Ç Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

Ç Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Çaba   : Eş Anlamı:    gayret

Çabalamak   : Eş Anlamı:    ceht etmek, gayret etmek, çalışmak uğraşmak

Çabucak   : Eş Anlamı:    çarçabuk, hemencecik, ivedilikle

Çabuklaşmak   : Eş Anlamı:    tezleşmek, ivedileşmek, süratlenmek

Çabukluk   : Eş Anlamı:    tezlik, ivedi, sürat

Çaçaron   : Eş Anlamı:    geveze, çenesi düşük

Çağ   : Eş Anlamı:    devir, vakit, yaş

Çağdaş   : Eş Anlamı:    modern, uygar

Çağırmak   : Eş Anlamı:    seslenmek, bağırmak, haykırmak, davet etmek, okumak

Çağlayan   : Eş Anlamı:    şelale, çavlan, çağlar

Çağrı   : Eş Anlamı:    davet

 

 

Çakırkeyif   : Eş Anlamı:    sarhoş

Çakışmak   : Eş Anlamı:    kenetlenmek, bağlanmak

Çakmak   : Eş Anlamı:    vurmak, anlamak, sezinlemek

Çaktırmadan   : Eş Anlamı:    gizlice

Çalâk   : Eş Anlamı:    atik

Çalap   : Eş Anlamı:    Tanrı, Allah, Mevla

Çalgı    : Eş Anlamı:     saz

Çalım   : Eş Anlamı:    gösteriş, tafra, şişinme, kibir

Çalımlı   : Eş Anlamı:    gösterişli, tafralı, şişinmeli, kibirli

Çalışkan   : Eş Anlamı:    hamarat, becerikli, işgüzarlık

Çalışma   : Eş Anlamı:    uğraşma, mesai, gayret

Çalmak  : Eş Anlamı:    aşırmak

 

 

Çamur   : Eş Anlamı:    balçık

Çamurlamak   : Eş Anlamı:    kötülemek

Çapaçul   : Eş Anlamı:    kılıksız, hırpani

Çapraşık   : Eş Anlamı:    karışık

Çapulcu   : Eş Anlamı:    yağmacı

Çaput   : Eş Anlamı:    paçavra, bez

Çarçabuk   : Eş Anlamı:    tez, hemencecik

Çarçur   : Eş Anlamı:    ziyan

Çare   : Eş Anlamı:    deva

Çareli   : Eş Anlamı:    umarlı

Çaresiz   : Eş Anlamı:    naçar, biçare, iyileşmez

Çaresizlik  : Eş Anlamı:    umarsızlık

 

 

Çarpık   : Eş Anlamı:    eğri, eğri büğrü

Çarpık çurpuk   : Eş Anlamı:    eğri büğrü

Çarpıtmak   : Eş Anlamı:    eğriltmek, yamultmak

Çarpmak   : Eş Anlamı:    vurmak, hızla değmek, başına geçmek

Çatı  : Eş Anlamı:    dam

Çatık   : Eş Anlamı:    somurtkan, asabi, sinirli, öfkeli

Çatışma   : Eş Anlamı:    çarpışma, kavga

Çatlatmak   : Eş Anlamı:    yarmak, kıskandırmak, sıkıntı vermek

Çavlan   : Eş Anlamı:    çağlayan, şelale

Çayır  : Eş Anlamı:    davet

Çedik   : Eş Anlamı:    ayakkabı

Çehre   : Eş Anlamı:    yüz

Çekecek  : Eş Anlamı:    kerata

 

 

Çekememek  : Eş Anlamı:    kıskanmak, katlanamamak

Çeki  : Eş Anlamı:    tartı

Çekici   : Eş Anlamı:    cazip, ılımlı

Çekim  : Eş Anlamı:    cazibe

Çekinden  : Eş Anlamı:    ürkek, utangaç, içine kapanık

Çekinmeden   : Eş Anlamı:    korkusuzca

Çekişme   : Eş Anlamı:    kavga, yarışma, mücadele, azar

 Çekişmek   : Eş Anlamı:    kavga etmek, tartışmak, bozuşmak, mücadele etmek, yarışmak

Çelimsiz   : Eş Anlamı:    zayıf, cüssesiz

Çelişkilik   : Eş Anlamı:    aykırılık, zıtlık, tutarsızlık

Çember   : Eş Anlamı:    manka, döngü

Çenebaz   : Eş Anlamı:    çalçene, konuşkan, lafçı

Çentik  : Eş Anlamı:    kertik

Çermik  : Eş Anlamı:    kaplıca, ılıca

Çeşit  : Eş Anlamı:    tür

Çeşitli  : Eş Anlamı:    muhtelif

Çeşm  : Eş Anlamı:    göz

 

