B Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

B Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Baba    : Eş Anlamı:      ata, peder

Babacan    : Eş Anlamı:       cana yakın, olgun, kalender

Babalanmak     : Eş Anlamı:   öfkelenmek

Babayiğit    : Eş Anlamı:     mert, güçlü, yürekli

Bacak   : Eş Anlamı:       ayak

Bacı   : Eş Anlamı:       kız kardeş

Bade   : Eş Anlamı:       süci, içki

Badire   : Eş Anlamı:       felaket, güçlük

Bagaj   : Eş Anlamı:       yük

Bağ     : Eş Anlamı:       demet, deste, denk, sargı

Bağdaşmak    : Eş Anlamı:       uzlaşmak, anlaşmak, uyuşmak

Bağfiil    : Eş Anlamı:     ulaç

Bağımlı   : Eş Anlamı:      tâbi

Bağımsız    : Eş Anlamı:       müstakil

Bağımsızlık   : Eş Anlamı:       istiklal, özgürlük, hürriyet

Bağıntılı   : Eş Anlamı:       bağlı

Bağır   : Eş Anlamı:      göğüs

 

 

Bağırmak   : Eş Anlamı:       seslenmek

Bağış    : Eş Anlamı:     teberru

Bağışıklık   : Eş Anlamı:      muafiyet

Bağışlama   : Eş Anlamı:       affetme

Bağışlamak   : Eş Anlamı:       affetmek

Bağlamak   : Eş Anlamı:      düğümlemek, söz almak, takmak

Bağlanmak   : Eş Anlamı:       sevmek

Bağlantı   : Eş Anlamı:      irtibat, ilgi

Bağlılık   : Eş Anlamı:       sadakat, ilgi

Bağnaz   : Eş Anlamı:       yobaz

Bağnazlık   : Eş Anlamı:     taassup, geri kafalılık

Bahadır   : Eş Anlamı:       kahraman, yiğit

Bahane    : Eş Anlamı:      sebep, neden

Bahar   : Eş Anlamı:      ilkyaz

Baharat   : Eş Anlamı:       otyam

Bahir    : Eş Anlamı:      deniz

Bahis    : Eş Anlamı:      konu, mevzu, öcür

Bahsetmek     : Eş Anlamı:     konuşmak

Baht    : Eş Anlamı:       talih, yazgı, mut

 

 

Bahtiyar   : Eş Anlamı:      mutlu

Bahtiyarlık     : Eş Anlamı:    mutluluk

Bahtsız     : Eş Anlamı:       talihsiz

Bakım    : Eş Anlamı:       özen

Bakımlı     : Eş Anlamı:    mamur, eskimemiş, yıpranmamış

Bakış    : Eş Anlamı:      nazar

Baki    : Eş Anlamı:      ölümsüz, kalıcı, kalımlı

Bakiye   : Eş Anlamı:     kalan, artan

Balans   : Eş Anlamı:     denge

Balçık    : Eş Anlamı:      çamur

Balya    : Eş Anlamı:      deng

Banal    : Eş Anlamı:      sıradan

Bandaj   : Eş Anlamı:      sargı

Bandıra   : Eş Anlamı:      sancak

Banyo    : Eş Anlamı:     yunak

Barbar   : Eş Anlamı:       ilkel

Barış   : Eş Anlamı:      sulh

Barikat   : Eş Anlamı:      engel

Bariz   : Eş Anlamı:      belirgin

Barometre   : Eş Anlamı:      basınçölçer

Basımevi     : Eş Anlamı:    matbaa

Basınç   : Eş Anlamı:     tazyik

Basiret   : Eş Anlamı:     öngörü

 

 

