A Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimelerin Listesi

A Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı  Kelimelerin Tümü

 

Abartmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küçültmek

Abes   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlamlı, mantıklı

Abus      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güleç

Acar      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güçsüz

Acayip      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   normal, doğal

Acele      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yavaş

Aceleci      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uyuşuk, yavaş, sabırlı

Acemi       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   usta

 

 

Acı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tatlı

Acıklı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   neşeli

Acıkmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doymak

Acımasız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   merhametli

Acıtmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hoşnut etmek

Acil      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yavaş

Aciz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güçlü, becerikli

Aç      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tok

Açık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapalı

Açıkça      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizlice

 

 

Açıkgöz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   saf, ahmak, aptal

Açıklamak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizlemek

Açılış      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapanış

Açlık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tokluk

Açma      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapama

Açmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapatmak

Adalet      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zulüm

Adamakıllı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gelişigüzel, kötü

Adamcıl     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   vahşi, yabani

Adavet      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kardeşlik, dostluk

Adi      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   değerli, kaliteli

Adil      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zalim

Adilane      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   adaletsizce, haksızca

 

 

 

Af      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cezalandırma

Afacan      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uslu

Aferin      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kızmak, azar

Affetmek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cezalandırmak

Afiyet      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hastalık

Ağaçlık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çorak

Ağarmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kararmak

Ağdalı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yalın

Ağır      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hafif

Ağırbaşlı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hafifmeşrep

Ağırlaşmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyileşme, düzelmek, şımarmak

Ağırlık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hafiflik

 

 

 

Ağızsız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   konuşkan

Ağla      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gül

Ağlamak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gülmek

Ağyar      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dostlar

Ahbap      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düşman

Ahenk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uyumsuzluk

Aheste      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çabuk, hızlı

Ahir      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   evvel, önce

Ahiret      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dünya

Ahlaksız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iffetli

 

 

Ahmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zeki, kurnaz

Ahşap      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kâgir

Ak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kara

Akabinde      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ilkin, önce, baştan

Akıbet      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   evveliyat

Akıcı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tutuk, katı

Akılcı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   akıldışı

Akıllanmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   delirmek

Akıllı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   deli

Akılsız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zeki, açıkgöz

Akıntı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   durgunluk, düzlük

Aklamak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   suçlamak, kararmak

Akraba      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yabancı, el

 

 

Aksak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sağlam, düzgün, elverişli

Aksi     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uysal

Akşam      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sabah

Aktif      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   pasif

Al   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ver

Âlâ   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kötü, çok kötü, pek kötü

Alabildiğine   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   asgari, en az

Alacak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   borç

Alacaklı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   borçlu

Alafranga   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alaturka

 

 

 

Alâkalanmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   lakayt kalmak, nefret etmek

Alâkasız   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ilgili

Alaturka   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alafranga

Alâyiş   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alçak gönüllülük, tevazu

Alaylı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   mektepli

Albeni   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iticilik, hantallık, donukluk

Alçak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yüksek

Alçak gönüllü  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kibirli

Alçalmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yükselmek

Aldanmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aldatmak

Aldırışsız   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ilgili, alakalı

Alelacele   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ağır ağır, aheste

Alelade   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   fevkalade

Aleni  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizli

Alevlenmek   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sönmek, sakin olmak, sakinleşmek

 

 

Aleyh   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   leh

Aleyhtar   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   taraftar

Alıcı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   satıcı

Alık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kurnaz, açıkgöz

Alıkoymak  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   serbest bırakma

Alımlı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevimsiz, cazibesiz, antipatik

Alıngan   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   duygusuz, hissiz

Alış   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   satış

Alışılmış  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   değişik

Alışmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yabancılaşmak, soğumak

 

 

Alışmamak  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   benimsemek

Alicenap   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bencil, kötü, gaddar

