş   : Eş Anlamı:     eğlenti

Cümle   : Eş Anlamı:     tümce

Cür’et   : Eş Anlamı:     ataklık, cesaret

Cürüm   : Eş Anlamı:     suç

Cüsse   : Eş Anlamı:     gövde, yapı

Cüsseli   : Eş Anlamı:   iri yan

Cüz’i    : Eş Anlamı:    az, azıcık

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.