Basit   : Eş Anlamı:     kolay, yalın, sıradan

Basket   : Eş Anlamı:     manka, çember

Basketbol   : Eş Anlamı:     çembertopu

Baskül   : Eş Anlamı:     tartı

Baş   : Eş Anlamı:     kafa

Başeğme   : Eş Anlamı:     boyun eğme, başeğim, teslimiyet, itaat

Başgöz etmek   : Eş Anlamı:      evlendirmek, birleştirmek

Başıboş    : Eş Anlamı:     serbest, hür, kayıtsız

Başıbozuk   : Eş Anlamı:      düzensiz, gelişigüzel

Başıdinç   : Eş Anlamı:     rahat

Başıkabak   : Eş Anlamı:      saçsız

Başına buyruk   : Eş Anlamı:     bağımsız, özgür

Başka    : Eş Anlamı:      diğer

Başkalaşmak   : Eş Anlamı:     değişmek

Başkaldırı   : Eş Anlamı:     isyan

Başkan    : Eş Anlamı:     reis

Başkası   : Eş Anlamı:     diğerleri, ötekisi

Başkâtip   : Eş Anlamı:     başyazman

Başkent    : Eş Anlamı:      başşehir

Başkomutan    : Eş Anlamı:     başkumandan

Başkonsolos    : Eş Anlamı:     büyükelçi

Başlamak    : Eş Anlamı:     girişmek, harekete geçmek, muameleye koymak

Başlangıç   : Eş Anlamı:     ön söz

Başlayış   : Eş Anlamı:     giriş

Başmakale   : Eş Anlamı:     başyazı

Başmuharrir   : Eş Anlamı:     başyazar

Başörtülü    : Eş Anlamı:     örtülü, eşarplı

Başsağlığı   : Eş Anlamı:     taziye

Başsız   : Eş Anlamı:      lidersiz, öndersiz, amirsiz, reissiz, şefsiz

 

 

Başsızlık    : Eş Anlamı:     anarşi

Başşehir   : Eş Anlamı:     başkent

Baştan    : Eş Anlamı:      tekrar

Baştan savma   : Eş Anlamı:     gelişigüzel

Başvekalet    : Eş Anlamı:     başbakanlık

Başvekil   : Eş Anlamı:     başbakan

Başvuru   : Eş Anlamı:     müracaat

Batak   : Eş Anlamı:     bataklık, batmış, faydasız, mahvolmuş

Batakçı   : Eş Anlamı:     dolandırıcı, müflis

Batı    : Eş Anlamı:     garp

Batıl   : Eş Anlamı:     temelsiz, çürük, boş batır

Batma   : Eş Anlamı:     boğulma, gömülme, gurup, inkıraz

Batmak   : Eş Anlamı:     boğulmak, gömülmek, dalmak, iflas etmek, çökmek, kaybolmak

Batur   : Eş Anlamı:     yiğit, bahadır, kahraman, korkusuz

Bayağı   : Eş Anlamı:     adi

Bayağılaşmak   : Eş Anlamı:     adileşmek, kötüleşmek, inmek

Bayağılık   : Eş Anlamı:     adilik, alçaklık

Baygın    : Eş Anlamı:     süzgün, bayılmış, sevdalı, aşık

Bayılmak  : Eş Anlamı:     sersemlemek, süzülmek, mahmur olmak

Bayındır   : Eş Anlamı:     mamur

Bayındırlık   : Eş Anlamı:     imar

Baytar   : Eş Anlamı:     veteriner

Baz    : Eş Anlamı:     temel

Bazen   : Eş Anlamı:     çoğu zaman

 

 

Bazı   : Eş Anlamı:     birtakım, kimi, arada, bir, ara sıra

Bebe   : Eş Anlamı:     bebek

Becayiş   : Eş Anlamı:     değişme

Beceri  : Eş Anlamı:     yetenek

Becerikli   : Eş Anlamı:     usta hünerli, mahir

Beceriklilik   : Eş Anlamı:     ustalık, hünerlilik, maharetlilik

Beceriksiz   : Eş Anlamı:     hünersiz, maharetsiz, çalpa

Bed   : Eş Anlamı:     kötü

Bedava   : Eş Anlamı:     parasız

Bedavacı   : Eş Anlamı:     beleşçi

Bedbaht   : Eş Anlamı:     mutsuz, talihsiz, bahtsız

Bedbin   : Eş Anlamı:     kötümser

Bedbinlik   : Eş Anlamı:     kötümserlik

Beddua   : Eş Anlamı:     ilenme, lanet

Bedel   : Eş Anlamı:     karşılık, fiyat, kıymet, eşit

Bedelsiz   : Eş Anlamı:     karşılıksız

Beden   : Eş Anlamı:   gövde

Bedevi   : Eş Anlamı:     göçebe

Beğeni   : Eş Anlamı:     gusto

Beğenmek   : Eş Anlamı:     hoşlanmak

Behemehal   : Eş Anlamı:     mutlaka

 

 