 

Çeşni   : Eş Anlamı:    tat

Çetin   : Eş Anlamı:    zorlu, zor, güç, sert

Çetrefil   : Eş Anlamı:    karışık, anlaşılmaz

Çevik   : Eş Anlamı:    atak

Çeviri   : Eş Anlamı:    tercüme

Çevirmek  : Eş Anlamı:    döndürmek, tercüme etmek, çeviri yapmak, kuşatmak, sarmak

Çevirmen  : Eş Anlamı:    tercüman

Çevre  : Eş Anlamı:    etraf

Çevrelemek  : Eş Anlamı:    kuşatmak, sarmak, çevirmek, sınırlamak

Çığır   : Eş Anlamı:    yol, patika, iz, keçiyolu

Çığlık   : Eş Anlamı:    feryat

Çıkar   : Eş Anlamı:    menfaat

Çıkarmak   : Eş Anlamı:    sökmek, koparmak, yayımlamak, neşretmek

Çıkışlı   : Eş Anlamı:    mezun

Çıkışmak  : Eş Anlamı:    azarlamak

 

 

Çıkışmamak   : Eş Anlamı:    yetmemek, az gelmek

Çıkmak  : Eş Anlamı:    görünmek, gitmek, eksilmek, ayrılmak

Çıkmaz   : Eş Anlamı:    dipsiz, sonsuz, sonuçsuz, neticesiz

Çıldırmak  : Eş Anlamı:    delirmek

Çılgın   : Eş Anlamı:    deli

Çıplak   : Eş Anlamı:    soyunuk, üryan, örtüsüz, cıbıl

Çıt yok  : Eş Anlamı:    sessiz, sakin

Çıtı pıtı  : Eş Anlamı:    minyon, ufak tefek, sevimli

Çiçek bozuğu  : Eş Anlamı:    çopur

Çift   : Eş Anlamı:    çifte, eş

Çiftçilik   : Eş Anlamı:    ziraat

Çifte   : Eş Anlamı:    ikil, ikili, ikiz

 

 

Çiftelemek   : Eş Anlamı:    tekmelemek

Çiğ   : Eş Anlamı:    pişmemiş, kaba, yersiz

Çile   : Eş Anlamı:    azap, eza, zahmet, cefa

Çileli   : Eş Anlamı:    sıkıntılı

Çilenti   : Eş Anlamı:    serpinti

Çimlenmek   : Eş Anlamı:    yeşermek, yararlanmak

Çimmek  : Eş Anlamı:    yıkanmak

Çingene   : Eş Anlamı:    arsız, cimri

Çirkef   : Eş Anlamı:    bulaşkan, şirret, iğrenç

Çirkin   : Eş Anlamı:    biçimsiz, suratsız, bed, gudubet

Çiroz   : Eş Anlamı:    çelimsiz

Çizelge   : Eş Anlamı:    cetvel

Çizik   : Eş Anlamı:    çizilmiş, çizgi

Çizinti  : Eş Anlamı:    sıyrık

Çocuk  : Eş Anlamı:    evlât

 

 

Çocukbilim  : Eş Anlamı:    pedagoji

Çoğunluk   : Eş Anlamı:    ekseriyet

Çok   : Eş Anlamı:    fazla

Çokbilmiş   : Eş Anlamı:    sinsi, kurnaz

Çokluk   : Eş Anlamı:    çoğunluk, ekseriyet

Çoktan  : Eş Anlamı:    eskiden, uzun zamandır

Çolak  : Eş Anlamı:    sakat

Çolpa  : Eş Anlamı:    beceriksiz, hünersiz

Çomak  : Eş Anlamı:    değnek

Çorak  : Eş Anlamı:    verimsiz, kıraç

Çökkün  : Eş Anlamı:    güçsüz

Çökmek  : Eş Anlamı:    yıkılmak, oturuvermek, batmak

Çöküntü  : Eş Anlamı:    enkaz

 

 

Çöreklenmek  : Eş Anlamı:  oturmak, yayılmak

Çözmek   : Eş Anlamı:      halletmek, kurtarmak, açmak

Çözülmek  : Eş Anlamı:     gevşemek, erinmek, yumuşamak, yenilemek, dağılmak

Çözüm  : Eş Anlamı:    çare

Çözümleme  : Eş Anlamı:    analiz

Çullanmak  : Eş Anlamı:    abanmak

Çürük  : Eş Anlamı:    bozulmuş, temelsiz, boş, dayanıksız

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.