Âlim   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilgisiz, cahil

Almak  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   vermek

Alt   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   üst

Amade   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hazırlıksız

Amatör   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   profesyonel

Ameli   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   nazari

Amir   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ast

Anaerkil  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ataerkil

 

 

Analı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   öksüz

Analiz   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sentez

Ani   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yavaş yavaş, ağır ağır

Anlamdaş   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zıt anlamlı, karşıt

Anlamlı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   manasız, anlamsız, boş, abes

Anlamsız   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   manalı, anlamlı

Anlaşmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlaşmazlık, bozuşmak

Anlaşmazlık  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlaşma, barışma, uyuşma

Anlayışlı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlayışsız, düşünceli, zeki

Anormal  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   normal

Anot   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   katot

Antik  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yeni

Antipati   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sempati

Antipatik   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sempatik, sevimli

Apaçık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizli

 

 

Aptal  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   akıllı

Aptallık  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zekilik, akıllılık

Ara sıra   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sık sık

Ara bozanlık    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ara buluculuk

Aralamak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapamak, sıklaştırmak

Aralıklarla   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   mütemadiyen

Aralıklı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sık

Ardıl   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   öncül

Arı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kirli

Arınma   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   suçlanma, kirlenme

Arınmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kirlenmek

Arızalı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sağlam

Arif  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilgisiz

Arka   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ön

Arkalı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   koruyucusuz

 

 

Arkaüstü   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yüzüstü

Arsız   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   utangaç

Art   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ön

Artçı  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   öncü

Artı  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eksi

Artımlı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eksilen

Artırım   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   müsfirlik, israf

Arz   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   talep

Asabi   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sakin, uslu

Asalet   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   vekillik

Asaleten   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   vekaleten

Asayiş   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzensizlik

 

 

Asgari   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   azami

Asıl   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kopya

Asılsız   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerçek

Asil   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  soysuz

Askeri   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sivil

Asla   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   daima

Asri   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eski usul

Ast   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   üst

Aşağı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yukarı

Aşağılamak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yüceltmek, gururlanmak

Aşağılık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   değerli

Aşırı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ölçülü

Aşırılık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ölçülülük

 

 

Aşikâr   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizli

Aşikâre   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   saklayarak, gizlice

Aşina   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yabancı

Aşk  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   nefret

Ataerkil   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anaerkil

Atak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çekingen

Ateş   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   su

Ateşlenmek  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   söndürmek

Atıl   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hamarat, çalışkan

Atılgan   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çekingen

Atılmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çekilmek

Ati   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   mazi, geçmiş

Atik   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hantal, uyuşuk

 

 

Avanak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cingöz

Avantaj   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dezavantaj

Avutmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   üzmek

Ayak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   baş

Ayak ucu  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   baş ucu

Aydın  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerici

Aydınlık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   karanlık

Ayık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   baygın

Ayıklamak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   karıştırmak

Ayıp   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kusursuzluk, suçsuzluk

Ayırmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   birleştirmek

Aykırı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uygun, düz

Aylaklık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çalışkanlık

 

 

Aymaz   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uyanık

Aynı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   farklı

Ayrı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bitişik

Ayrıca   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplu, birlikte

Ayrılık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   beraberlik, toplu, birlikte, kavuşma

Ayrılmak  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kavuşmak

Ayrımlı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrımsız, tamam, bütün

Ayrışmak  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   katılmak, katışmak

Az  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çok

Azade  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tutsak, esir

Azalmak  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çoğalmak

Azamet   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küçüklük

 

 

Azami   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   asgari

Azap   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   neşe

Azarlamak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevmek, okşamak

Azgın   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sakin, durgun, uslu

Azıcık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çok

Azınlık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çoğunluk

Azil  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   taltif

Azlık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çokluk, çoğunluk

Azman   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ufak tefek

 

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Öğretmenim. Boş zamanlarımda öğretmen arkadaşlarla bilgi paylaşımı yapmak için bu sitede yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.