Beher   : Eş Anlamı:     her bir

Beis   : Eş Anlamı:     sakınca

Beka   : Eş Anlamı:     kalıcılık, ölümsüzlük

Beklemek   : Eş Anlamı:     oyalanmak, eğlenmek, gözlemek, ummak

Bekri   : Eş Anlamı:     sarhoş

Bela   : Eş Anlamı:     felaket

Belde   : Eş Anlamı:     şehir

Beleş   : Eş Anlamı:     karşılıksız, bedava

Beleşçi   : Eş Anlamı:     bedavacı

Belge   : Eş Anlamı:     vesika

Belgin   : Eş Anlamı:     açık

Belirgin   : Eş Anlamı:     bariz, seçkin, açık

Belirli   : Eş Anlamı:     muayyen, belli

Belirsiz  : Eş Anlamı:     müphem, meçhul

Belirten   : Eş Anlamı:     tamlayan

Belirti   : Eş Anlamı:     alamet, işaret, im, nişan, simge, sembol, ipucu

Bellek   : Eş Anlamı:     hafıza

Bellemek   : Eş Anlamı:     öğretmek

Belletmek   : Eş Anlamı:     öğretmek, ezberletmek

Belli   : Eş Anlamı:     aşikar, muayyen, belirli, açık, sade, aleni

 

 

Bembeyaz   : Eş Anlamı:     apak

Bencil   : Eş Anlamı:     egoist

Bencillik   : Eş Anlamı:     egoistlik

Benek    : Eş Anlamı:     nokta

Bengi   : Eş Anlamı:     ebedi, daimi

Bengi su    : Eş Anlamı:    abıhayat

Benlik   : Eş Anlamı:     kişilik

Beraat   : Eş Anlamı:     arınma, aklanma

Beraber   : Eş Anlamı:     birlikte

Berabere   : Eş Anlamı:     eşit

Berbat   : Eş Anlamı:     kötü, pis, fena

Bereket   : Eş Anlamı:     bolluk

Bereketli   : Eş Anlamı:     bol, verimli, gür

Berelemek   : Eş Anlamı:     hırpalamak

Berk   : Eş Anlamı:     katı, sert

Berkitmek   : Eş Anlamı:     sağlamlaştırmak

Berrak   : Eş Anlamı:     duru

Berraklaşmak   : Eş Anlamı:     durulaşmak, saydamlaşmak, temizlenmek, netleşmek, anlaşmak

Besbelli   : Eş Anlamı:     apaçık şüphesiz

Besili    : Eş Anlamı:     semiz

Besin    : Eş Anlamı:     gıda

Beslenmek   : Eş Anlamı:     doyurmak, yetiştirmek

Beste    : Eş Anlamı:     ezgi

 

 

Bestekâr   : Eş Anlamı:     besteci, ezgici

Beşaret   : Eş Anlamı:     müjde, muştu

Beşer   : Eş Anlamı:     insan

Beşeriyet   : Eş Anlamı:     insanlık

Beter   : Eş Anlamı:     kötü, berbat

Beti   : Eş Anlamı:     şekil, biçim

Betimlemek   : Eş Anlamı:     tasvir etmek

Beyanat    : Eş Anlamı:     demeç

Beyanname   : Eş Anlamı:     bildiri, bildirim

Beyaz   : Eş Anlamı:     ak

Beyazlatmak   : Eş Anlamı:     ağartmak, temizlemek

Beygir   : Eş Anlamı:     at

Beyhude   : Eş Anlamı:     boşuna

Beyin   : Eş Anlamı:     dimağ

Beyinsiz   : Eş Anlamı:     akılsız

Beynelmilel     : Eş Anlamı:     uluslararası

Bezdirmek   : Eş Anlamı:     bıktırmak, usandırmak

Bezeme    : Eş Anlamı:     süsleme

Bezgin  : Eş Anlamı:     yılmış, bıkkın

Bezirgan   : Eş Anlamı:     tüccar, tecimen

Bezmek   : Eş Anlamı:     bıkmak

Bıçkın    : Eş Anlamı:     külhanbeyi, çapkın

Bıdık    : Eş Anlamı:     kısa, tıknaz

Bıkmak   : Eş Anlamı:     yılmak

Bıktırmak   : Eş Anlamı:     usandırmak, bezdirmek

Bırakmak   : Eş Anlamı:     yılmak

Biberon   : Eş Anlamı:     sütlük

Bibliyofil   : Eş Anlamı:     kitapsever

 

 

Bibliyografi  : Eş Anlamı:     kaynakça

Biblo  : Eş Anlamı:     süslük

Biçare   : Eş Anlamı:     zavallı

Biçim   : Eş Anlamı:     şekil

Biçimlendirmek   : Eş Anlamı:     şekillendirmek

Biçimli   : Eş Anlamı:     güzel, yakışıklı

Biçimsiz   : Eş Anlamı:     çirkin, sevimsiz, yakışsız

Biçmek   : Eş Anlamı:     kesmek, doğramak, ayırmak, bölmek, hasat etmek

Bidat   : Eş Anlamı:     uyduruk

Bienal   : Eş Anlamı:     yılaşırı

Bigâne    : Eş Anlamı:     ilgisiz, aldırışsız, yâd

Bigudi   : Eş Anlamı:      sarmaç

Bîgünah   : Eş Anlamı:     günahsız

Bihaber   : Eş Anlamı:     habersiz

Bijuteri   : Eş Anlamı:     takı

Bilahare   : Eş Anlamı:     sonra

Bilaistisna   : Eş Anlamı:     ayırmaksızın

Bilakis   : Eş Anlamı:     tersine

Bilâkis   : Eş Anlamı:    tam tersine

Bilavasıta   : Eş Anlamı:     doğrudan

Bildik   : Eş Anlamı:     tanıdık

Bildiri   : Eş Anlamı:     tebliğ, beyanname

Bildirmek   : Eş Anlamı:     haber vermek, anlatma, ifade

Bilemek   : Eş Anlamı:     keskinleştirmek

Bilet   : Eş Anlamı:     girimlik

Bilgi   : Eş Anlamı:     malûmat

 

 

Bilgin   : Eş Anlamı:     alim

Bilgisayar   : Eş Anlamı:     kompüter

Bilgisiz   : Eş Anlamı:      cahil

Bilgisizlik   : Eş Anlamı:     cehalet

Bilhassa   : Eş Anlamı:     özellikle

Bilim   : Eş Anlamı:     ilim

Bilinç   : Eş Anlamı:     şuur

Bilinçaltı   : Eş Anlamı:     şuuraltı

Bilinçdışı   : Eş Anlamı:     şuursuzca

Bilinçli   : Eş Anlamı:     şuurlu

Bilindik   : Eş Anlamı:     malum, bilinen

Bilinen   : Eş Anlamı:     bilindik, malum

Bilinmiyen   : Eş Anlamı:     meçhul

Bilirkişi   : Eş Anlamı:     uzman, eksper

Billur   : Eş Anlamı:     sırça

Bilmek   : Eş Anlamı:     anlamak, öğrenmek

Bilmez   : Eş Anlamı:     cahil

Bilmezlik   : Eş Anlamı:     cehalet

Bilumum   : Eş Anlamı:     bütün

Bina   : Eş Anlamı:     yapı

Binaen   : Eş Anlamı:     dayanarak

Binaenaleyh   : Eş Anlamı:     bundan dolayı, dolayısıyla

Binek   : Eş Anlamı:     binilen

Binici   : Eş Anlamı:     süvari, atlı, sipahi

Bir   : Eş Anlamı:     tek, aynı, müşterek, yalnız, eşit

Birader   : Eş Anlamı:     erkek kardeş, arkadaş

Biraz   : Eş Anlamı:     azıcık

Birçok   : Eş Anlamı:     çok, pek çok

Birden   : Eş Anlamı:     ani

Birdenbire   : Eş Anlamı:     aniden

Birey   : Eş Anlamı:     fert

Bireysel   : Eş Anlamı:     ferdi

Biricik   : Eş Anlamı:     tek

 

 

Birikmek   : Eş Anlamı:     yığılmak, toplanmak

Biriktirmek   : Eş Anlamı:     toplamak

Birinci   : Eş Anlamı:     ilk, iyi

Birincil   : Eş Anlamı:     ana, en ilk

Birisi   : Eş Anlamı:     biri

Birleşmek   : Eş Anlamı:     bütünleşmek, uyuşmak, kaynaşmak, yaklaşmak

Birlikte   : Eş Anlamı:     beraber

Birtakımı   : Eş Anlamı:     bazısı

Bitap   : Eş Anlamı:     argın, halsiz, bitkin

Bitaraflık    : Eş Anlamı:   yansızlık

Bitek   : Eş Anlamı:     verimli

Biteviye   : Eş Anlamı:     sürekli,  yeknesak

Biteviyelik   : Eş Anlamı:     süreklilik, yeknesaklık

Bitimli   : Eş Anlamı:     sonlu, sonuçlu, sınırlı

Bitimsiz   : Eş Anlamı:     sonsuz, sonuçsuz, neticesiz, sınırsız

Bitirmek   : Eş Anlamı:     sonuçlandırmak, tamamlamak, tüketmek

Bitişik   : Eş Anlamı:     yapışık, kavuşuk, yandaki

Bitki   : Eş Anlamı:     nebat

Bitkin   : Eş Anlamı:     halsiz, bitap

Bitkinlik   : Eş Anlamı:     cansızlık, yorgunluk

Bitkisel   : Eş Anlamı:     nebati

Bitmek   : Eş Anlamı:     tükenmek, tamamlanmak, son bulmak

Bivefa   : Eş Anlamı:     vefasız

Biyografi   : Eş Anlamı:     hayat hikayesi

Bizar   : Eş Anlamı:     tedirgin, bıkmış

Bizatihi   : Eş Anlamı:     kendisi, kendiliğinden

Bizzat   : Eş Anlamı:     kendi, kendisi

Blender   : Eş Anlamı:     karıştırıcı

Blöf   : Eş Anlamı:     korkutma

 

 

 

Bobin   : Eş Anlamı:     sarımlık

Bodur   : Eş Anlamı:     tıknaz, bacaksız, bastıbacak, bücür

Bodyguard   : Eş Anlamı:     koruyucu

Boğazlamak   : Eş Anlamı:     öldürmek

Boğazlı   : Eş Anlamı:     obur, iştahlı, pisboğaz

Boğucu   : Eş Anlamı:     sıcak, sıkıntılı

Boğuk   : Eş Anlamı:     kısık

Boğulmak   : Eş Anlamı:     ölmek, sıkılmak

Bohem    : Eş Anlamı:     önemsemez, aldırışsız

Boks   : Eş Anlamı:     yumruk oyunu

Bol   : Eş Anlamı:     geniş, çok, bereketli

Bollamak   : Eş Anlamı:     çoğalmak, artmak, fazlalaşmak

Bolluk    : Eş Anlamı:     bereket

Bone   : Eş Anlamı:     başlık

Bonkör   : Eş Anlamı:     cömert, eliaçık

Borç   : Eş Anlamı:     ödünç, ödev

Borçlu   : Eş Anlamı:     verecekli

Boş   : Eş Anlamı:     abes, gereksiz

Boşaltmak   : Eş Anlamı:     bırakmak, tahliye etmek, dökmek, aktarmak

 

 

Boşanmak   : Eş Anlamı:     ayrılmak, serbest kalmak

Boşboğaz    : Eş Anlamı:     geveze

Boşlamak   : Eş Anlamı:     ihmal

Boşluk   : Eş Anlamı:     kofluk, feza, oyuk, eksiklik

Boşuna   : Eş Anlamı:     beyhude

Botanik   : Eş Anlamı:     bitkibilim

Boy   : Eş Anlamı:     kabile

Boyalı   : Eş Anlamı:     boyanmış, süslü

Boylam   : Eş Anlamı:     meridyen

Boylu   : Eş Anlamı:     endamlı, uzun boylu, boylu boslu

Boynu bükük   : Eş Anlamı:     üzgün

Boysuz   : Eş Anlamı:     tıknaz, bodur, bacaksız, bastıbacak

Boyuna   : Eş Anlamı:     uzunlamasına, durmaksızın, aralıksız, arasız, ara vermeksizin

Boyunbağı   : Eş Anlamı:     kravat

Boyunduruk   : Eş Anlamı:     esaret, tahakküm

Boyut    : Eş Anlamı:     ebat

Bozgunculuk   : Eş Anlamı:       ordu bozanlık, fesatçılık, fitnecilik

Bozkır   : Eş Anlamı:     step

Bozmak   : Eş Anlamı:     sakatlamak, kırmak, kötüleştirmek, bozukluk yapmak, ufak hale getirmek, feshetmek

 

 

Bozuk   : Eş Anlamı:     kusurlu, aksak, düzensiz, hurda, dargın

Bozukluk   : Eş Anlamı:     arıza

Bozuşmak   : Eş Anlamı:     darılmak

Böbürlenmek   : Eş Anlamı:     büyüklenmek

Bölge   : Eş Anlamı:     mıntıka

Bölgesel  : Eş Anlamı:     mahalli, yöresel

Bölmek   : Eş Anlamı:     taksim etmek, üleştirmek, bölüştürmek, parçalamak, dağıtmak

Bölük   : Eş Anlamı:     bölüm, kısım

Bölümlemek  : Eş Anlamı:     sıralamak, sıraya koymak, sınıflanmak

Bölüşmek   : Eş Anlamı:     üleşmek, paylaşmak, taksim etmek

Bön   : Eş Anlamı:     budala, saf

Böyle   : Eş Anlamı:     şöylece, gibi, şekilde, bunun gibi, bu biçimde, bu yolda, bu çeşit

Böylece    : Eş Anlamı:    böylelikle, tam böyle

Branş   : Eş Anlamı:     alan, dal, kol

Bravo   : Eş Anlamı:     aferin

Bronz   : Eş Anlamı:     tunç

Broşür   : Eş Anlamı:     kitapçık

Brülör   : Eş Anlamı:     yakaç

Buat   : Eş Anlamı:     kutu

Bucak   : Eş Anlamı:     nahiye

 

Budala   : Eş Anlamı:     ahmak, aptal, bön, enayi, avanak

Budamak   : Eş Anlamı:     kısaltmak, kesmek, azaltmak

Budun   : Eş Anlamı:     millet, ulus

Buğu   : Eş Anlamı:     buhar

Buhar   : Eş Anlamı:     buğu

Buhran   : Eş Anlamı:     bunalım

Buhur   : Eş Anlamı:     tütsü

Buhurdan  : Eş Anlamı:     tütsülük

Bukle   : Eş Anlamı:     büklüm, kıvrım

Bulak   : Eş Anlamı:     pınar, kaynak

Bulanık   : Eş Anlamı:     donuk, puslu

Bulaşık   : Eş Anlamı:     kirli, pis

Bulaşmak   : Eş Anlamı:     kirlenmek, sürülmek, sirayet, çatmak

Buldozer   : Eş Anlamı:     yoldüzer

Bulgu   : Eş Anlamı:     buluş, keşif, icat, bulu

Bulmak   : Eş Anlamı:     elde etmek, keşfetmek, icat etmek

Bulûğ   : Eş Anlamı:     erginlik, erinlik, olmak

Buluş   : Eş Anlamı:     icat

Buluşmak  : Eş Anlamı:     kavuşmak

Bulutlanmak   : Eş Anlamı:     kararmak

Bunalım   : Eş Anlamı:     buhran

Bunalmak   : Eş Anlamı:     sıkıntı, nefesi daralmak

Burjuva   : Eş Anlamı:     kentsoylu

Burjuvazi   : Eş Anlamı:     kentsoyluluk

Burmak   : Eş Anlamı:     kıvırmak, döndürmek, çevirmek

Burnu havada  : Eş Anlamı:     kibirli

Burs   : Eş Anlamı:     öğrenimlik

 

 

Buruntu   : Eş Anlamı:     sızı, ağrı, ıstırap

Buruşuk   : Eş Anlamı:     kırış kırış, pürüzlü, kıvrım kıvrım

Buse   : Eş Anlamı:     öpücük

Butik   : Eş Anlamı:     giyimevi

Buton   : Eş Anlamı:     düğme

Buut   : Eş Anlamı:     boyut

Buyruk   : Eş Anlamı:     emir

Buyurmak   : Eş Anlamı:     emretmek

Buzlanmak   : Eş Anlamı:     donmak

Bücür   : Eş Anlamı:     kısa boylu, bodur

Bükmek   : Eş Anlamı:      kıvırmak, eğirmek, katlamak, yapmak

Büluğ    : Eş Anlamı:     ergenlik, yetişme

Bünye   : Eş Anlamı:     yapı

Bünyevi   : Eş Anlamı:     yapısal

Büro   : Eş Anlamı:     ofis, yazıhane

Büsbütün   : Eş Anlamı:     tamamen, tamamıyla, iyiden iyiye

Bütün   : Eş Anlamı:     tüm

Büyü   : Eş Anlamı:     efsun

Büyücek   : Eş Anlamı:     irice

Büyük   : Eş Anlamı:     aka

Büyük anne    : Eş Anlamı:     nine

Büyük baba    : Eş Anlamı:      dede

Büyük elçi   : Eş Anlamı:     sefir

Büyüklenmek   : Eş Anlamı:     kibirlenmek, gururlanmak, övünmek

Büyüklük   : Eş Anlamı:     irilik, kocamanlık

Büyülemek   : Eş Anlamı:     hayran bırakmak, efsunlamak

Büyülü   : Eş Anlamı:     büyülenmiş, efsunlanmış

Büyütme   : Eş Anlamı:     abartma, mübalağa

Büyütmek   : Eş Anlamı:     abartmak, mübalağa etmek

Büzülemek   : Eş Anlamı:     sinmek, buruşmak, kırışmak

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.